Siirry suoraan sisältöön

Maatilan työsuojelu (3 op)

Toteutuksen tunnus: LMSB4700-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Biotalousinstituutti

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Maaseutuelinkeinot (AMK)

Opettaja

 • Ulla Heinonen
 • Antti Vanhala

Ryhmät

 • LMS23S1
  Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • 24.10.2023 08:15 - 15:45, Maatilan työsuojelu LMSB4700-3008
 • 21.11.2023 08:15 - 15:45, Maatilan työsuojelu LMSB4700-3008
 • 15.02.2024 10:30 - 11:30, Kasvinsuojelututkinto
 • 15.02.2024 16:00 - 17:00, Maatilan työsuojelu LMSB4700-3009, Maatilan työsuojelu LMSB4700-3008
 • 07.03.2024 16:00 - 17:00, Maatilan työsuojelu LMSB4700-3009, Maatilan työsuojelu LMSB4700-3008
 • 21.03.2024 16:00 - 17:00, Maatilan työsuojelu LMSB4700-3009, Maatilan työsuojelu LMSB4700-3008

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Kun olet käynyt tämän opintojakson, osaat kehittää maa- ja metsätalouden työympäristöä turvallisemmaksi. Tunnistat toimintaympäristön kuormitus- ja vaaratekijät sekä osaat suojautua näiltä henkilökohtaisilla suojaimilla. Työntekijänä tiedät työsuojelun velvollisuudet oman työsi kannalta maatilalla sekä metsätöissä. Työnantajana tunnet yrityksesi työsuojeluvastuut sekä ymmärrät työntekijän työhyvinvoinnin merkityksen kestävän tuotannon kannalta.

Opintojakson osaamiset, EFQ6
Maatalousosaaminen 
- Arvioit, kehität ja huomioit maatalouden toimintaympäristön työturvallisuutta sekä ymmärrät työhyvinvoinnin merkityksen.
- Huomioit kasvinviljelytöihin liittyvät työturvallisuuden erityispiirteet. Osaat käsitellä kasvinsuojeluaineita ja lannoitteita turvallisesti.
- Osaat työskennellä tuotantoeläinten parissa turvallisesti. Tunnistat tuotantotilojen olosuhteiden turvalliset tuntomerkit sekä osaat käsitellä tuotantoon liittyviä kemikaaleja. Eläinten siirtelyssä ymmärrät turvallisen eläinten käsittelyn.
- Konetöissä ymmärrät ergonomian merkityksen. Tunnistat puristumis-, melu- ja pöly- ja kemialliset vaarat konetöissä. Osaat huomioida eri työlaitteiden suojalaitteet sekä nostoapu- ja kuormansidontavälineiden turvallisen käytön merkityksen.

Metsätalousosaaminen 
- Arvioit, kehität ja huomioit maatilatason metsänhoitotyöturvallisuutta, -ergonomiaa sekä työhyvinvointia.
- Tunnistat metsätyössä käytettävien laitteiden apu- ja suojavälineiden merkityksen.


Opintojakson osaamistavoite

Opiskeltuasi Maatilan työsuojelu -opintojakson ymmärrät työturvallisuuden merkityksen ja tietää työturvallisuusriskit maatalouden kone- ja pelto-, tuotantoeläin-, ja metsätöiden osalta. Yrittäjän osaat tunnistaa työantajan velvollisuudet. Työntekijänä tiedät oikeutesi turvalliseen työympäristöön.

Sisältö

Työpaikan työturvallisuus työnantajan ja työntekijän näkökulmasta sisältäen työhön perehdytyksen merkityksen työpaikalla.
Tilaaja ja toimittaja käsitteet sekä näiden vastuut.
Työturvallisuuslaki soveltuvin osin.
Työn kuormitustekijät, riskienhallinta, kone-, tuotantoeläin-, nostotyöturvallisuus tekijät.
Työskentely suljetussa ja ahtaissa tiloissa.
Kemikaalit ja näiltä suojautuminen.
Työterveyshuolto ja työhyvinvointi.
Työelämän osaajakortit.

Aika ja paikka

Lähipäivät ovat seuraavat:
16.11.2023 osaajakorttikoulutus 1. 8h koulutuspäivä
14.12.2023 osaajakorttikoulutus 2. 8h koulutuspäivä

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson sisällä olevat materiaali ja korttikoulutusten materiaali.

Opetusmenetelmät

Verkko-opiskelu, jossa kaksi lähipäivää osaajakorttikoulutusten vuoksi.
Korttikoulutuksiin on ennakkotehtävät, jotka tulee suorittaa, vaikka osaajakortit olisi suoritettu jo aiemmin.
Opintojakson läpäisy vaatii kolme osaajakorttia, jotka ovat kasvinsuojelu-, työturvallisuus- ja tulityökortti. Muita osaajakortteja (EA tai Hygieniapassi), voidaan Ahotoida kurssille myös.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Pohdinta/ennankkotehtävä voivat liittyä olemassa oleviin yrityksiin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Työturva/tulityö uusinnat hankala järjestää, kurssit voi suorittaa myös omakustanteisesti.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Ensiapu / hygieniapassi voidaan hyväksyä kurssin osaajakortitksi.
Kaikki kurssin muut tehtävät tulee silti suorittaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 opintopistettä, noin 27 työtuntia/opintopiste

Lisätietoja opiskelijoille

Osa suorituksista arvioidaan hyväksytty/hylätty, pistokokeita opintojaksolla.
Opintojaksosta arviointi 0-5 Peppiin

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opintojakson arviointi on määrällinen. Opintojaksolle kuuluu kaksi kirjallista tehtävää, jotka arvioidaan hyväksytty /hylätty.
Opintojakson kokonaispistemäärä on 70 ja koostuu 10 verkkotehtävästä:

Jokainen tehtävä on suoritettava.
Kahdeksan tehtävää on saatava läpi (50% tehtäväpisteistä)
Kaikkien tehtävien pisteet lasketaan yhteen.
Arvosana muodostuu yhteispisteiden keskiarvona seuraavasti:
- Molemmat kirjalliset tehtävät hyväksytysti
- >=50%, Arvosana 1
- >=60%, Arvosana 2

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana muodostuu yhteispisteiden keskiarvona seuraavasti:
- Molemmat kirjalliset tehtävät hyväksytysti
- >=70%, Arvosana 3
- >=80%, Arvosana 4

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana muodostuu yhteispisteiden keskiarvona seuraavasti:
- Molemmat kirjalliset tehtävät hyväksytysti
- >=90%, Arvosana 5

Lisätiedot

Opintojakso koostuu 2 op opintokokonaisuudesta sekä 1 op opiskelijan HOPS:n mukaisista osaajakorttikoulutuksista. Näitä ovat esimerkiksi työturvallisuuskortti, tulityökortti sekä kasvinsuojeluaineiden käyttökoulutus.

Opintojakso on tarjolla avoimessa amk:ssa (myös polkuopiskelijat).
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Lupakoulutuksiin voi sisältyä pakollisia lähiopetusjaksoja.