Siirry suoraan sisältöön

Biomassan tuotannon uudet teknologiset ratkaisut (5 op)

Toteutuksen tunnus: LMSV2100-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Biotalousinstituutti

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Maaseutuelinkeinot (AMK)

Opettaja

 • Juho Pirttiniemi

Ryhmät

 • LMS21S1
  Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • LMS20S1
  Maaseutuelinkeinot
 • LMS21KM
  Maaseutuelinkeinot
 • LMS22KM
  Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, monimuotototeutus
 • 01.09.2023 12:30 - 15:45, Biomassan tuotannon uudet teknologiset ratkaisut LMSV2100-3001
 • 14.09.2023 12:30 - 15:45, Biomassan tuotannon uudet teknologiset ratkaisut LMSV2100-3001
 • 29.09.2023 12:30 - 15:45, Biomassan tuotannon uudet teknologiset ratkaisut LMSV2100-3001
 • 27.10.2023 12:30 - 15:45, Biomassan tuotannon uudet teknologiset ratkaisut LMSV2100-3001
 • 08.12.2023 12:30 - 15:45, Biomassan tuotannon uudet teknologiset ratkaisut LMSV2100-3001

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Opiskeltuasi tämän opintojakson osaat etsiä tietoa uusien maatalousteknologisten ratkaisujen kehittymisestä ja tutustut niistä sinusta kiinnostavimpiin tarkemmin. Pystyt arvioimaan niiden soveltuvuutta biomassan tuotantoon ja hyödyntämiseen suomalaisissa toimintaympäristössä.

Opintojakson osaamiset

Maatalousosaaminen, Teknologiaosaaminen, EnergiaosaaminenOpintojakson osaamistavoite

Opiskeltuasi tämän opintojakson tiedät, miten vertaillet uusien maatalousteknologisten ratkaisujen soveltuvuutta biomassan tuotantoon ja hyödyntämiseen.

Sisältö

Biomassakasvuston perustamiseen liittyvät uudet teknologiset ratkaisut
Biomassakasvuston korjuuseen ja varastointiin liittyvät uudet teknologiset ratkaisut
Teknologisten investointien suunnittelu- ja toteutusprosessit uusia teknologisia mahdollisuuksia hyödyntäen
Biomassan kasvatuksen teknologisiin kehittämistarpeisiin liittyvän verkostoitumistapahtuman suunnittelu ja toteutus

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Sainz-Rubio, V. & Rovira-Mas, F. 2020. From Smart Farming towards Agriculture 5.0: A Review on Crop Data Management. Agronomy 2020, 10(2).
Agrihubi. Älymaatalous 2030 tiekartta.
Traficom: Droneinfo. https://droneinfo.fi/fi

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla opiskelu perustuu kontaktiopetukseen (5 x 4h), itsenäiseen aikataulussa etenevään opiskeluun, opintomatkaan, yritysesittelyihin, testeihin ja omien projektien edistämiseen.

Opiskelijan on mahdollista harjoitustehtävissään edistää AgriBusiness -teemansa teknologiavalintoja.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakso sisältää yritysesityksiä ja opintomatkan alan messuille.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä, arviointi tehtävien avulla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojakson tai osan siitä voi suorittaa aikaisemman osaamisen perusteella tai opinnollistamalla työelämässä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus 20 h, opintomatka 20 h, itsenäinen opiskelu ja tehtävät 95 h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1.

Opiskeltuasi tämän opintojakson tiedät, miten vertaillet uusien maatalousteknologisten ratkaisujen soveltuvuutta biomassan tuotantoon ja hyödyntämiseen.

2.

Opiskeltuasi tämän opintojakson ymmärrät, mitkä eritekijät vaikuttavat uusien maatalousteknologisten ratkaisujen soveltuvuuden vertailuun biomassan tuotannossa ja hyödyntämisessä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3.

Opiskeltuasi tämän opintojakson osaat vertailla uusien maatalousteknologisten ratkaisujen soveltuvuutta taloudellisesta näkökulmasta biomassan tuotantoon ja hyödyntämiseen.

4.

Opiskeltuasi tämän opintojakson osaat vertailla uusien maatalousteknologisten ratkaisujen soveltuvuutta toiminnallisesta ja taloudellisesta näkökulmista biomassan tuotantoon ja hyödyntämiseen

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5

Opiskeltuasi tämän opintojakson osaat vertailla uusien maatalousteknologisten ratkaisujen soveltuvuutta toiminnallisesta, taloudellisesta ja ympäristövaikutusten näkökulmista biomassan tuotantoon ja hyödyntämiseen.