Siirry suoraan sisältöön

Maatilan tuotantoteknologia (5 op)

Toteutuksen tunnus: LMSB5100-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Biotalousinstituutti

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Maaseutuelinkeinot (AMK)

Opettaja

 • Juho Pirttiniemi

Ryhmät

 • LMS23KM
  Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • 07.09.2023 12:30 - 13:45, Maatilan tuotantoteknologia LMSB5100-3008
 • 21.09.2023 08:15 - 11:45, Maatilan tuotantoteknologia LMSB5100-3008
 • 12.10.2023 12:30 - 15:45, Maatilan tuotantoteknologia LMSB5100-3008
 • 13.10.2023 12:30 - 15:45, Maatilan tuotantoteknologia LMSB5100-3008, opintomatka
 • 02.11.2023 08:15 - 09:45, Maatilan tuotantoteknologia LMSB5100-3008
 • 03.11.2023 08:15 - 11:45, Maatilan tuotantoteknologia LMSB5100-3008
 • 03.11.2023 12:30 - 15:45, Maatilan tuotantoteknologia LMSB5100-3008
 • 24.11.2023 10:00 - 11:45, Maatilan tuotantoteknologia LMSB5100-3007 ja LMSB5100-3008
 • 24.11.2023 13:00 - 17:00, Maatilan tuotantoteknologia LMSB5100-3008 - Yritysvierailu
 • 15.12.2023 12:30 - 15:45, Maatilan tuotantoteknologia LMSB5100-3008

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Opiskeltuasi tämän opintojakson osaat valita sellaiset soveltuvat työkoneet, joilla maatalousyrityksen tuotantotavoitteet voidaan toteuttaa. Osaat myös havainnoida käytännön olosuhteissa peltoviljelyn ja kotieläinten hoidon toimenpiteiden kannalta olennaisia suureita sekä tunnistaa häiriötekijöitä.Opintojakson osaamiset

Maatalousosaaminen, Teknologiaosaaminen, EnergiaosaaminenOpintojakson osaamistavoite

Opiskeltuasi tämän opintojakson tiedät, miten perusmaatalouskoneet toimivat ja millä perusteella valitaan soveltuvia teknologisia vaihtoehtoja maatalousyrityksen tuotantotavoitteiden toteuttamiseksi.

Sisältö

Biomassan kasvatusteknologia; maanmuokkaus-, kylvö-, kasvisuojelu-, sadonkorjuu- ja varastointikoneet ja laitteet
Biomassan jalostusteknologiat ilman eläimiä
Biomassan jalostusteknologiat eläimiä hyödyntäen
Biomassan kasvatukseen ja jalostukseen liittyvä mittausteknologia kenttäolosuhteissa
Maatalouskoneiden ja -laitteiden energiankulutukset

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Bell, B. 2016. Farm Machinery. Old Pond Publications. Kirjastossa 5 kpl kirjoina ja lisäksi lainattavana E-kirjana.
Tiainen, R. (toim). 2005. Maatilatalouden teknologia. Opetushallitus. ISBN 952-13-2218-7. Löytyy kirjastosta 10 kpl.
Ahokas, J. Maatalousteknologian perusteet. Helsingin Yliopisto, Maataloustieteidenlaitos, Agroteknologia. E-lähde.
Ahokas, J. Traktorit ja työkoneet. Helsingin Yliopisto, Maataloustieteidenlaitos, Agroteknologia. E-lähde.


Lisäksi oppimisympäristössä jaettava materiaali ja kaupalliset lähteet.

Opetusmenetelmät

Monimuotototeutus.

Opiskelu perustuu luentoihin, omatoimiseen materiaaliin tutustumiseen, käytännöllisiin testeihin sekä opintomatkalla oppimiseen.

Oppimisympäristönä toimii Moodlen kurssitila. Kurssin aikana tehtävistä pari-, ryhmä- ja yksilötöistä opiskelija saa kohdennetun palautteen.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakso sisältää opintomatkan (lokakuun alussa) ja tutustumista alan ja teeman yritystoimintaan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssitentti luokassa opintojakson lopulla. Opintojakso suoritetaan tehtävien, konekansion ja tentin avulla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojakson tai osan siitä voi suorittaa aikaisemman osaamisen perusteella tai opinnollistamalla työelämässä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus on 135 tuntia opiskelijan työtä. Näistä 32 tuntia on kontaktiopetusta, 52 tuntia tehtävien tekemistä ja 51 tuntia itsenäistä opiskelua.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssin arvosana määräytyy jatkuvan arvioinnin perusteella eli kaikki palautettavat tehtävät ja aktiivisuus opintojaksolla vaikuttavat arvosanaan. Suurin painoarvo on konekansiolla ja tentillä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1.

Opiskeltuasi tämän opintojakson tiedät, miten perusmaatalouskoneet toimivat ja millä perusteella valitaan soveltuvia teknologisia vaihtoehtoja maatalousyrityksen tuotantotavoitteiden toteuttamiseksi.

2.

Opiskeltuasi tämän opintojakson ymmärrät, miten perusmaatalouskoneet toimivat ja millä perusteella valitaan soveltuvia teknologisia vaihtoehtoja maatalousyrityksen tuotantotavoitteiden toteuttamiseksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3.

Opiskeluasi tämän opintojakson osaat valita soveltuvista teknologisista vaihtoehdoista toimivat ja tarkoituksenmukaiset maatalouskoneet ja laitteet maatalousyrityksen tuotantotavoitteiden toteuttamiseksi.

4.

Opiskeluasi tämän opintojakson osaat valita mahdollisista teknologisista vaihtoehdoista sopivimmat maatalouskoneet ja -laitteet käytettävissä olevan työvoiman ja energiankulutuksen näkökulmista maatalousyrityksen tuotantotavoitteiden toteuttamiseksi

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5.

Opiskeltuasi tämän opintojakson osaat soveltaa maatalouskoneiden ja –laitteiden ominaisuuksista olevia tietoaineistoja uusien tehokkaiden teknologisten tuotantotapojen kehittämiseen maatalousyrityksen tuotantotavoitteiden toteuttamiseksi.