Siirry suoraan sisältöön

Kannattavuus ja kustannuslaskenta (5 op)

Toteutuksen tunnus: LM00BD32-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Biotalousinstituutti

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Maaseutuelinkeinot (AMK)

Opettaja

 • Arto Riihinen
 • Aapeli Piesala
 • Milla Welling

Ryhmät

 • LMS21S1
  Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • LMS21KM
  Maaseutuelinkeinot
 • 01.09.2023 08:15 - 11:45, Kannattavuus ja kustannuslaskenta LM00BD32-3005
 • 15.09.2023 08:15 - 11:45, Kannattavuus ja kustannuslaskenta LM00BD32-3005
 • 29.09.2023 08:15 - 11:45, Kannattavuus ja kustannuslaskenta LM00BD32-3005
 • 27.10.2023 08:15 - 11:45, Kannattavuus ja kustannuslaskenta LM00BD32-3005
 • 10.11.2023 08:15 - 11:45, Kannattavuus ja kustannuslaskenta LM00BD32-3005
 • 24.11.2023 08:15 - 11:45, Kannattavuus ja kustannuslaskenta LM00BD32-3005
 • 08.12.2023 08:15 - 11:45, Kannattavuus ja kustannuslaskenta LM00BD32-3005

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tämän opintojakson käytyäsi osaat laatia laskelmia toiminnan kannattavuuden ja kustannusten määrittämiseksi. Osaat käyttää laskelmia yrityksen toiminnan ohjauksessa. Osaat tehdä kannattavuus- ja kustannuslaskelmia omaan liiketoimintasuunnitelmaasi.


Opintojakson osaamiset
Liiketoimintaosaaminen
Yrittäjyysosaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Tällä opintojaksolla opit tuotto- ja kustannuskäsitteet sekä katetuottolaskennan periaatteet ja käyttökohteet. Tämän opintojakson suorituksen jälkeen osaat laskea maatalouden kasvi- ja kotieläintuotannonhaarojen kannattavuuden sekä muita tuote- tai toimintokohtaisia laskelmia. Osaat tehdä kustannus- ja hinnoittelulaskelmia. Osaat määrittää arvon eri omaisuuslajeille ja laskea pääomakustannukset. Osaat hyödyntää sisäistä laskentaa yrityksen toiminnan ohjauksessa. Osaat tehdä omaa liiketoimintasuunnitelmaasi hyödyttäviä kannattavuus- ja kustannuslaskelmia.

Sisältö

Muuttuvat kustannukset, kiinteät kustannukset, tuotantokustannus, kokonaistuotto, katetuotto, nettovoitto, työkustannus, konetyön kustannukset, tuotteiden hinnoittelu, omaisuuden arvioiminen, pääomakustannukset, sisäisen laskennan käyttö toiminnan ohjauksessa, liiketoimintasuunnitelmaan sisältyvät laskelmat

Aika ja paikka

Kurssin opetus tapahtuu pääasiallisesti lähiopetuksena luokassa. Alustavan aikataulun mukaan opetus on syyslukukaudella, perjantaiaamupäivisin:
1.9. LUOKASSA
15.9. ETÄNÄ, ZOOM https://jamk.zoom.us/j/3100848876 (kaikki etäopetus tässä zoom-linkissä)
29.9. LUOKASSA
27.10. ETÄNÄ, ZOOM https://jamk.zoom.us/j/3100848876 (kaikki etäopetus tässä zoom-linkissä)
10.11. ETÄNÄ, ZOOM https://jamk.zoom.us/j/3100848876 (kaikki etäopetus tässä zoom-linkissä)
24.11. LUOKASSA
8.12. LUOKASSA

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Palva, R. 2019. Konetyön kuntannukset ja tilastolliset urakointihinnat. TTS julkaisuja 447.
Opettajan luentomateriaali Moodlessa.
Ajankohtaisten ammattilehtien kokoelma Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus luokassa ja etänä, 7 x
Pakolliset ja vapaaehtoiset oppimistehtävät
Itseopiskelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

kontaktiopetus noin 28 h
oppimistehtävät ja itseopiskelu noin 103 h
tentti noin 4 h
Yhteensä 135 h

Lisätietoja opiskelijoille

Tentti ja oppimistehtävät, arviointi asteikolla 0-5. Arvosana muodostuu 60% tentistä, 40% pakollisista tehtävistä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1: Tiedät tuotto- ja kustannuskäsitteet sekä osaat tunnistaa eri tuotannonhaarojen muuttuvat ja kiinteät kustannukset sekä tuotot. Osaat tehdä ohjatusti katetuotto-, tuotantokustannus- ja kustannuslaskelmia. Tunnet omaisuuden arviointimenetelmiä. Tunnet jonkin verran laskemien käyttökohteita. Osaat tehdä liiketoimintasuunnitelmaan tarvittavia laskelmia ohjatusti.

Tyydyttävä 2. Tiedät tuotto- ja kustannuskäsitteet sekä osaat tunnistaa eri tuotannonhaarojen muuttuvat ja kiinteät kustannukset sekä tuotot. Osaat tehdä itsenäisesti ja melko virheettömästi katetuotto-, tuotantokustannus- ja kustannuslaskelmia. Tunnet omaisuuden arviointimenetelmiä ja osaat soveltaa niitä vaihtuviin tilanteisiin. Osaat valita suunnittelutilanteesen sopivan laskentamenetelmän. Osaat tehdä liiketoimintasuunnitelmaan tarvittavia laskelmia.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3. Tiedät tuotto- ja kustannuskäsitteet sekä osaat määrittää eri tuotannonhaarojen muuttuvat ja kiinteät kustannukset sekä tuotot. Hallitset katetuotto-, tuotantokustannus- ja kustannuslaskelmien tekemisen eri tilanteissa. Tunnet omaisuuden arviointimenetelmiä ja osaat soveltaa niitä vaihtuviin tilanteisiin. Osaat analysoida yrityksen taloutta kannattavuus- ja kustannuslaskelmien avulla. Osaat tehdä liiketoimintasuunnitelmaan tarvittavia laskelmia itsenäisesti.

Hyvä 4: Tiedät tuotto- ja kustannuskäsitteet sekä osaat määrittää eri tuotannonhaarojen muuttuvat ja kiinteät kustannukset sekä tuotot. Hallitset katetuotto-, tuotantokustannus- ja kustannuslaskelmien tekemisen eri tilanteissa. Tunnet omaisuuden arviointimenetelmiä ja osaat soveltaa niitä vaihtuviin tilanteisiin. Osaat analysoida yrityksen taloutta kannattavuus- ja kustannuslaskelmien avulla ja osaat käyttää laskelmia toiminnan ohjauksessa. Osaat tehdä liiketoimintasuunnitelmaan tarvittavia laskelmia itsenäisesti ja monipuolisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Tiedät tuotto- ja kustannuskäsitteet sekä osaat itsenäisesti määrittää eri tuotannonhaarojen muuttuvat ja kiinteät kustannukset sekä tuotot. Hallitset katetuotto-, tuotantokustannus- ja kustannuslaskelmien tekemisen eri tilanteissa. Tunnet omaisuuden arviointimenetelmät ja osaat soveltaa niitä itsenäisesti vaihtuviin tilanteisiin. Osaat arvioida kriittisesti yrityksen taloutta kannattavuus- ja kustannuslaskelmien avulla ja osaat käyttää laskelmia toiminnan ohjauksessa. Osaat tehdä liiketoimintasuunnitelmaan tarvittavia laskelmia itsenäisesti, monipuolisesti ja arvioida kriittisesti niitä.