Siirry suoraan sisältöön

Asiakaslähtöinen markkinointi (4 op)

Toteutuksen tunnus: LMSB2400-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

75 % Lähiopetus, 25 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Biotalousinstituutti

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Maaseutuelinkeinot (AMK)

Opettaja

 • Kaisa Kinnunen

Ryhmät

 • LMS22KM
  Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, monimuotototeutus
 • 31.08.2023 12:30 - 15:45, Asiakaslähtöinen markkinointi LMSB2400-3005
 • 14.09.2023 08:15 - 11:45, Asiakaslähtöinen markkinointi LMSB2400-3005
 • 28.09.2023 08:15 - 11:45, Asiakaslähtöinen markkinointi LMSB2400-3005
 • 29.09.2023 08:15 - 11:45, Asiakaslähtöinen markkinointi LMSB2400-3005
 • 06.10.2023 08:15 - 11:45, Asiakaslähtöinen markkinointi LMSB2400-3005
 • 23.11.2023 08:15 - 11:45, Asiakaslähtöinen markkinointi LMSB2400-3005
 • 07.12.2023 08:15 - 11:45, Asiakaslähtöinen markkinointi LMSB2400-3005

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojaksolla opit tekemään toimivan, asiakaslähtöisen markkinointisuunnitelman biotalousalan yritykselle tai muulle organisaatiolle. Markkinointisuunnitelma toimii osana omaa liiketoimintasuunnitelmaasi. Opit suunnittelemaan ja toteuttamaan markkinointia sekä kotimaan että kansainvälisillä markkinoilla.

Opintojakson osaamiset
Toimintaympäristöosaaminen
Liiketoimintaosaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Opintojaksolla opit tekemään toimivan, asiakaslähtöisen markkinointisuunnitelman biotalousalan yritykselle tai muulle organisaatiolle. Markkinointisuunnitelma toimii osana omaa liiketoimintasuunnitelmaasi. Opit suunnittelemaan ja toteuttamaan markkinointia sekä kotimaan että kansainvälisillä markkinoilla. Opit markkinoinnin peruskäsitteet.

Sisältö

- Markkinoinnin käsitteet
- Business Model Canvas
- Biotalouden asiakasryhmät ja markkinointikanavat
- Biotalouden ansaintamallit
- Markkinointisuunnitelma osana liiketoimintasuunnitelmaa

Aika ja paikka

Kontaktiopetus toteutetaan Biotalousinstituutissa Saarijärvellä. Käytännön markkinointitoimista sovitaan yhdessä opintojakson alussa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkko-oppimisympäristön materiaali. Lisäksi kannattaa käyttää verkosta löytyviä markkinoinnin suunnittelutyökaluja (esim. Yritystulkki).

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla opiskellaan tavoitteiden mukaisia aihepiirejä kontaktiopetuksessa ja itsenäisesti tehtäviä suorittaen. Opintojaksolla rakennetaan markkinointisuunnitelma pala palalta. Lisäksi osallistut biotalousalan markkinointiin käytännössä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksosta ei järjestetä tenttiä. Opintojakson arviointi perustuu vaiheistetusti tehtyyn markkinointisuunnitelmaan ja käytännön markkinointitöihin.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojakson voit korvata esittelemällä itse tekemäsi markkinointisuunnitelman, joka päivitetään opintojakson vaatimusten mukaiseksi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus 28 tuntia
Käytännön markkinointityöt 16 tuntia
Itsenäinen opiskelu 64 tuntia
Yhteensä 108 tuntia

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana 1:
Tiedät markkinoinnin peruskäsitteet. Osaat laatia markkinointisuunnitelman biotalousalan yritykselle tai muulle organisaatiolle. Tunnistat yritystoiminnan tulo- ja menovirrat. Tunnet Business model canvas -työkalun.


Arvosana 2:
Tiedät markkinoinnin peruskäsitteet. Osaat laatia markkinointisuunnitelman biotalousalan yritykselle tai muulle organisaatiolle. Tunnistat yritystoiminnan tulo- ja menovirrat. Tunnet Business model canvas työkalun ja tunnistat sen käyttömahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämisessä. Tunnistat käsiteltävänä olevalle yritystoiminnalle olennaiset asiakassegmentit sekä asiakkaiden käyttämät viestintäkanavat.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana 3:
Tiedät markkinoinnin peruskäsitteet. Osaat laatia markkinointisuunnitelman biotalousalan yritykselle tai muulle organisaatiolle. Tunnistat yritystoiminnan tulo- ja menovirrat. Tunnistat käsiteltävänä olevalle yritystoiminnalle olennaiset asiakassegmentit sekä asiakkaiden käyttämät viestintäkanavat. Osaat suunnitella ja toteuttaa markkinointia, joka kehittää yrityksen liiketoimintaa halutulla tavalla. Tunnet Business model canvas työkalun ja tunnistat sen käyttömahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämisessä.

Arvosana 4:
Tiedät markkinoinnin peruskäsitteet. Osaat laatia markkinointisuunnitelman biotalousalan yritykselle tai muulle organisaatiolle. Tunnistat yritystoiminnan tulo- ja menovirrat. Tunnistat käsiteltävänä olevalle yritystoiminnalle olennaiset asiakassegmentit sekä asiakkaiden käyttämät viestintäkanavat. Osaat suunnitella ja toteuttaa markkinointia, joka kehittää yrityksen liiketoimintaa halutulla tavalla. Hallitset Business model canvasin käytön liiketoiminnan kehittämisen välineenä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tiedät markkinoinnin peruskäsitteet. Osaat laatia markkinointisuunnitelman biotalousalan yritykselle tai muulle organisaatiolle. Tunnistat yritystoiminnan tulo- ja menovirrat. Tunnistat käsiteltävänä olevalle yritystoiminnalle olennaiset asiakassegmentit sekä asiakkaiden käyttämät viestintäkanavat. Osaat suunnitella ja toteuttaa markkinointia, joka kehittää yrityksen liiketoimintaa halutulla tavalla. Hallitset Business model canvasin käytön liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Osaat arvioida biotalousalan yritysten markkinointia ja liiketoimintaa ja ehdottaa kehittämistoimenpiteitä.

Esitietovaatimukset

-