Siirry suoraan sisältöön

Lääkehoito (3 op)

Toteutuksen tunnus: SZYY2017-3027

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 13.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

 • Kätilö (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

 • Seija Tiilikainen
 • Niilo Kuokkanen
 • Tuija Hakala

Vastuuopettaja

Anne Kovanen

Ryhmät

 • SAR24KM
  Sairaanhoitaja (AMK)
 • ZJASAR24KM
  Avoin AMK, sote, AMK-polut, sairaanhoitaja monimuoto
 • 09.01.2024 08:30 - 09:30, Opintojakson info /Lääkehoito SZYY2017-3027
 • 09.01.2024 12:15 - 15:30, Laboraatiot /Lääkehoito SZYY2017-3027
 • 10.01.2024 10:00 - 11:30, Lääkelaskut /Lääkehoito SZYY2017-3027
 • 24.01.2024 09:45 - 11:15, Lääkelaskut /Lääkehoito SZYY2017-3027
 • 05.02.2024 12:15 - 15:30, Laboraatiot /Lääkehoito SZYY2017-3027
 • 06.02.2024 08:15 - 09:45, Lääkehoito SZYY2017-3027
 • 06.03.2024 08:15 - 09:45, Lääkelaskut /Lääkehoito SZYY2017-3027
 • 11.03.2024 10:00 - 10:45, Tentti /Lääkehoito SZYY2017-3027
 • 28.03.2024 14:00 - 14:45, 1. uusintatentti /Lääkehoito SZYY2017-3027
 • 15.04.2024 10:00 - 11:30, Lääkelaskutentti /Lääkehoito SZYY2017-3027

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson suoritettuasi tiedät turvallisen lääkehoidon perusteet ja digitaaliset ratkaisut lääkehoidon toteutuksessa.

Opintojakson osaamiset
Kliininen osaaminen
Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko-osaaminen
Potilasturvallisuus- ja laadunvarmistusosaaminenOpintojakson osaamistavoitteet
Ymmärrät oman ammattiroolisi vastuun lääkehoidossa.
Osaat määrittää virheettömästi turvallisen lääkehoidon annokset.

Sisältö

Lääkehoidon keskeinen lainsäädäntö, ohjeistus ja valvonta Suomessa
Lääkehoidon peruskäsitteistöä
Lääkemuodot ja antotavat
Lääkkeen vaiheet elimistössä
Turvallisen lääkehoidon toteutus sisältäen digitaaliset ratkaisut
Lääkehoidon seuranta
Lääketietokantojen käyttö
Lääkkeissä esiintyvät suureet, etuliitteet ja yksiköt sekä niiden muunnokset.
Annosten looginen ja matemaattinen määrittäminen.
Nestemäisten ja kiinteiden lääkkeiden annostus.

Aika ja paikka

Lääkehoito – Lääkelaskut 1 op
Kontaktit voivat olla joko lähi- tai etäkontakteja. Mutta on mahdollisuus osallistua myös webinaareihin, jos niin sovitaan.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Lääkehoito:
Saano, S. & Taam-Ukkonen, M. Lääkehoidon käsikirja. 2020. Helsinki. Sanoma Pro Oy. Soveltuvin osin.
Inkinen, R., Volmanen, R. & Hakoinen, S.(toim.) 2016. Turvallinen lääkehoito. Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen. sosiaali- ja terveydenhuollossa (soveltuvin osin) THL.


Lääkehoito – Lääkelaskut 1 op
Hyödynnät netin materiaaleja, oppaita ja opintojakson työtilan videoita ja ohjeita. Voit hankkia (ei pakko) jonkin ammattikorkeakouluun suunnatun lääkelaskukirjan.

Kirjallisuutta:

Annos oivallusta. Riitta Nikkola, Niina Nurkka, Sanna Paloposki. ISBN 9789526358970
Lääkelaskenta. Sirpa Ernvall, Antero Pulli, Anne-Marie Salonen ym. ISBN 9789526317847
Lääkelaskut ammattikorkeakouluihin. Anna-Marja Pussinen, Liisa Somerharju, Jani Hannula. ISBN 9789513771393

DOSE - ohjelma on käytössäsi

Dose- lääkelaskuohjelma on vapaasti käytettävissä. Jyväskylän ammattikorkeakoululla on lisenssi Dose- lääkelaskuohjelmaan. Kielivalinta on suomi, ruotsi tai englanti. Ohjelmaa saa käyttää ja linkkiä voi jakaa vapaasti.
Linkki:
https://www.foycom.fi/medical/
Käyttäjätunnus: JAMK
Salasana: JAMK0921

Kännykkäsovelluksia:
Play Kaupasta voit asentaa kännykkääsi LääkeMaisteri – ja Lääkelaskut (betaversio) - sovellukset

Opetusmenetelmät

Lääkehoito
Kontaktiopetus: luento ja lääkehoidon perustaitojen harjoittelua laboraatioluokissa
Itsenäinen verkko-opiskelu

Lääkehoito – Lääkelaskut 1 op
Osallistut mahdollisuuksiesi mukaan laskukontakteihin. Teet kontaktien välillä harjoitustehtäviä.
Opintojakson aikana voit aloittaa oman lääkelaskukäsikirjan laatimisen. Voit hyödyntää sitä jatko-opinnoissa. Etsit tietoa netistä, teet harjoitustehtäviä tai mahdollisesti ryhmätehtäviä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lääkehoito
Tentin ajankohta ilmoitetaan opintojakson alussa.

Lääkehoito – Lääkelaskut 1 op
Lääkelaskuista on tentti. Ajankohta sovitaan toteutuksen alussa. Tentti- ja uusintatenttimahdollisuus on Exam-studiossa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Lääkehoito – Lääkelaskut 1 op
Jos asiat ovat hallussa, voi tehdä tentin Exam – studiossa. Kysy lisäinfoa toteutuksen alussa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lääkehoito 54h:
kontaktiopetus+tentti 8h
Itsenäinen opiskelu 46h

Lääkehoito – Lääkelaskut 1 op
Kontakteja 9 tuntia, itsenäisiä tehtäviä ja harjoituksia 18 tuntia. Työtä yhteensä 27 tuntia.

Sisällön jaksotus

Lääkehoito – Lääkelaskut 1 op
Kontaktien välillä lasket ja teet harjoitustehtäviä. Samalla voit laatia oman lääkelaskukäsikirjan. Lopuksi on tentti, joka pyritään pitämään lähikontaktissa joko Dynamon tai Rajakadun kampuksella.

Lisätietoja opiskelijoille

Lääkehoito
Hyväksytty suoritus edellyttää tentin suorittamista hyväksytysti, verkkoympäristön tehtävien suorittamista ja aktiivista tuntiosallistumista.

Lääkehoito – Lääkelaskut 1 op
Hyväksytyn suorituksen saadakseen opiskelijan on suoritettava lääkelaskutentti virheettömästi. Asiasta tiedotetaan opintojakson aikana.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Tiedät turvallisen lääkehoidon perusteet ja ymmärrät sairaanhoitajan roolin turvallisen lääkehoidon toteutuksessa. Hallitset virheettömästi lääkelaskennan.