Siirry suoraan sisältöön

Ideasta yritykseksi (5 op)

Toteutuksen tunnus: ZZ00BC02-3023

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

08.09.2023 - 24.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

7 - 40

Opettaja

 • Antony Smal
 • Hanna-Riikka Kantelinen
 • Matti Mieskolainen
 • Suvi Salminen
 • 08.09.2023 08:30 - 12:00, Ideasta yritykseksi ZZ00BC02-3023
 • 15.09.2023 08:30 - 12:00, Ideasta yritykseksi ZZ00BC02-3023
 • 22.09.2023 08:30 - 12:00, Ideasta yritykseksi ZZ00BC02-3023
 • 29.09.2023 08:30 - 12:00, Ideasta yritykseksi ZZ00BC02-3023
 • 06.10.2023 08:30 - 12:00, Ideasta yritykseksi ZZ00BC02-3023
 • 13.10.2023 08:30 - 12:00, Ideasta yritykseksi ZZ00BC02-3023
 • 27.10.2023 08:30 - 12:00, Ideasta yritykseksi ZZ00BC02-3023
 • 03.11.2023 08:30 - 12:00, Ideasta yritykseksi ZZ00BC02-3023
 • 17.11.2023 08:30 - 12:00, Ideasta yritykseksi ZZ00BC02-3023
 • 24.11.2023 08:30 - 12:00, Ideasta yritykseksi ZZ00BC02-3023

Tavoitteet

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan arvioida realistisesti liikeideansa kannattavuutta sekä omia valmiuksiaan sen toteuttamiseen.
Opiskelija osaa tehdä uuden liiketoiminnan suunnitteluun liittyvät selvitykset: tuote-asiakas –matriisin, markkina-analyysin, kilpailija-analyysin, myynti-/markkinointisuunnitelman ja taloudelliset laskelmat.
Opiskelija osaa esittää suullisesti liikeideansa esim. rahoittajalle.

Sisältö

Liiketoimintasuunnitelma, omat valmiudet idean toteuttamiseen, tuote/asiakas-matriisi, markkina-analyysi, kilpailija-analyysi, markkinointi- ja myyntisuunnitelma, taloudelliset laskelmat, liikeidean esittäminen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Valmentajien jakama materiaali

Opetusmenetelmät

Webinaarit
Oppimistehtävät
Opetusvideot
Ohjaustapaamiset valmentajan kanssa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso ei sisällä tenttiä. Oppimistehtäviä tehdään koko kurssin ajan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Webinaarit / työpajat verkossa 35t
Itsenäinen työskentely + mahdolliset ohjaustapaamiset 100t

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla on 10 työpajawebinaaria kestoltaan 3,5h. Työpajat järjestetään viikon välein (ei viikoilla 42 ja 45). Niiden välillä työstetään viikkotehtäviä, jotka puretaan valmentajien opastuksella seuraavalla viikolla. Tämän jälkeen valmentaja ohjeistaa uuden aiheen ja tehtävän, jota työstetään taas seuraavan viikon ajan. Työpajojen aiheet ovat seuraavat (järjestys voi vaihdella):

1. Opintojakson orientaatio, erilaiset lähestymistavat yrittäjyyteen
2. Tuotteet ja asiakkaat
3. Markkina-analyysi
4. Kilpailija-analyysi
5. Hinnoittelu ja kannattavuuslaskelma
6. Myynti- / markkinointisuunnitelma
7. Kassavirtalaskelma
8. Rahoituslaskelma
9. Esitysten valmistelu
10. Liikeideoiden esitykset rahoittajalle

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijalla tulee olla liikeidea, jota kehitettään valmennuksessa. Hae valmennukseen Yritystehtaan www-sivujen kautta (https://www.yritystehdas.fi/oppilaitosvalmennukset/ideasta-yritykseksi) . Osallistujat valitaan hakemusten perusteella.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan arvioida realistisesti liikeideansa kannattavuutta sekä omia valmiuksiaan sen toteuttamiseen.
Opiskelija osaa tehdä uuden liiketoiminnan suunnitteluun liittyvät selvitykset: tuote-asiakas –matriisin, markkina-analyysin, kilpailija-analyysin, myynti-/markkinointisuunnitelman ja taloudelliset laskelmat.
Opiskelija osaa esittää suullisesti liikeideansa esim. rahoittajalle.

Lisätiedot

Osallistuakseen kurssille opiskelijalla on oltava oma liikeidea, jota hän työstää kurssille. Osallistujat valitaan hakemusten perusteella. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän Yritystehtaan kanssa. Ks. lisätiedot: https://www.yritystehdas.fi/oppilaitosvalmennukset/ideasta-yritykseksi