Siirry suoraan sisältöön

Kuntoutustarpeen arviointi (5 op)

Toteutuksen tunnus: SK00BZ45-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

11.03.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 55

Koulutus

 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)

Opettaja

 • Anu Myllyharju-Puikkonen
 • Teppo Karapalo
 • Minna Seikkula

Ryhmät

 • ZJASKO23SM
  Avoin AMK, sote, AMK-polut, kuntoutuksen ohjaaja monimuoto
 • SKO23SM
  Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • 14.03.2024 08:30 - 12:30, Kuntoutustarpeen arviointi SK00BZ45-3001
 • 28.03.2024 08:30 - 12:30, Kuntoutustarpeen arviointi SK00BZ45-3001
 • 11.04.2024 08:30 - 12:30, Kuntoutustarpeen arviointi SK00BZ45-3001
 • 25.04.2024 08:30 - 12:30, Kuntoutustarpeen arviointi SK00BZ45-3001

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson käytyäsi hallitset kuntoutustarpeen arvioinnin perusteita ja menetelmiä sekä ymmärrät kuntoutustarpeen arvioinnin merkityksen kuntoutusprosessissa.

Opintojakson osaamiset
Kuntoutustarpeiden ja -mahdollisuuksien arviointiosaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Opintojaksolla opit kartoittamaan asiakkaan elämäntilanteen ja sosiaalisen toimintaympäristön vaikutuksen kokonaisuuteen. Opit selvittämään ja arvioimaan asiakkaan kuntoutuksen tarpeen. Opit käyttämään ja hyödyntämään erilaisia arviointimenetelmiä ja -välineitä osana kokonaisarvioita. Opit, miten arviointi hyödyttää asiakasta. Opit dokumentoimaan arvioinnin osana asiakastyötä siten, että siitä käy ilmi tilannekuvaus tasolla, jonka pohjalta on mahdollista asettaa kuntoutustavoite ja seurata kuntoutuksen etenemistä.

Sisältö

Sosiaalinen tutkimus
Työ- ja toimintakyvyn arviointi
Arviointimenetelmät ja -välineet
Kuntoutuksen ohjaaja työ- ja toimintakyvyn arvioijana
Dokumentointi
Osallistava kirjaaminen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Aralinna, V. (toim.) 20237. Kuntoutusohjausnimikkeistö.2. uudistettu. painos. Kuntaliitto.

Autti-Rämö, I., Salminen, A.L., Rajavaara, M. & Melkas, S. (toim.) 2022. Kuntoutuminen.

ICF e-learning verkko-oppimisympäristö: https://www.icf-e-learning.com/

ICF-luokitus. 2020. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://thl.fi/fi/web/toimintakyky/icf-luokitus

Jokinen, t. & Virkkunen, H. (toim.). 2018. Potilastiedon rakenteisen kirjaamisen opas. THL.

TOIMIA-tietokanta. 2023. THL.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen oppimateriaaleihin ja kirjallisuuteen perehtyminen, webinaarit ja verkkokeskustelut, oppimistehtävät

Kontaktiopetus verkossa: ennakkotehtävät, alustusluennot, dialogi, pienryhmätyöskentely, oppimistehtävien purku ja reflektointi

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttejä. Tehtävien palautusajankohdat ilmoitetaan verkko-oppimisympäristössä kurssin auettua.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus verkossa 4 x 4 h = 16 h

Opintojakson materiaaleihin ja kirjallisuuteen perehtyminen, itsenäinen opiskelu 69 h

Arvioitavat oppimistehtävät 50 h

Yhteensä 135 h (5 op)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Osaat kartoittaa asiakkaan elämäntilanteen ja sosiaalisen toimintaympäristön vaikutuksen kuntoutuksen kokonaisuuteen. Osaat selvittää ja arvioida asiakkaan kuntoutuksen tarpeen. Osaat käyttää erilaisia arviointimenetelmiä osana kokonaisarviointia. Ymmärrät, miten arviointi hyödyttää asiakasta. Osaat dokumentoida arvioinnin osana asiakastyötä siten, että sen pohjalta on mahdollista asettaa kuntoutustavoite ja seurata kuntoutuksen etenemistä. Ymmärrät palvelujärjestelmän merkityksen kuntoutuksen suunnittelulle.

Esitietovaatimukset

Tunnistat toimintakykyyn ja osallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja keinoja vaikuttaa. Olet perehtynyt motivoivaan ja vuorovaikutukselliseen ohjaamiseen asiakastilanteissa.