Siirry suoraan sisältöön

Ohjelmointi 1 (6 op)

Toteutuksen tunnus: HTKA0020-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

6 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

34 % Lähiopetus, 66 % Verkko-opetus

Yksikkö

Korkeakoulupalvelut

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

 • Tietojenkäsittely (AMK)

Opettaja

 • Jarkko Immonen

Ryhmät

 • HTK23S1
  Tietojenkäsittely (AMK)
 • ZJAHTK23S1
  Avoin AMK, Tiko, AMK-polut, tietojenkäsittely, tradenomi amk
 • 07.09.2023 09:45 - 12:30, Ohjelmointi 1 HTKA0020-3004 - Tehtävien läpikäynti
 • 08.09.2023 13:00 - 15:45, Ohjelmointi 1 HTKA0020-3004 - kontakti
 • 14.09.2023 10:45 - 12:30, Ohjelmointi 1 HTKA0020-3004 - Tehtävien läpikäynti
 • 15.09.2023 13:00 - 15:45, Ohjelmointi 1 HTKA0020-3004 - kontakti
 • 21.09.2023 10:45 - 12:30, Ohjelmointi 1 HTKA0020-3004 - Tehtävien läpikäynti
 • 22.09.2023 13:00 - 15:45, Ohjelmointi 1 HTKA0020-3004 - kontakti
 • 28.09.2023 10:45 - 12:30, Ohjelmointi 1 HTKA0020-3004 - Tehtävien läpikäynti
 • 29.09.2023 13:00 - 15:45, Ohjelmointi 1 HTKA0020-3004 - kontakti
 • 05.10.2023 10:45 - 12:30, Ohjelmointi 1 HTKA0020-3004 - Tehtävien läpikäynti
 • 06.10.2023 13:00 - 15:45, Ohjelmointi 1 HTKA0020-3004 - kontakti
 • 12.10.2023 10:45 - 12:30, Ohjelmointi 1 HTKA0020-3004 - Tehtävien läpikäynti
 • 13.10.2023 13:00 - 15:45, Ohjelmointi 1 HTKA0020-3004 - kontakti
 • 26.10.2023 10:45 - 12:30, Ohjelmointi 1 HTKA0020-3004 - Tehtävien läpikäynti
 • 27.10.2023 13:15 - 16:00, Ohjelmointi 1 HTKA0020-3004 - kontakti
 • 03.11.2023 13:15 - 16:00, Ohjelmointi 1 HTKA0020-3004 - kontakti
 • 09.11.2023 10:45 - 12:30, Ohjelmointi 1 HTKA0020-3004 - Tehtävien läpikäynti
 • 10.11.2023 13:15 - 16:00, Ohjelmointi 1 HTKA0020-3004 - kontakti
 • 16.11.2023 10:45 - 12:30, Ohjelmointi 1 HTKA0020-3004 - Tehtävien läpikäynti
 • 17.11.2023 13:15 - 16:00, Ohjelmointi 1 HTKA0020-3004 - kontakti
 • 23.11.2023 10:45 - 12:30, Ohjelmointi 1 HTKA0020-3004 - Tehtävien läpikäynti
 • 24.11.2023 13:15 - 16:00, Ohjelmointi 1 HTKA0020-3004 - kontakti
 • 30.11.2023 10:45 - 12:30, Ohjelmointi 1 HTKA0020-3004 - Tehtävien läpikäynti
 • 01.12.2023 13:15 - 16:00, Ohjelmointi 1 HTKA0020-3004 - kontakti
 • 07.12.2023 10:45 - 12:30, Ohjelmointi 1 HTKA0020-3004 - Tehtävien läpikäynti
 • 08.12.2023 13:15 - 16:00, Ohjelmointi 1 HTKA0020-3004 - kontakti
 • 15.12.2023 13:15 - 16:00, Ohjelmointi 1 HTKA0020-3004 - kontakti

Tavoitteet

Ohjelmointi on eräs IT-alan tärkeimmistä osaamisalueista. Tällä opintojaksolla tutustut ohjelmoinnin käsitteisiin ja rakenteisiin sekä opit ohjelmoinnin perusteet Javascript-ohjelmointikielellä. Javascript on eräs käytetyimmistä ohjelmointikielistä ja sen taitaminen kuuluu jokaisen web-sovelluskehittäjän työkalupakkiin.

Opintojakson osaamiset
Tietojärjestelmäosaaminen
Sovelluskehitysosaaminen
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät algoritmisen ajattelutavan ja osaat ratkaista yksinkertaisia ongelmia algoritmiikan keinoin. Tunnet ohjelmointiin liittyviä rakenteita ja käsitteitä sekä osaat käyttää niitä kirjoittaessasi tietokoneohjelmaa. Osaat käyttää moderniin web-kehitykseen soveltuvaa ohjelmointiympäristöä. Osaat toteuttaa pienimuotoisia Javascript-ohjelmia ja laajentaa itsenäisesti omaa ohjelmointiosaamistasi.

Sisältö

- Algoritmiikka
- Ohjelmoinnin käsitteet ja perusrakenteet
- Moderni Javascript-ohjelmointiympäristö
- Javascript-ohjelmointikielen perusteet, kuten muuttujat, operaattorit, ehto- ja toistorakenteet, objektit, taulukot ja funktiot
- Prototyypit ja luokat
- Virheiden käsittely
- Asynkroninen ohjelmointi

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opettajan kirjoittama kirjallinen oppimateriaali ja videot Moodlessa. Lisämateriaalina voit käyttää mitä tahansa ES6 Javascript-ohjelmointikirjaa.

Opetusmenetelmät

- Teoria etäopiskeluna
- Ohjaus- ja tehtäväkontaktit
- Tehtävät
- Testit
- Lopputentti

Opintojakso toteutetaan lähi- ja etäopetuksen yhdistelmänä, ns. flipped learning -menetelmää käyttäen. Opiskelija opiskelee aiheeseen liittyvän teorian viikottain ennen kontaktitunteja materiaalien (kirjallinen materiaali ja videot) pohjalta. Materiaalit ovat käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta koko opintojakson ajan. Lähiopetuksessa asioita harjoitellaan käytännössä ohjatusti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lopputentti järjestetään opintojakson lopussa konetenttinä. Uusintamahdollisuuksista tiedotetaan erikseen opintojakson lopussa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojakson voi suorittaa myös ohjelmointinäytöllä. Tarvittavan ohjeistuksen näyttöön saa opettajalta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson keskimääräinen kuormittavuus on 162 tuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin AMK 5 (sisältyy max-määrään)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1: Osaat käyttää ohjelmointiympäristöä tarkoituksenmukaisesti ja luoda yksinkertaisia Javascript-ohjelmia. Tunnet ohjelmoinnin perusrakenteet ja osaat käyttää muuttujia, operaattoreita ja ehtolausekkeita. Tunnet päätös-, silmukka- ja haarautumisrakenteet ja osaat käyttää niitä.

Tyydyttävä 2: Osaat käyttää ohjelmointiympäristöä tarkoituksenmukaisesti ja luoda yksinkertaisia Javascript-ohjelmia. Ymmärrät ohjelmoinnin perusrakenteet ja osaat käyttää muuttujia, operaattoreita ja ehtolausekkeita. Ymmärrät päätös-, silmukka- ja haarautumisrakenteet ja osaat käyttää niitä. Ymmärrät objektien, taulukoiden ja funktioiden merkityksen osana ohjelmointa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Osaat käyttää ohjelmointiympäristöä tarkoituksenmukaisesti ja luoda pienimuotoisia Javascript-ohjelmia. Ymmärrät ohjelmoinnin perusrakenteet ja osaat käyttää muuttujia, operaattoreita ja ehtolausekkeita. Ymmärrät päätös-, silmukka- ja haarautumisrakenteet ja osaat käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti. Ymmärrät objektien, taulukoiden ja funktioiden merkityksen osana ohjelmointa ja osaat hyödyntää niitä ohjelmoidessasi. Tunnet Javascriptin oliomallin ja Javascriptin erityispiirteitä.

Kiitettävä 4: Osaat käyttää ohjelmointiympäristöä tarkoituksenmukaisesti ja hallitset Javascript-ohjelmointikielen siten että pystyt tuottamaan myös perustasoa vaativampia ohjelmia. Osaat analysoida ja parantaa omia ratkaisujasi. Pystyt laajentamaan itsenäisesti omaa ohjelmointiosaamistasi. Hallitset ohjelmoinnin perusrakenteet ja osaat käyttää muuttujia, operaattoreita ja ehtolausekkeita. Ymmärrät päätös-, silmukka- ja haarautumisrakenteet ja osaat käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti. Ymmärrät objektien, taulukoiden ja funktioiden merkityksen osana ohjelmointa ja osaat käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti toteuttaessasi ohjelmaa. Tunnet Javascriptin oliomallin ja osaat hyödyntää sitä. Tunnet virheidenkäsittelyyn liittyvät piirteet. Ymmärrät Javascriptin erityispiirteitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Osaat käyttää ohjelmointiympäristöä tarkoituksenmukaisesti ja hallitset Javascript-ohjelmointikielen siten että pystyt tuottamaan myös perustasoa vaativampia ohjelmia. Osaat kriittisesti analysoida ja parantaa omia ratkaisujasi. Pystyt laajentamaan itsenäisesti omaa ohjelmointiosaamistasi ja hyödyntämään erilaisia valmiita kirjastoja. Hallitset hyvin ohjelmoinnin perusrakenteet ja osaat käyttää muuttujia, operaattoreita ja ehtolausekkeita. Ymmärrät päätös-, silmukka- ja haarautumisrakenteet ja osaat käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti. Ymmärrät objektien, taulukoiden ja funktioiden merkityksen osana ohjelmointa ja osaat käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti toteuttaessasi ohjelmaa. Tunnet Javascriptin oliomallin ja osaat hyödyntää sitä. Osaat toteuttaa virheiden käsittelyn ohjelmaasi. Ymmärrät Javascriptin erityispiirteitä ja osaat tarvittaessa hyödyntää niitä.

Esitietovaatimukset

-