Siirry suoraan sisältöön

Energia- ja ympäristömittaukset (5 op)

Toteutuksen tunnus: LMSV2300-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Biotalousinstituutti

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Maaseutuelinkeinot (AMK)

Opettaja

 • Jyrki Kataja

Ryhmät

 • LMS21S1
  Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • LMS20S1
  Maaseutuelinkeinot
 • LMS21KM
  Maaseutuelinkeinot
 • LMS22KM
  Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, monimuotototeutus
 • 09.02.2024 12:30 - 14:00, Energia- ja ympäristömittaukset LMSV2300-3001
 • 22.02.2024 08:15 - 11:45, Energia- ja ympäristömittaukset LMSV2300-3001
 • 14.03.2024 12:30 - 14:00, Energia- ja ympäristömittaukset LMSV2300-3001
 • 05.04.2024 12:30 - 14:00, Energia- ja ympäristömittaukset LMSV2300-3001
 • 19.04.2024 12:30 - 14:00, Energia- ja ympäristömittaukset LMSV2300-3001
 • 03.05.2024 11:30 - 14:15, Energia- ja ympäristömittaukset LMSV2300-3001
 • 03.05.2024 12:30 - 14:00, Energia- ja ympäristömittaukset LMSV2300-3001
 • 17.05.2024 12:30 - 14:00, Energia- ja ympäristömittaukset LMSV2300-3001

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Opiskeltuasi tämän opintojakson osaat mitata käytännön olosuhteissa maatalouden tuotantoprosessien kannalta olennaisia suureita sekä tunnistaa kyseisissä mittaustilanteissa esiintyviä häiriötekijöitä. Osaat myös hyödyntää uusia teknologisia ratkaisuja ja paikkatietosovellusten mahdollisuuksia energia- ja ympäristömittauksien toteuttamisessa biomassan kasvatukseen ja hyödyntämiseen liittyen.


Opintojakson osaamiset

Maatalousosaaminen, Teknologiaosaaminen, Energiaosaaminen

Opintojakson osaamistavoite

Opiskeltuasi tämän opintojakson tiedät, miten mitataan niitä ominaisuuksia, jotka vaikuttavat biomassan kasvuun sekä biomassan aerobiseen ja anaerobiseen hajoamiseen. Tiedät, miten mitataan veden ja maaperän ominaisuuksien muutoksia biomassan kasvatuksen seurauksena. Tiedät, miten mitataan biomassan tuotannon ja jalostuksen energiankulutuksia sekä uusiutuvien energialähteiden energiantuotantokykyä.

Sisältö

Säätilaan ja kasvukauden omanaisuuksiin liittyvät mittaukset
Maaperän ja veden omanaisuuksiin liittyvät mittaukset
Biomassan aerobiseen ja anaerobiseen hajoamiseen liittyvät mittaukset
Uusiutuvan energian tuotantoon liittyvät mittaukset
Energiankulutukseen liittyvät mittaukset
Biomassan kasvuun ja paikkatietoon liittyvät mittaukset

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojaksolla tarvittava oppimateriaali on saatavilla oppimisalustalla harjoitustöittäin.

Opetusmenetelmät

Oppimisalustana Moodle.
Ohjattu ja ajoitettu yksilötehtävä - esseen kirjoittaminen. Itsenäinen työskentely, jota tukee oppimisalustan ryhmätyöskentelyn tallenteet sekä vaiheistetut ohjeet tehtävänantoineen.
Ohjatut ja ajoitetut ryhmätehtävät - mittausmenetelmäharjoitukset. Ryhmätyöskentely, jota tukee ja ohjaa oppimisalustan tallenteet sekä ohjeet.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksilötehtävä. 46 h - 13 opiskeluviikkoa - 3,5 h/viikko.
Ryhmätehtävät a' 15 h ( 6*15h) - a' 2 opiskeluviikkoa - 7,5 h/viikko (sisältäen 12 h kontakteja).
Yhteensä 11 h/viikko.

Sisällön jaksotus

Säätilaan ja kasvukauden omanaisuuksiin liittyvät mittaukset -helmikuu
Uusiutuvan energian tuotantoon liittyvät mittaukset - maaliskuu
Energiankulutukseen liittyvät mittaukset - huhtikuu
Biomassan aerobiseen ja anaerobiseen hajoamiseen liittyvät mittaukset -huhtikuu
Maaperän ja veden omanaisuuksiin liittyvät mittaukset - toukokuu
Biomassan kasvuun ja paikkatietoon liittyvät mittaukset - toukokuu

Lisätietoja opiskelijoille

Ryhmässä tehtävät harjoitustyöt 66 % (6*11 pistettä)
Yksilötehtävä 34 % (34 pistettä).

arvosana pisteet
1 40-49
2 50-59
3 60-74
4 75-89
5 90-100

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1.
Opiskeltuasi tämän opintojakson tiedät, miten mitataan niitä ominaisuuksia, jotka vaikuttavat biomassan kasvuun sekä aerobiseen ja anaerobiseen hajoamiseen. Tiedät, miten mitataan veden ja maaperän ominaisuuksien muutoksia biomassan kasvatuksen seurauksena. Tiedät, miten mitataan biomassan tuotannon ja jalostuksen energiankulutuksia sekä uusiutuvien energialähteiden energiantuotantokykyä.

2.
Opiskeltuasi tämän opintojakson ymmärrät, miten mitataan niitä ominaisuuksia, jotka vaikuttavat biomassan kasvuun sekä aerobiseen ja anaerobiseen hajoamiseen. Ymmärrät, miten veden ja maaperän ominaisuuksien muutoksia biomassan kasvatuksen seurauksena. Ymmärrät, miten mitataan biomassan tuotannon ja jalostuksen energiankulutuksia sekä uusiutuvien energialähteiden energiantuotantokykyä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3.
Opiskeltuasi tämän opintojakson osaat mitata niitä ominaisuuksia, jotka vaikuttavat biomassan kasvuun sekä aerobiseen ja anaerobiseen hajoamiseen. Osaat mitata veden ja maaperän ominaisuuksien muutoksia biomassan kasvatuksen seurauksena. Osaat mitata biomassan tuotannon ja jalostuksen energiankulutuksia sekä uusiutuvien energialähteiden energiantuotantokykyä.

4.
Opiskeltuasi tämän opintojakson osaat valita vaihtoehdoista sopivimman mittaamaan niitä ominaisuuksia, jotka vaikuttavat biomassan kasvuun sekä aerobiseen ja anaerobiseen hajoamiseen. Osaat valita vaihtoehdoista sopivimman mittaamaan veden ja maaperän ominaisuuksien muutoksia biomassan kasvatuksen seurauksena. Osaat valita vaihtoehdoista sopivimman mittaamaan biomassan tuotannon ja jalostuksen energiankulutuksia sekä uusiutuvien energialähteiden energiantuotantokykyä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5.
Opiskeltuasi tämän opintojakson osaat soveltaa uudenlaisia toimintatapoja ja teknologioita mitatessasi niitä ominaisuuksia, jotka vaikuttavat biomassan aerobiseen ja anaerobiseen hajoamiseen. Osaat soveltaa uudenlaisia toimintatapoja ja teknologioita mitatessasi veden ja maaperän ominaisuuksien muutoksia biomassan kasvatuksen seurauksena. Osaat soveltaa uudenlaisia toimintatapoja ja teknologioita mitatessasi biomassan tuotannon ja jalostuksen energiankulutuksia sekä uusiutuvien energialähteiden energiantuotantokykyä.