Siirry suoraan sisältöön

Tietorakenteet ja algoritmit (3 op)

Toteutuksen tunnus: HTKA0060-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 27.10.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 45

Koulutus

 • Tietojenkäsittely (AMK)

Opettaja

 • Tommi Tuikka

Ryhmät

 • HTK22S1
  Tietojenkäsittely (AMK)
 • ZJA23SI
  Avoin amk, tiko
 • 31.08.2023 10:00 - 12:00, Tietorakenteet ja algoritmit HTKA0060-3004
 • 07.09.2023 10:00 - 12:00, Tietorakenteet ja algoritmit HTKA0060-3004
 • 14.09.2023 10:00 - 12:00, Tietorakenteet ja algoritmit HTKA0060-3004
 • 21.09.2023 10:00 - 12:00, Tietorakenteet ja algoritmit HTKA0060-3004
 • 28.09.2023 10:00 - 12:00, Tietorakenteet ja algoritmit HTKA0060-3004
 • 05.10.2023 10:00 - 12:00, Tietorakenteet ja algoritmit HTKA0060-3004
 • 12.10.2023 10:00 - 12:00, Tietorakenteet ja algoritmit HTKA0060-3004

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Haluatko oppia suunnittelemaan ja kehittämään tehokkaampia algoritmeja ja käyttämään niiden kehityksessä monipuolisempia tietorakenteita? Tietorakenteet ja algoritmit on opintojakso joka syventää ohjelmoinnin perusteiden osaamista ja kehittää ohjelmoinnissa tarvittavia ongelmanratkaisutaitoja.

Opintojakson osaamiset
Sovelluskehitysosaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Opiskelija tuntee yleisimmät ohjelmistokehityksessä käytettävät tietorakenteet ja osaa hyödyntää niitä algoritmien kehityksessä. Opiskelija tuntee yleisimmät algoritmityypit ja ymmärtää algoritmien tehokkuuden merkityksen. Opiskelija osaa soveltaa opintojaksolla opittuja asioita ohjelmistokehitykseen liittyvien ongelmien ratkaisussa. Kurssin tavoitteena ei ole syvällisen teoreettisen tietämyksen saavuttaminen, vaan kyseessä on nopea ja käytännönläheinen katsaus aiheeseen.

Sisältö

Yleisimmät tietorakenteet ja algoritmityypit, tietorakenteiden käyttö algoritmien kehityksessä, algoritmien tehokkuus, algoritmien sovelluskohteita.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin 2
EduFutura 3

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

(Välttävä 1) Opiskelija osaa käyttää tietorakenteita ja toteuttaa yksinkertaisia algoritmeja oppitunneilla esitettyjen mallien tai webissä olevien tutoriaalien avulla. Hän on yrittänyt tehdä kaikki harjoitustehtävät ja päässyt ohjeiden määrittämään lopputulokseen vähintään 50%:ssa tehtävistä.

(Tyydyttävä 2) Opiskelija osaa käyttää tietorakenteita ja toteuttaa yksinkertaisia algoritmeja oppitunneilla esitettyjen mallien tai webissä olevien tutoriaalien avulla. Hän on yrittänyt tehdä kaikki harjoitustehtävät ja päässyt ohjeiden määrittämään lopputulokseen vähintään 70%:ssa tehtävistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

(Hyvä 3) Opiskelija osaa käyttää tietorakenteita ja toteuttaa yksinkertaisia algoritmeja sekä osaa soveltaa opittuja menetelmiä myös hieman vaativampien algoritmien kehityksessä. Hän osaa oma-aloitteisesti laajentaa osaamistaan myös kurssilla esitettyjen asioiden ulkopuolelle. Hän on yrittänyt tehdä kaikki harjoitustehtävät ja päässyt ohjeiden määrittämään lopputulokseen vähintään 80%:ssa tehtävistä.

(Kiitettävä 4) Opiskelija osaa käyttää tietorakenteita ja toteuttaa yksinkertaisia algoritmeja sekä osaa soveltaa opittuja menetelmiä myös hieman vaativampien algoritmien kehityksessä. Hän osaa oma-aloitteisesti laajentaa osaamistaan myös kurssilla esitettyjen asioiden ulkopuolelle. Hän on yrittänyt tehdä kaikki harjoitustehtävät ja päässyt ohjeiden määrittämään lopputulokseen vähintään 90%:ssa tehtävistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

(Erinomainen 5) Opiskelija osaa edellisten vaatimusten lisäksi arvioida kriittisesti tietorakenteiden ja algoritmien toimivuutta eri tilanteissa ja ymmärtää niiden valintakriteerit eri käyttötarkoituksiin. Hän on tehnyt kaikki harjoitustehtävät ja päässyt kaikissa ohjeiden määrittämään lopputulokseen.

Esitietovaatimukset

Opintojaksolle osallistuaksesi sinun tulee hallinta ohjelmoinnin perusteet Javascript-ohjelmointikielellä.