Siirry suoraan sisältöön

Maaseudun energiahuolto (5 op)

Toteutuksen tunnus: LMSB5300-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Biotalousinstituutti

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Maaseutuelinkeinot (AMK)

Opettaja

 • Laura Vertainen
 • Tero Vesisenaho

Ryhmät

 • LMS22KM
  Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, monimuotototeutus
 • 31.08.2023 08:15 - 11:45, Maaseudun energiahuolto LMSB5300-3005
 • 01.09.2023 08:15 - 11:45, Maaseudun energiahuolto LMSB5300-3005
 • 15.09.2023 08:15 - 11:45, Maaseudun energiahuolto LMSB5300-3005
 • 26.10.2023 08:15 - 11:45, Maaseudun energiahuolto LMSB5300-3005
 • 09.11.2023 08:15 - 11:45, Maaseudun energiahuolto LMSB5300-3005
 • 08.12.2023 08:15 - 11:45, Maaseudun energiahuolto LMSB5300-3005

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson suoritettuasi sinulla on kokonaiskuva maaseudun energiahuollosta. Tiedät, miten ja mihin energiaa maaseudulla käytetään ja miten lämpöenergiaa voidaan tuottaa omista raaka-aineista ja sivuvirroista. Osaat lisäksi suunnitella ja mitoittaa kiinteillä biopolttoaineilla toimivan maatila- ja aluekokoluokan lämmitysjärjestelmän. Tunnet energialiiketoiminnan mahdollisuuksia ja toimintamalleja maaseutuympäristössä.

Opintojakson osaamiset
Ympäristöosaaminen
Teknologiaosaaminen
Energiaosaaminen
Toimintaympäristöosaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Opiskelija tuntee maaseudun energiahuollon nykytilan sekä keskeiset energialähteet sekä energian käyttökohteet. Hän osaa suunnitella ja mitoittaa maatila- ja aluekokoluokan kiinteitä polttoaineita käyttävän lämmitysjärjestelmän. Hän tuntee maaseudun keskeisiä biopolttoaineita sekä energialiiketoiminnan mahdollisuuksia ja toimintamalleja osana maaseudun toimintaympäristöä.

Sisältö

Maaseudun energiahuolto, energialähteet ja energian käyttökohteet
Uusiutuvan energian raaka-ainelähteet maaseudulla: puu, turve, muut biopohjaiset kiinteät polttoaineet
Lämpöenergian tuotanto ja kiinteän polttoaineen biolämmitysjärjestelmän suunnittelu ja mitoitus
Energialiiketoiminnan mahdollisuudet ja toimintamallit maaseutuympäristössä

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojaksolla annettava materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot, käytännön harjoitustyöt, oppimistehtävät, itsenäinen opiskelu verkko-oppimisympäristössä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus 24 h
Itsenäinen opiskelu ja harjoitukset 111 h

Lisätietoja opiskelijoille

itsearviointi, vertaisarviointi, arviointi kriteereihin perustuva arviointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Opiskelija tuntee maaseudun energiahuollon nykytilaa ja joitain energialähteitä sekä energian käyttökohteita. Hän osaa suunnitella maatila- ja aluekokoluokan kiinteitä biopolttoaineita käyttävän lämmitysjärjestelmän yleisellä tasolla. Hän tuntee maaseudun keskeisiä biopolttoaineita sekä joitain energialiiketoiminnan mahdollisuuksia ja toimintamalleja osana maaseudun toimintaympäristöä.

Tyydyttävä 2
Opiskelija tuntee maaseudun energiahuollon nykytilan ja energialähteitä sekä energian käyttökohteita. Hän osaa suunnitella maatila- ja aluekokoluokan kiinteitä biopolttoaineita käyttävän lämmitysjärjestelmän keskeisimmät osat. Hän tuntee maaseudun keskeisiä biopolttoaineita sekä energialiiketoiminnan mahdollisuuksia ja toimintamalleja osana maaseudun toimintaympäristöä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Opiskelija tuntee maaseudun energiahuollon nykytilan sekä keskeiset energialähteet ja energian käyttökohteet. Hän osaa suunnitella ja mitoittaa maatila- ja aluekokoluokan kiinteitä biopolttoaineita käyttävän lämmitysjärjestelmän. Hän tuntee maaseudun keskeisiä biopolttoaineita sekä energialiiketoiminnan mahdollisuuksia ja toimintamalleja osana maaseudun toimintaympäristöä.

Kiitettävä 4
Opiskelija tuntee maaseudun energiahuollon nykytilan sekä keskeiset energialähteet ja energian käyttökohteet. Hän osaa suunnitella ja mitoittaa maatila- ja aluekokoluokan kiinteitä biopolttoaineita käyttävän lämmitysjärjestelmän perustellen valintansa. Hän tuntee useita maaseudun keskeisiä biopolttoaineita sekä energialiiketoiminnan mahdollisuuksia ja toimintamalleja osana maaseudun toimintaympäristöä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Opiskelija tuntee maaseudun energiahuollon nykytilan sekä keskeiset energialähteet ja energian käyttökohteet. Hän osaa suunnitella ja mitoittaa maatila- ja aluekokoluokan kiinteitä biopolttoaineita käyttävän lämmitysjärjestelmän perustellen valintansa kriittisesti ja asiantuntijuutta osoittaen. Hän tuntee useita maaseudun keskeisiä biopolttoaineita sekä energialiiketoiminnan mahdollisuuksia ja toimintamalleja laajasti osana maaseudun toimintaympäristöä

Esitietovaatimukset

-