Siirry suoraan sisältöön

Web UI (6 op)

Toteutuksen tunnus: HTKA0030-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

6 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Verkko-opetus

Yksikkö

Korkeakoulupalvelut

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 55

Koulutus

 • Tietojenkäsittely (AMK)

Opettaja

 • Heikki Sateila

Ryhmät

 • HTK23S1
  Tietojenkäsittely (AMK)
 • ZJAHTK23S1
  Avoin AMK, Tiko, AMK-polut, tietojenkäsittely, tradenomi amk
 • 30.08.2023 09:00 - 10:30, Web UI HTKA0030-3005
 • 08.09.2023 09:45 - 12:15, Web UI HTKA0030-3005
 • 15.09.2023 09:45 - 12:15, Web UI HTKA0030-3005
 • 22.09.2023 09:45 - 12:15, Web UI HTKA0030-3005
 • 29.09.2023 09:45 - 12:15, Web UI HTKA0030-3005
 • 06.10.2023 09:45 - 12:15, Web UI HTKA0030-3005
 • 13.10.2023 09:45 - 12:15, Web UI HTKA0030-3005
 • 27.10.2023 10:30 - 12:45, Web UI HTKA0030-3005
 • 03.11.2023 10:30 - 12:45, Web UI HTKA0030-3005
 • 10.11.2023 10:30 - 12:45, Web UI HTKA0030-3005
 • 17.11.2023 10:30 - 12:45, Web UI HTKA0030-3005
 • 24.11.2023 10:30 - 12:45, Web UI HTKA0030-3005
 • 01.12.2023 10:30 - 12:45, Web UI HTKA0030-3005
 • 08.12.2023 10:30 - 12:45, Web UI HTKA0030-3005
 • 15.12.2023 10:30 - 12:45, Web UI HTKA0030-3005

Tavoitteet

Web UI -opintojaksolla opit kehittämään itsenäisesti monipuolisia, responsiivisia verkkosivuja HTML- ja CSS-teknologioilla. Kurssilla käsittelet merkintäkielten ja tyyliohjeiden lisäksi modernien websovelluksien käyttöliittymien perusteita ja kehittämistä. Opintojaksolla tutustut HTML- ja CSS-ulkoasukirjastoihin ja -sovelluskehyksiin sekä käytät niitä luomaan verkkosivustojen ulkoasuja ja toiminnallisuuksia.

Käytyäsi opintojakson olet oppinut luomaan itsenäisesti staattisia responsiivisia verkkosivustoja, jotka sopivat tarpeisiisi. Tämä taito kuuluu jokaisen web-sovelluskehittäjän perustaitoihin.

Opintojakson osaamiset
- Sovelluskehitysosaaminen
- Tietojärjestelmäosaaminen
- Oppimisen ja tiedonhallinan osaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Ymmärrät verkkosivukehityksen perusosat. Näihin kuuluvat esimerkiksi tiedostorakenne, asettelu ja kehitykseen liittyvien työkalujen käyttö. Opit käyttämään merkintäkieltä (HTML) ja tyyliohjeita (CSS) sekä ymmärrät niiden syntaksin ja rakenteen. Opit käyttämään CSS-esiprosessointikirjastoja. Opit tekemään staattisia verkkosivuja käyttäen mainittuja tekniikoita ja perehdyt responsiivisen verkkosivujen tekemiseen. Opit käyttämään ulkoasukirjastoja ja sovelluskehyksiä verkkosivujen kehityksessä.

Sisältö

- HTML5 (HyperText Markup Language)
- CSS (Cascading Style Sheets)
- CSS-esiprosessointi
- Ulkoasukirjastot ja ohjelmistokehitykset
- Responsiivinen verkkosivusuunnittelu

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opettajan kirjoittama oppimateriaali.

Lisämateriaalina verkossa saatavilla oleva materiaali:
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Getting_started_with_the_web
https://www.w3schools.com/

Kirjastojen omat dokumentaatiot:
https://getbootstrap.com/docs/5.0/getting-started/introduction/

Opetusmenetelmät

- Ohjaus- ja tehtäväkontaktit
- Teoriat osin itseopiskeluna ennen kontakteja
- Tehtävät
- Lopputyö

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Harjoitustyö tehdään ja arvioidaan opintojakson lopuksi. Harjoitustyön uusintamahdollisuuksista tiedotetaan opintojakson aikana.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Sinulla on oikeus hakea osaamisen tunnistamista ja tunnustamista, jos sinulla on aiemmin hankittua osaamista (esimerkiksi muualla suoritettuja korkeakouluopintoja), joita voidaan katsoa hyväksi nyt suoritettavaan tutkintoon.

Osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa on kolme päätapaa: hyväksilukeminen (korvaaminen, sisällyttäminen) ja muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä opinnollistaminen. Lisätietoa JAMKin tutkintosäännössä, luku 17.

Lisätietoja saa opintojakson vastuuopettajalta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson keskimääräinen kuormittavuus on 162 tuntia.

~60h kontaktiopetusta
~70h opiskelijan itsenäistä työskentelyä (esimerkiksi tehtävät, materiaalin lukeminen, itsenäistä harjoittelua)
~30h lopputyö

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin AMK 5 (sisältyy max-määrään)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1: Tunnet käytetyt termit ja osaat käyttää niitä opintojaksolla työskennellessä. Tunnistat mistä eri osista verkkosivu rakentuu. Tunnistat mitä eri osioita on verkkosivujen asetelmissa. Osaat luoda itsenäisesti staattisen verkkosivun ja tunnet responsiivisen verkkosivukehityksen periaatteita.

Tyydyttävä 2: Käytät opintojakson termistöä sujuvasti. Tunnistat mistä eri osista verkkosivu rakentuu. Ymmärrät mistä osista verkkosivusto rakentuu. Tunnistat mitä eri osioita verkkosivujen asetelmissa on. Osaat luoda itsenäisesti staattisen verkkosivun, joka on syntaktisesti ja rakenteellisesti oikeellinen sekä tunnet responsiivisen verkkosivukehityksen periaatteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Käytät opintojakson termistöä sujuvasti. Osaat luoda itsenäisesti staattisen verkkosivun, joka on syntaktisesti ja rakenteellisesti oikeellinen. Ymmärrät mistä osista verkkosivusto rakentuu sekä mitä asetelmia on, sekä osaat soveltaa näihin liittyviä tietotaitojasi tarpeiseesi sopivalla tavalla. Sovellat responsiivisen verkkosivukehityksen periaatteita käytännössä. Ymmärrät ulkoasukirjastojen ja sovelluskehysten merkityksen verkkosivujen kehittämisessä ja osaat käyttää joitakin valmiita määrityksiä.

Kiitettävä 4: Käytät opintojakson termistöä sujuvasti. Osaat luoda itsenäisesti staattisen responsiivisen verkkosivun, joka on syntaktisesti ja rakenteellisesti oikeellinen. Osaat analysoida verkkosivustojen rakenteita & asetteluida ja luoda käyttöösi sopivan ratkaisun. Osaat käyttää ulkoasukirjastoja ja sovelluskehyksiä luodaksesi itsellesi sopivan ratkaisun.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Käytät opintojakson termistöä sujuvasti. Osaat luoda itsenäisesti staattisen responsiivisen verkkosivun, joka on syntaktisesti ja rakenteellisesti oikeellinen. Analysoit ja pystyt perustelemaan verkkosivustojen rakennevalintoja ja sivustoasetteluja. Osaat käyttää ulkoasukirjastojen ja sovelluskehyksien määrittelyjä ja muokata niitä tarpeisiisi sopiviksi. Pystyt itsenäisesti laajentamaan ja soveltamaan tietämystäsi ja osaamistasi