Siirry suoraan sisältöön

Kuntoutuspsykologia (5 op)

Toteutuksen tunnus: SK00BT43-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 21.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 55

Koulutus

 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)

Opettaja

 • Jane Paakkolanvaara
 • Anne Koivisto

Vastuuopettaja

Anne Koivisto

Ryhmät

 • ZJASKO23SM
  Avoin AMK, sote, AMK-polut, kuntoutuksen ohjaaja monimuoto
 • SKO23SM
  Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • 30.01.2024 12:00 - 16:00, Kuntoutuspsykologia SK00BT43-3004 - HYBRIDI
 • 20.02.2024 12:00 - 15:00, Kuntoutuspsykologia SK00BT43-3004 - HYBRIDI
 • 26.03.2024 12:00 - 15:00, Kuntoutuspsykologia SK00BT43-3004

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojaksolla hankit perusosaamista ihmisen käyttäytymiseen ja vuorovaikutukseen vaikuttavista perosoonallisuuteen ja motivaatioon liittyvistä tekijöistä.

Opintojakson osaamiset
Sosiaali- ja terveysalan asiakkuusosaaminen
Ohjausosaaminen
Kuntoutustarpeiden ja - mahdollisuuksien arviointiosaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Opiskelija tietää persoonallisuus- ja motivaatiopsykologian perusteita. Opiskelija ymmärtää miten persoonallisuus ja motivaatio muuttuvat elämänkaaren aikana ja miten ne vaikuttavat yksilön hyvinvointiin ja terveyteen.

Sisältö

Persoonallisuus- ja motivaatiopsykologian perusteet. Miten persoonallisuus ja motivaatio muuttuvat elämänkaaren aikana. Miten persoonallisuus ja motivaatio vaikuttaa yksilön hyvinvointiin ja terveyteen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Metsäpelto, R-L. & Feldt, T. (Toim.) 2009. Meitä on moneksi: persoonallisuuden psykologiset perusteet. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Salmela-Aro, K. & Nurmi, J-E. 2017 tai uudempi painos. Mikä meitä liikuttaa: motivaatiopsykologian perusteet. Jyväskylä: PS-Kustannus. Myös e-kirjana.

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus ja luentotallenne.
Webinaareihin osallistuminen sekä itsenäinen opiskelu.
Opintojaksoon sisältyy tentti.
Webinaareihin on osallistumisvelvollisuus.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Aineistotentti Moodlessa määriteltynä tenttipäivänä.
Kaksi uusintamahdollisuutta. Uusinta-ajat Moodlessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 op (n. 135 tuntia), joka muodostuu seuraavista osista:

Tehtävä: ryhmämuotoinen oppimispäiväkirja (sis. kommentoinnit), 2 op = n. 54 tuntia.
Tentti ja siihen valmistautuminen, 1 op = n. 27 tuntia.
Luentotallenne, kurssikirjallisuus, webinaarit, itsenäinen opiskelu, ryhmäpalaute, 2 op = n. 54 tuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin AMK, kuntoutuksen ohjaajan polkuopinnot 15 paikkaa min-max luvussa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osaa kuvata ja perustella persoonallisuus- ja motivaatiopsykologian keskeisiä asioita. Opiskelija ymmärtää miten persoonallisuus ja motivaatio muuttuvat elämänkaaren aikana, miten ne vaikuttavat yksilön hyvinvointiin ja terveyteen ja miten hänen kuntoutuksen ohjaajan työssä tulee huomioida nämä asiat.

Lisätiedot

Opintojakson voi hyväksilukea opintojaksoa vastaavilla avoimen yliopiston opinnoilla. Opintojaksoa ei voi hyväksilukea lukion psykologian opinnoilla.