Siirry suoraan sisältöön

Agrologin fysiikka ja kemia (4 op)

Toteutuksen tunnus: LMSB1300-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.01.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Biotalousinstituutti

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Maaseutuelinkeinot (AMK)

Opettaja

 • Arto Riihinen
 • Tuija Manerus

Ryhmät

 • LMS23KM
  Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • 08.09.2023 12:30 - 14:00, Agrologin fysiikka ja kemia LMSB1300-3007
 • 21.09.2023 16:00 - 17:30, Agrologin fysiikka ja kemia LMSB1300-3007
 • 22.09.2023 16:00 - 17:30, Agrologin fysiikka ja kemia LMSB1300-3007
 • 02.11.2023 16:00 - 17:30, Agrologin fysiikka ja kemia LMSB1300-3007
 • 03.11.2023 16:00 - 17:30, Agrologin fysiikka ja kemia LMSB1300-3007
 • 16.11.2023 16:00 - 17:30, Agrologin fysiikka ja kemia LMSB1300-3007
 • 30.11.2023 16:00 - 17:30, Agrologin fysiikka ja kemia LMSB1300-3007
 • 01.12.2023 16:00 - 17:30, Agrologin fysiikka ja kemia LMSB1300-3007
 • 14.12.2023 16:00 - 17:30, Agrologin fysiikka ja kemia LMSB1300-3007
 • 15.12.2023 16:00 - 17:30, Agrologin fysiikka ja kemia LMSB1300-3007
 • 18.01.2024 16:00 - 17:30, Agrologin fysiikka ja kemia LMSB1300-3007
 • 19.01.2024 16:00 - 17:30, Agrologin fysiikka ja kemia LMSB1300-3007

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojaksolla perehdyt keskeisiin maatalousteknologiaan liittyviin fysikaalisiin suureisiin. Opiskelet kasvien ja eläinten ravitsemuksen kannalta keskeistä epäorgaanista ja orgaanista kemiaa.

Opintojakson osaamiset
Luonnontieteiden osaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Tunnet maatalousteknologian kannalta keskeiset fysiikan suureet ja osaat peruslaskut. Tunnet kasvien ja eläinten ravitsemuksen sekä vesiekologian kannalta keskeiset epäorgaanisen ja orgaanisen kemian perusteet.

Sisältö

Nopeus, kiihtyvyys, virtaus, voima, paine, momentti, työ, teho, energia ja hyötysuhde
Suolat, hapot, emäkset, valkuaisaineet, hiilihydraatit, rasvat
Ravinteet, rauta, alumiini ja pH vesiekosysteemissä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnet fysiikan ja kemian keskeiset käsitteet maatalousteknologian, kasvinviljelyn ja kotieläintuotannon kannalta.

Tyydyttävä 2
Ymmärrät fysiikan ja kemian keskeiset käsitteet maatalousteknologian, kasvinviljelyn ja kotieläintuotannon kannalta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat soveltaa fysiikan ja kemian keskeisiä käsitteitä maatalousteknologian, kasvinviljelyn ja kotieläintuotannon kannalta.

Kiitettävä 4
Osaat soveltaa ja analysoida fysiikan ja kemian keskeisiä käsitteitä maatalousteknologian, kasvinviljelyn ja kotieläintuotannon kannalta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat arvioida fysiikan ja kemian keskeisiä käsitteitä maatalousteknologian, kasvinviljelyn ja kotieläintuotannon kannalta.