Skip to main content

Frontend-sovelluskehitys (5 op)

Toteutuksen tunnus: HTKA0120-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 45

Koulutus

 • Tietojenkäsittely (AMK)

Opettaja

 • Tommi Tuikka

Ryhmät

 • HTK22S1
  Tietojenkäsittely (AMK)
 • ZJA23SI
  Avoin amk, tiko
 • 03.10.2023 13:15 - 15:15, Frontend-sovelluskehitys HTKA0120-3003
 • 10.10.2023 13:15 - 15:15, Frontend-sovelluskehitys HTKA0120-3003
 • 24.10.2023 13:15 - 15:15, Frontend-sovelluskehitys HTKA0120-3003
 • 31.10.2023 13:15 - 15:15, Frontend-sovelluskehitys HTKA0120-3003
 • 17.11.2023 10:15 - 12:15, Frontend-sovelluskehitys HTKA0120-3003
 • 24.11.2023 10:15 - 12:15, Frontend-sovelluskehitys HTKA0120-3003
 • 01.12.2023 10:15 - 12:15, Frontend-sovelluskehitys HTKA0120-3003
 • 08.12.2023 10:15 - 12:15, Frontend-sovelluskehitys HTKA0120-3003
 • 15.12.2023 10:15 - 12:15, Frontend-sovelluskehitys HTKA0120-3003

Objectives

Opintojakson tarkoitus
Frontend-sovelluskehityksen merkitys ohjelmistokehityksessä on kasvussa. Osaavista frontend-kehittäjistä on jatkuva pula työmarkkinoilla. Kiinnostaako sinua kehittää sitä ohjelmiston osaa jonka kanssa käyttäjä on suorassa vuorovaikutuksessa ja jonka toiminnasta riippuu sovelluksen käytettävyys ja käyttökokemus? Frontend-sovelluskehitys voi olla rutiininomaista lomakkeiden rakentelua, luovaa ja kiehtovaa tiedon visualisointia tai jopa uusien käyttöliittymätekniikoiden kuten ääni- tai eleohjauksen soveltamista.

Opintojakson osaamiset
Sovelluskehitysosaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Opiskelija osaa suunnitella ja kehittää nykyaikaisia frontend- sovelluksia sovelluskehyksen avulla. Opiskelija ymmärtää frontend-sovellusten toimintaperiaatteen ja järkevän arkkitehtuurin merkityksen. Hän osaa yhdistää frontend -sovelluksen palvelimella sijaitsevaan tietolähteeseen ja osaa hyödyntää tärkeimpiä ulkoasukirjastoja frontend-sovelluksen käyttöliittymän kehityksessä. Kurssin tavoitteena on frontend-kehityksen oppimisen lisäksi yleinen sovelluskehyksen käytön oppiminen.

Content

Opintojaksolla opetellaan kehittämään moderneja frontend-sovelluksia. Sisältöön kuuluvat mm. ohjelmointiympäristön pystyttäminen, frontend-sovellusten yleispiirteet, sovelluksen luonti ja julkaisu, sovelluksen rakenneosat ja toimintaperiaate. Opointojaksolta saa perusvalmiudet frontend-sovellusten kehittäjän työhön.

Further information for students

Avoin 2
EduFutura 3

Evaluation scale

0-5

Evaluation criteria, satisfactory (1-2)

(Välttävä 1) Opiskelija osaa toteuttaa perustason frontend-sovelluksia oppitunneilla esitettyjen mallien tai webissä olevien tutoriaalien avulla. Hän on yrittänyt tehdä kaikki harjoitustehtävät ja päässyt ohjeiden määrittämään lopputulokseen vähintään 50%:ssa tehtävistä.

(Tyydyttävä 2) Opiskelija osaa toteuttaa perustason frontend-sovelluksia oppitunneilla esitettyjen mallien tai webissä olevien tutoriaalien avulla. Hän on yrittänyt tehdä kaikki harjoitustehtävät ja päässyt ohjeiden määrittämään lopputulokseen vähintään 70%:ssa tehtävistä.

Evaluation criteria, good (3-4)

(Hyvä 3) Opiskelija osaa toteuttaa perustason frontend-sovelluksia ja osaa soveltaa opittuja teknologioita myös vaativampien sovellusten kehityksessä. Hän osaa oma-aloitteisesti laajentaa osaamistaan myös kurssilla esitettyjen asioiden ulkopuolelle. Hän on yrittänyt tehdä kaikki harjoitustehtävät ja päässyt ohjeiden määrittämään lopputulokseen vähintään 80%:ssa tehtävistä.

(Kiitettävä 4) Opiskelija osaa toteuttaa perustason frontend-sovelluksia ja osaa soveltaa opittuja teknologioita myös vaativampien sovellusten kehityksessä. Hän osaa oma-aloitteisesti laajentaa osaamistaan myös kurssilla esitettyjen asioiden ulkopuolelle. Hän on yrittänyt tehdä kaikki harjoitustehtävät ja päässyt ohjeiden määrittämään lopputulokseen vähintään 90%:ssa tehtävistä.

Evaluation criteria, excellent (5)

(Erinomainen 5) Opiskelija osaa edellisten vaatimusten lisäksi arvioida kriittisesti frontend-kehityksen teknologioita ja ymmärtää teknologioiden valintakriteerit eri käyttötarkoituksiin. Hän on tehnyt kaikki harjoitustehtävät ja päässyt kaikissa ohjeiden määrittämään lopputulokseen.

Prerequisites

HTML:n CSS:n ja Javascript-ohjelmoinnin osaaminen.