Siirry suoraan sisältöön

Pilvipalveluiden kustannusten hallinta (2 op)

Toteutuksen tunnus: HT00BN68-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 29.09.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 30

Koulutus

 • Tietojenkäsittely (AMK)

Opettaja

 • Juha-Tapio Teno

Ryhmät

 • HTK22S1
  Tietojenkäsittely (AMK)
 • ZJA23SI
  Avoin amk, tiko
 • 30.08.2023 13:15 - 16:30, Pilvipalveluiden kustannusten hallinta HT00BN68-3003
 • 06.09.2023 13:15 - 16:30, Pilvipalveluiden kustannusten hallinta HT00BN68-3003
 • 13.09.2023 13:15 - 16:30, Pilvipalveluiden kustannusten hallinta HT00BN68-3003
 • 20.09.2023 13:15 - 16:30, Pilvipalveluiden kustannusten hallinta HT00BN68-3003
 • 27.09.2023 13:15 - 16:30, Pilvipalveluiden kustannusten hallinta HT00BN68-3003

Tavoitteet

Pilvialustat tarjoavat paljon erilaisia palveluita sovelluskehityksen ja infrastruktuurin tueksi, mutta aiheuttavat kuitenkin myös kustannuksia. Opintojakson jälkeen ymmärrät miten ja mistä pilvipalveluiden kustannukset muodostuvat. Opit ymmärtämään pilvipalveluiden eri hinnoittelumalleja, suoritustapoja ja mahdollisuuksia kustannussäästöihin pilvipalveluissa. Perehdyt pilvipalveluiden luonteeseen (skaalautuvuus ja elastisuus) ja ymmärrät miten ne mahdollistavat nopean ja innovoivan tavan kehittää uusia palveluita tai tuotteita. Opit ymmärtämään pilvipalveluiden skaalautumisen ja ekonomian säännöt, sekä pilvipalveluiden hyödyntämisen mahdollisuudet innovatiivisen ja nopean tuotekehityksen osalta.

Opintojakson osaamiset
- Tietojärjestelmäosaaminen
- ICT-erikoisosaaminen

Sisältö

- Pilvipalveluiden kustannusten eri tyypit
- Erilaisten ajoympäristöjen mahdollisuudet kustannuksien osalta

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opettajan kirjoittama oppimateriaali Moodlessa. Lisämateriaalia AWS Academy-palvelussa tai pilvipalveluiden ekonomiaan liittyvä oppimismateriaalit ja kirja(t):
Cloud FinOps : collaborative, real-time cloud financial management- Storment, J. R., author ; Fuller, Mike, author -O'Reilly 2019. First edition

Opetusmenetelmät

- Teorialuennot luokassa tai verkossa
- Ohjaus- ja tehtäväkontaktit
- Tehtävät
- Testit
- Lopputentti

Opetus järjestetään luokkatoteutuksena.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lopputentti järjestetään opintojakson lopussa konetenttinä. Uusintamahdollisuuksista tiedotetaan erikseen opintojakson lopussa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson keskimääräinen kuormittavuus on 54 tuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin 3
EduFutura 5

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:

- Oppimispäiväkirja tehty
- Tentti suoritettu
- Harjoitukset tehty

Esitietovaatimukset

Perusymmärrys IT-palveluista ja liiketoiminnasta