Skip to main content

Metsän hoidon ja uudistamisen perusteet (4 op)

Toteutuksen tunnus: LMSB4500-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 13.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Biotalousinstituutti

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Maaseutuelinkeinot (AMK)

Opettaja

 • Arto Riihinen

Ryhmät

 • LMS23KM
  Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • 07.09.2023 08:15 - 11:45, Metsän hoidon ja uudistamisen perusteet LMSB4500-3006
 • 08.09.2023 08:15 - 11:45, Metsän hoidon ja uudistamisen perusteet LMSB4500-3006
 • 21.09.2023 12:30 - 15:45, Metsän hoidon ja uudistamisen perusteet LMSB4500-3006
 • 22.09.2023 12:30 - 15:45, Metsän hoidon ja uudistamisen perusteet LMSB4500-3006
 • 02.11.2023 12:30 - 15:45, Metsän hoidon ja uudistamisen perusteet LMSB4500-3006
 • 30.11.2023 12:30 - 15:45, Metsän hoidon ja uudistamisen perusteet LMSB4500-3006

Objectives

Opintojakson tarkoitus
Käytyäsi tämän opintojakson, olet oppinut metsätalouden perusteet ja osaat valita metsän uudistamismenetelmän.

Opintojakson osaamiset
-metsätalous

Opintojakson osaamistavoite
Osaat metsän luokitukset, tunnet kasvatettavat pääpuulajit, osaat määrittää metsikön uudistamisajankohdan ja osaat valita metsikön uudistamistoimenpiteet metsänhoitosuositusten, metsäsertifioinnin ja metsälain mukaisesti. Osaat huomioida toimenpiteiden valinnassa ekologiset, ympäristönsuojelulliset, tekniset ja taloudelliset näkökulmat.

Content

-metsän luokitukset
-kestävä metsätalous
-puulajit
-uudistamisen perusteet
-uudistamisajankohdan ja uudistamismenetelmän valintaperusteet
-uudistusalan kunnostus
-luontainen uudistaminen
-metsänviljely
-uudistamistuloksen varmistaminen
-uudistamistöiden suunnittelu

Learning materials and recommended literature

Metsanhoidon suositukset: https://metsanhoidonsuositukset.fi; Verkkomateriaali Moodlessa.

Teaching methods

Luennot, maastoretkeilyt, harjoitustyöt, verkko-opinnot

Exam dates and retake possibilities

Opintojakson tenttiajankohta ja tentin kaksi uusintamahdollisuutta sovitaan aloitustunnilla.

Student workload

Luennot ja maastoretkeilyt 24 h, virtuaaliopiskelu 36 h, harjoitustyöt 30 h, itsenäinen työskentely 18 h. Yhteensä 108 h opiskelijan työtä.

Further information for students

Arviointi kohdistuu harjoitustöihin ja tenttiin.

Evaluation scale

0-5

Evaluation criteria, satisfactory (1-2)

Välttävä 1:
Tiedät metsän tärkeimmät luokitukset, tunnet pääpuulajien uudistamisbiologiset ominaisuudet, osaat ajoittaa uudistamishakkuun ja uudistamistyöt ja osaat valita toimenpiteet metsänhoitosuositusten, metsäsertifioinnin ja metsälain mukaisesti. Osaat laatia metsänkäyttöilmoituksen ja tunnet uudistamisen toimenpideketjun. Harjoitustyöt on hyväksytty, mutta ne sisältävät puutteita.

Tyydyttävä 2:
Osaat huomioida puulajien ja kasvupaikkojen ominaisuudet uudistamispäätöksissä. Kykenet huomioimaan metsänhoitosuositukset, metsäsertifioinnin ja metsälain valitessasi kustannustehokkaita ja oikea-aikaisia uudistamistoimenpiteitä. Osaat laatia metsänkäyttöilmoituksen ja kykenet laatimaan toimivia uudistamistoimenpideketjuja. Harjoitustyöt on hyväksytty ja laadittu tehtävänannon mukaisesti.

Evaluation criteria, good (3-4)

Hyvä 3:
Kykenet soveltamaan metsänhoitosuosituksia, metsäsertifiointia ja metsälakia valitessasi kasvupaikalle ja puulajille sopivia, oikea-aikaisia ja kustannustehokkaita uudistamistoimenpiteitä. Osaat laatia virheettömän metsänkäyttöilmoituksen ja suunnitella uudistamistöiden kokonaisuuden. Harjoitustyöt on hyväksytty ja laadittu tehtävänannon mukaisesti ja oppimateriaalia soveltaen.

Kiitettävä 4:
Kykenet monipuolisesti soveltamaan metsänhoitosuosituksia, metsäsertifiointia ja metsälakia valitessasi kasvupaikalle ja puulajille sopivia ja oikea-aikaisia uudistamistoimenpiteitä pitkän tähtäimen kannattavuus huomioiden. Osaat laatia virheettömän metsänkäyttöilmoituksen, osaat suunnitella uudistamistöiden kokonaisuuden ja kykenet organisoimaan uudistamistyömaan. Harjoitustyöt on hyväksytty ja laadittu tehtävänannon mukaisesti ja monipuolisia lähteitä käyttäen.

Evaluation criteria, excellent (5)

Erinomainen 5:
Kykenet kattavasti soveltamaan metsänhoitosuosituksia, metsäsertifiointia ja metsälakia valitessasi kasvupaikalle ja puulajille sopivia ja oikea-aikaisia uudistamistoimenpiteitä kannattavuus ja kestävyyden näkökulmat huomioiden. Osaat laatia virheettömän metsänkäyttöilmoituksen, osaat suunnitella uudistamistöiden kokonaisuuden ja organisoida metsätilan uudistamistyöt. Harjoitustyöt on laadittu tehtävänannon mukaisesti, virheettömästi ja monipuolisia lähteitä käyttäen.

Prerequisites

Ekologian peruskäsitteiden tuntemus.