Siirry suoraan sisältöön

Osaajana kehittyminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: ZZPP0520-3230

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 20.05.2026

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 60

Koulutus

 • Musiikkipedagogi (AMK)
 • Logistiikka (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK)
 • Palveluliiketoiminta (AMK)
 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • Tiimiakatemia (AMK)
 • Kätilö (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)
 • Tietojenkäsittely (AMK)
 • Rakennusmestari (AMK)
 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
 • Liiketalous (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)

Opettaja

 • Satu Liukko
 • Anne Koivisto
 • Teppo Karapalo

Ryhmät

 • ZJASKO23SM
  Avoin AMK, sote, AMK-polut, kuntoutuksen ohjaaja monimuoto
 • SKO23SM
  Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • 03.10.2023 14:00 - 15:30, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3230
 • 05.10.2023 09:00 - 11:00, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3230
 • 25.10.2023 12:00 - 16:00, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3230
 • 26.10.2023 14:30 - 16:00, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3230
 • 22.11.2023 14:00 - 15:30, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3230
 • 19.01.2024 09:00 - 11:00, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3230
 • 20.02.2024 08:15 - 11:15, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3230 - HYBRIDI
 • 07.05.2024 09:00 - 12:00, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3230

Tavoitteet

Opintojakson aikana saat valmiuksia amk-opiskeluun ja kiinnityt osaksi opiskelu- ja toimintaympäristöä. Saat tietoa koskien amk-opintoja ja oman alasi ammatillisia vaihtoehtoja. Opit arvioimaan osaamistasi, asettamaan ammatillisia tavoitteita, tekemään opintoihisi liittyviä valintoja ja saattamaan niitä käytäntöön. Saat valmiuksia työnhakuun sekä tiedostat jatko-opiskelumahdollisuudet. Osaat arvioida, kehittää ja ylläpitää omaa hyvinvointiasi.

Sisältö

1. vuosi:
Teet ennakkotehtävän. Osallistut orientaatiopäiviin ja yhteisiin infoihin. Kiinnityt opintoihin ja yhteisöön. Tunnistat omaa hyvinvointiasi ylläpitäviä tekijöitä ja tunnet JAMKin ohjauspalvelut. Tutustut itseesi korkeakouluopiskelijana ja lähdet rakentamaan tavoitteellisesti omaa opinto- ja urasuunnitelmaasi (HOPS) opettajatutorisi ohjauksessa. Osaat toimia JAMKin oppimis- ja toimintaympäristössä tuntien oikeutesi ja velvollisuutesi sekä eettiset ohjeet.

2.-4. vuosi:
Päivität opiskelu- ja urasuunnitelmaasi ja käyt vuosittain HOPS-keskustelun opettajatutorisi kanssa. Arvioit osaamistasi, asetat itsellesi ammatillisia tavoitteita ja huomiot ne opintojen suunnittelussa. Saat valmiuksia työnhakuun ja tiedostat ura- ja jatko-opiskelumahdollisuudet.

Opintojaksoon kuuluu Kielikeskuksen järjestämä raportointiosaamisen ohjeistus.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson materiaalit on koottu Moodlen työtilaan.

Opetusmenetelmät

Lähi- ja etäopetus, oppimistehtävät ja ohjauskeskustelut.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla on työelämävalmiuksia tukevia sisältöjä ja omaan ammattialaan tutustumista.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tiettyyn ajankohtaan sidottuja tenttejä.

Kansainvälisyys

Opiskelija saa tietoa kansainvälistymismahdollisuuksista opinnoissa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Orientaatio opintoihin, 1 op (27 h)
JAMK opiskeluympäristönä, 1 op (27 h)
Opiskelu- ja työhyvinvointi, 1 op (27 h)
Työelämävalmiudet, 1 op (27 h)
Urasuunnittelu ja HOPS-keskustelut, 1 op (27 h)

Sisällön jaksotus

1. vuosi (3 op)
Orientaatio opintoihin
JAMK opiskeluympäristönä
Opiskelu- ja työhyvinvointi
Urasuunnittelu ja HOPS-keskustelut

2. vuosi (1 op)
Työelämävalmiudet
Urasuunnittelu ja HOPS-keskustelut

3./4. vuosi. (1 op)
Työelämävalmiudet
Urasuunnittelu ja HOPS-keskustelut

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson hyväksytysti suorittaminen edellyttää kaikkien viiden osasuorituksen eli 1) orientaatio opintoihin, 2) JAMK opiskeluympäristönä, 3) opiskelu- ja työhyvinvointi, 4) työelämävalmiudet sekä 5) urasuunnittelu ja HOPS-keskustelut suorittamista.

Opiskelija osallistuu orientaatiopäiviin.

Hops-keskustelu käydään vähintään kerran lukuvuodessa opettajatutorin kanssa ja siihen liittyen täytetään urasuunnitelmalomake. Opiskelija laatii opintojen alussa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) ja päivittää sitä opintojen edetessä. HOPS hyväksytään kerran lukuvuodessa.

Opiskelja osallistuu Osaajana kehittyminen -kontaktiopetukseen, joka toteutuu koululla tai verkossa. Opiskelija tekee hyväksytysti opintojaksoon littyvät oppimistehtävät.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson arviointi koostuu 5 osasuorituksesta (hyväksytty / hylätty):

- Osallistuminen orientaatioon 1 op
- JAMK opiskeluympäristönä 1 op
- Opiskelu- ja työhyvinvointi 1 op
- Työelämävalmiudet 1 op
- Urasuunnittelu ja HOPS-keskustelut 1 op

Esitietovaatimukset

-