Siirry suoraan sisältöön

Toimintaympäristö (5 op)

Toteutuksen tunnus: LMSB2300-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Biotalousinstituutti

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Maaseutuelinkeinot (AMK)

Opettaja

 • Arto Riihinen
 • Kaisa Kinnunen

Ryhmät

 • LMS23KM
  Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • 02.02.2024 12:30 - 15:45, Toimintaympäristö LMSB2300-3006
 • 08.03.2024 08:15 - 11:45, Toimintaympäristö LMSB2300-3006
 • 22.03.2024 12:30 - 15:45, Toimintaympäristö LMSB2300-3006
 • 11.04.2024 08:15 - 11:45, Toimintaympäristö LMSB2300-3006

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Suomalainen biotalous on merkittävää sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tulevaisuudessa puhdasta ruokaa, vettä ja energiaa tarvitaan yhä enemmän. Tällä opintojaksolla opit hahmottamaan, mihin kaikkeen biotalous liittyy ja millaisia sen merkitys ja mahdollisuudet ovat.

Osaamiset
Johtaminen ja liiketalous
Toimintaympäristöosaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Tämän opintojakson suoritettuasi tunnet biotalouden ja kiertotalouden käsitteet, nykytilan ja kehitystrendit.
Opit ymmärtämään maatalouden, metsätalouden sekä maaseutuelinkeinojen merkityksen osana kansantaloutta. Opit ymmärtämään kansallisia ja kansainvälisiä bio- ja kiertotalouden tavoitteita ja keinoja ja tuntemaan alaan liittyviä organisaatioita. Opit ymmärtämään kansantalouden ja poliittisen päätöksenteon toimintaperiaatteita. Opit tuntemaan maatalouden tukijärjestelmän toimintaperiaatteet.

Sisältö

- Kansantalouden toiminta
- Poliittinen päätöksenteko
- Maaseutuelinkeinojen toimintaympäristön keskeiset toimijat
- Maatalous-, metsätalous- ja maaseutupolitiikan keskeiset tavoitteet ja keinot
- Maatalouden EU-tukien ehdot ja hakuprosessi 
- Kansalliset ja kansainväliset bio- ja kiertotalouden tavoitteet ja keinot
- Maa- ja metsätalouden kehityksen historia ja nykytila sekä kehitystrendit

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan kevätlukukaudella 2024 helmi-huhtikuun aikana. Kontaktiopetus toteutetaan Biotalousinstituutissa Saarijärvellä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Pohjola, Matti. 2019. Taloustieteen oppikirja. e-kirja. Jamk verkkoaineistot
Markkola, Pirjo. 2004. Suomen maatalouden historia, 3. Suurten muutosten aika: Jälleenrakennuskaudesta EU-Suomeen.
Verkko-oppimisympäristön materiaali.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla opiskellaan tavoitteiden mukaisia aihepiirejä kontaktiopetuksessa ja itsenäisesti tehtäviä suorittaen. Opintojaksoon sisältyy myös opintoretkelle tai webinaariin osallistuminen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson suoritukset muodostuvat kontaktitunneilla tehtävistä osatenteistä (pistareista) sekä itsenäisesti suoritettavista tehtävistä. Näiden yhteenlasketusta pistemäärästä muodostuu arvosana, jota aktiivinen osallistuminen voi korottaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktitunnit 16 tuntia
Opintoretki tai itsenäinen tehtävä 16 tuntia
Itsenäinen opiskelu ja tehtävät 103 tuntia
Yhteensä 135 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson arvioinnin perusteena on kontaktitunnilla tehtävät osatentit (pistarit) sekä itsenäisesti suoritettavat tehtävät.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana 1:
Tiedät, mitä biotalous on ja tunnistat sen merkityksen kansantaloudelle. Tiedät kansallisia ja kansainvälisiä bio- ja kiertotalouden tavoitteita ja keinoja ja alaan liittyviä organisaatioita. Tunnistat kansantalouden ja poliittisen päätöksenteon toimintaperiaatteita. Tiedät maatalouden tukijärjestelmän toimintaperiaatteet.


Arvosana 2
Tiedät, mitä biotalous on ja tunnistat sen merkityksen kansantaloudelle. Ymmärrät, millaisia kansallisia ja kansainvälisiä bio- ja kiertotalouden tavoitteita ja keinoja ja alaan liittyviä organisaatioita on. Ymmärrät kansantalouden, poliittisen päätöksenteon ja maatalouden tukijärjestelmän toimintaperiaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana 3
Tiedät, mitä biotalous on ja tunnistat sen merkityksen kansantaloudelle. Ymmärrät, millaisia kansallisia ja kansainvälisiä bio- ja kiertotalouden tavoitteita ja keinoja ja alaan liittyviä organisaatioita on. Ymmärrät kansantalouden, poliittisen päätöksenteon ja maatalouden tukijärjestelmän toimintaperiaatteet. Osaat soveltaa tietoa bio- ja kiertotalouden tavoitteista ja keinoista sekä kansantaloudesta ja poliittisesta päätöksenteosta omaan toimintaympäristöösi.Arvosana 4

Tiedät, mitä biotalous on ja tunnistat sen merkityksen kansantaloudelle. Ymmärrät, millaisia kansallisia ja kansainvälisiä bio- ja kiertotalouden tavoitteita ja keinoja ja alaan liittyviä organisaatioita on. Ymmärrät kansantalouden, poliittisen päätöksenteon ja maatalouden tukijärjestelmän toimintaperiaatteet. Osaat soveltaa tietoa bio- ja kiertotalouden tavoitteista ja keinoista sekä kansantaloudesta ja poliittisesta päätöksenteosta omaan toimintaympäristöösi ja tarkastella näihin liittyvää tietoa kriittisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5
Tiedät, mitä biotalous on ja tunnistat sen merkityksen kansantaloudelle. Ymmärrät, millaisia kansallisia ja kansainvälisiä bio- ja kiertotalouden tavoitteita ja keinoja ja alaan liittyviä organisaatioita on. Ymmärrät kansantalouden, poliittisen päätöksenteon ja maatalouden tukijärjestelmän toimintaperiaatteet. Osaat soveltaa tietoa bio- ja kiertotalouden tavoitteista ja keinoista sekä kansantaloudesta ja poliittisesta päätöksenteosta omaan toimintaympäristöösi ja tarkastella näihin liittyvää tietoa kriittisesti. Pystyt esittämään kehittämis- ja vaikuttamisehdotuksia bio- ja kiertotalouden tavoitteisiin ja keinoihin sekä kansantalouteen ja poliittiseen päätöksentekoon liittyen.

Esitietovaatimukset

-