Siirry suoraan sisältöön

Web UI 2 (3 op)

Toteutuksen tunnus: HT00BP68-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Korkeakoulupalvelut

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 30

Koulutus

 • Tietojenkäsittely (AMK)

Opettaja

 • Jarkko Immonen
 • Joonas Nahkala

Ryhmät

 • HTK22S1
  Tietojenkäsittely (AMK)
 • HTK23S1
  Tietojenkäsittely (AMK)
 • ZJAHTK23S1
  Avoin AMK, Tiko, AMK-polut, tietojenkäsittely, tradenomi amk
 • 04.03.2024 09:45 - 12:15, Web UI 2 HT00BP68-3003
 • 11.03.2024 09:45 - 12:15, Web UI 2 HT00BP68-3003
 • 18.03.2024 09:45 - 12:15, Web UI 2 HT00BP68-3003
 • 25.03.2024 09:45 - 12:15, Web UI 2 HT00BP68-3003
 • 08.04.2024 09:45 - 12:15, Web UI 2 HT00BP68-3003
 • 15.04.2024 09:45 - 12:15, Web UI 2 HT00BP68-3003
 • 24.04.2024 09:45 - 12:15, Web UI 2 HT00BP68-3003
 • 06.05.2024 13:30 - 16:00, Web UI 2 HT00BP68-3003 - Loppuseminaari

Tavoitteet

Web UI 2 -opintojaksolla opit kehittämään ja suunnittelemaan itsenäisesti monipuolisia, responsiivisia verkkosivuja ja käyttöliittymäkomponentteja. Tulet ymmärtämään saavutettavuuden, informaatiohierarkian ja visuaalisen hierarkian merkityksen websovelluksien suunnittelussa. Suunnitteluun käytetään prototypointityokaluja ja käytettävyyskeskeisiä menetelmiä. Kehittämiseen käytetään web-teknologioita.

Käytyäsi opintojakson olet oppinut luomaan itsenäisesti responsiivisia verkkosivustoja CSS-ulkoasukirjastolla prototypointityökaluja käyttäen ja luomaan käyttöliittymäkomponentteja.

Opintojakson osaamiset
- Sovelluskehitysosaaminen
- Tietojärjestelmäosaaminen
- Oppimisen ja tiedonhallinan osaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Opit käyttämään prototypointityokaluja ja ulkoasukirjastoja. Ymmärrät ulkoasusuunnittelun ja käytettävyyden tärkeyden websovelluskehityksessä. Osaat luoda käytettävän, saavutettavan ja ulkoasultaan toimivan verkkosivuston itse luomasi prototyypin perusteella.

Sisältö

- UI/UX-suunnittelu
- Ulkoasukirjastot
- Responsiivinen verkkosivusuunnittelu
- Saavutettavuus

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opettajan osoittama oppimateriaali.

Kirjastojen omat dokumentaatiot:
https://help.figma.com/hc/en-us
https://tailwindcss.com/docs

Opetusmenetelmät

- Kontaktitunnit
- Tehtävät
- Lopputyö

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Loppytyö esitellään opintojakson lopuksi järjestettävässä seminaarissa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Sinulla on oikeus hakea osaamisen tunnistamista ja tunnustamista, jos sinulla on aiemmin hankittua osaamista (esimerkiksi muualla suoritettuja korkeakouluopintoja), joita voidaan katsoa hyväksi nyt suoritettavaan tutkintoon.

Osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa on kolme päätapaa: hyväksilukeminen (korvaaminen, sisällyttäminen) ja muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä opinnollistaminen. Lisätietoa JAMKin tutkintosäännössä, luku 17.

Lisätietoja saa opintojakson vastuuopettajalta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson keskimääräinen kuormittavuus on 80 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 10 (included in the total capacity)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1: Tunnistat opintojaksolla käytetyt termit. Tiedät asetteluiden, animaatioiden, informaatiohierarkian, käytettävyyden, värien ja typografian merkityksen verkkosovellusten ulkoasuissa. Osaat käyttää prototypointityökalua luodaksesi prototyypin verkkosivustosta.

Tyydyttävä 2: Käytät opintojakson termistöä. Tiedät asetteluiden, animaatioiden, informaatiohierarkian, käytettävyyden, värien ja typografian merkityksen verkkosovellusten ulkoasuissa. Osaat käyttää prototypointityökalua luodaksesi prototyypin verkkosivustosta, ja sen perusteella toimivan version.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Käytät opintojakson termistöä sujuvasti. Tiedät asetteluiden, animaatioiden, informaatiohierarkian, käytettävyyden, värien ja typografian merkityksen verkkosovellusten ulkoasuissa ja pystyt soveltamaan osaa tästä tietämyksestä käytännössä. Osaat käyttää prototypointityökalua luodaksesi prototyypin verkkosivustosta, ja sen perusteella toimivan version. Osaat perustella ratkaisujasi verkkosovellusten ulkoasusuunnittelussa ja kehityksessä.

Kiitettävä 4: Käytät opintojakson termistöä sujuvasti. Ymmärrät asetteluiden, animaatioiden, informaatiohierarkian, käytettävyyden, värien ja typografian merkityksen verkkosovellusten ulkoasuissa ja pystyt soveltamaan tietämystäsi käytännössä. Osaat käyttää prototypointityökalua luodaksesi prototyypin verkkosivustosta, ja sen perusteella valmiin version. Analysoit ja pystyt perustelemaan ratkaisujasi verkkosovellusten ulkoasusuunnittelussa ja kehityksessä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Hallitset UI-suunnitteluun liittyvän termistön. Ymmärrät asetteluiden, animaatioiden, informaatiohierarkian, käytettävyyden, värien ja typografian merkityksen verkkosovellusten ulkoasuissa ja pystyt soveltamaan tietämystäsi käytännössä. Osaat käyttää prototypiointityökalua luodaksesi prototyypin verkkosivustosta, ja sen perusteella valmiin version. Analysoit ja pystyt perustelemaan ratkaisujasi verkkosovellusten ulkoasusuunnittelussa ja kehityksessä. Hallitset suunnitteluprosessin vaiheet ja kykenet ratkaisemaan ongelmatilanteita.

Esitietovaatimukset

Web UI -opintojakson suorittaminen tai muulla tavoin saavutettu riittävä HTML- ja CSS-osaaminen.