Siirry suoraan sisältöön

Maatilayrityksen kirjanpito ja verotus (5 op)

Toteutuksen tunnus: LMSB6200-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

14.09.2023 - 11.01.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Biotalousinstituutti

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Maaseutuelinkeinot (AMK)

Opettaja

 • Aapeli Piesala
 • Milla Welling

Ryhmät

 • LMS20S1
  Maaseutuelinkeinot
 • LMS21KM
  Maaseutuelinkeinot
 • 14.09.2023 08:15 - 11:45, Maatilayrityksen kirjanpito ja verotus LMSB6200-3003
 • 28.09.2023 08:15 - 11:45, Maatilayrityksen kirjanpito ja verotus LMSB6200-3003
 • 06.10.2023 08:15 - 11:45, Maatilayrityksen kirjanpito ja verotus LMSB6200-3003
 • 26.10.2023 08:15 - 11:45, Maatilayrityksen kirjanpito ja verotus LMSB6200-3003
 • 09.11.2023 08:15 - 11:45, Maatilayrityksen kirjanpito ja verotus LMSB6200-3003
 • 23.11.2023 08:15 - 11:45, Maatilayrityksen kirjanpito ja verotus LMSB6200-3003
 • 07.12.2023 08:15 - 11:45, Maatilayrityksen kirjanpito ja verotus LMSB6200-3003
 • 11.01.2024 08:15 - 11:45, Maatilayrityksen kirjanpito ja verotus LMSB6200-3003

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tämän opintojakson tarkoituksena on, että hallitset perustiedot ja taidot liikeyrityksen ja maatilayrityksen kirjanpidosta sekä verotuksesta.

Opintojakson osaamiset
Liiketoimintaosaaminen
Yrittäjyysosaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Tämän opintojakson tavoitteena on, että hallitset perustiedot ja taidot liikeyrityksen ja maatilayrityksen kirjanpidosta sekä verotuksesta. Suoritettuasi tämän opintojakson osaat tehdä yrityksen liikekirjanpidon ja tilinpäätöksen. Osaat tulkita tuloslaskelmaa ja tasetta ja arvioida niiden perusteella yrityksen taloudellista menestystä. Tiedät perusasiat yrityksen tulo- ja arvonlisäverotuksesta. Osaat tehdä maatalouden ja metsätalouden kirjanpidon ja laatia veroilmoitukset. Osaat laskea maksettavaksi tulevat verot ja suunnitella yrityksen verotusta.

Sisältö

Kahdenkertainen kirjanpito, palkkakirjanpito, tilinpäätös, yrityksen tulo- ja arvonlisäverotus.
Maa- ja metsätalouden tulo- ja arvonlisäverotuksen perustiedot, maa- ja metsätalouden kirjanpito kirjanpito-ohjelmistoa hyväksikäyttäen, veroilmoitusten täyttäminen, verojen määrän laskeminen, verosuunnittelu

Aika ja paikka

Kontaktiopetus luokassa ja etänä. Syksy 2023 aikataulu:
14.9. LUOKKA
28.9. LUOKKA
6.10. ETÄOPETUS https://jamk.zoom.us/j/3100848876 (kaikki etäopetukset tässä Zoom-osoitteessa)
26.10. ETÄOPETUS https://jamk.zoom.us/j/3100848876 (kaikki etäopetukset tässä Zoom-osoitteessa)
9.11. LUOKKA
23.11. ETÄOPETUS https://jamk.zoom.us/j/3100848876 (kaikki etäopetukset tässä Zoom-osoitteessa)
7.12. ETÄOPETUS https://jamk.zoom.us/j/3100848876 (kaikki etäopetukset tässä Zoom-osoitteessa)
11.1.24 Mahdollinen lisäkerta, luokassa

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Tomperi, Soile: Käytännön Kirjanpito, (sekä harjoituskirja), Edita 2022. Saatavilla E-kirjana JAMK:n kirjastosta.
Tuomas Kiviranta, Esko Kiviranta: Maatilaverotus (viimeisin päivitys 31.1.2023) ISBN: 9789521423574 Almatalent 2001. Saatavilla E-kirjana JAMK:n kirjastosta.
Hannu Jauhiainen: Metsäverokirja 2023, Tapio 2023. Saatavilla E-kirjana JAMK:n kirjastosta.

Opetusmateriaali kurssialustalla.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus luokassa ja etänä syyslukukaudella 2023. Torstaiaamupäivisin, 7x. Pakolliset ja vapaaehtoiset tehtävät, oppimispäiväkirja ja tentti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelupäiväkirja, pakolliset tehtävät, sekä tentti arvioidaan asteikolla 0-5

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1: Osaat tehdä hyvin ohjattuna liiketapahtumiin perustuvan yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen. Tiedät tuloslaskelman ja taseen sisällön ja pystyt kertomaan yrityksen taloudellisesta tilasta niiden perusteella. Osaat tehdä lähes virheettömästi maatilayrityksen kirjanpidon tietokonesovellusta käyttäen ja osaat täyttää veroilmoitukset. Tunnet kirjanpito- ja verolainsäädäntöä ja normistoa joiltakin osin.

Tyydyttävä 2. Osaat tehdä lähes virheettömästi pk-yrityksen kirjanpidon ja laatia tilinpäätöksen. Tiedät tuloslaskelman ja taseen sisällön ja pystyt kertomaan yrityksen taloudellisesta tilasta niiden perusteella. Osaat tehdä lähes virheettömästi maatilayrityksen kirjanpidon tietokonesovellusta käyttäen ja osaat täyttää veroilmoitukset sekä laskea maksettavaksi tulevat verot. Osaat ohjatusti suunnitella maatilayrityksen verotusta. Tunnet kirjanpito- ja verolainsäädäntöä ja normistoa pääkohdittain.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3. Osaat tehdä lähes virheettömästi yrityksen kirjanpidon ja laatia tilinpäätöksen. Tiedät tuloslaskelman ja taseen sisällön ja pystyt kertomaan yrityksen taloudellisesta tilasta niiden perusteella monesta näkökulmasta. Osaat tehdä lähes virheettömästi maatilayrityksen kirjanpidon tietokonesovellusta käyttäen ja osaat täyttää veroilmoitukset sekä laskea maksettavaksi tulevat verot. Osaat suunnitella maatilayrityksen verotusta. Tunnet kirjanpito- ja verolainsäädännön ja normiston pääkohdittain.

Hyvä 4: Osaat itsenäisesti tehdä yrityksen kirjanpidon ja laatia tilinpäätöksen. Tiedät tuloslaskelman ja taseen sisällön ja pystyt kertomaan yrityksen taloudellisesta tilasta niiden perusteella monesta näkökulmasta. Osaat tehdä maatilayrityksen kirjanpidon tietokonesovellusta käyttäen ja osaat täyttää veroilmoitukset sekä laskea maksettavaksi tulevat verot. Osaat suunnitella maatilayrityksen verotusta laajasti. Hallitset kirjanpito- ja verolainsäädännön ja normiston keskeiset osat.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat itsenäisesti tehdä yrityksen kirjanpidon ja laatia tilinpäätöksen. Tiedät tuloslaskelman ja taseen sisällön ja pystyt kertomaan yrityksen taloudellisesta tilasta niiden perusteella monesta näkökulmasta ja esittämään ehdotuksia yrityksen talousjohtamiseen. Osaat tehdä maatilayrityksen kirjanpidon tietokonesovellusta käyttäen ja osaat täyttää veroilmoitukset sekä laskea maksettavaksi tulevat verot. Osaat suunnitella maatilayrityksen verotusta laajasti ja osaat arvioida vaikutuksia tulevaisuuteen. Hallitset kirjanpito- ja verolainsäädännön ja normit.

Esitietovaatimukset

-