Siirry suoraan sisältöön

ICT-infrastruktuuri pilvialustalla (4 op)

Toteutuksen tunnus: HT00BN69-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 30

Koulutus

 • Tietojenkäsittely (AMK)

Opettaja

 • Juha-Tapio Teno

Ryhmät

 • HTK21S1
  Tietojenkäsittely (AMK)
 • HTK22S1
  Tietojenkäsittely (AMK)
 • 11.01.2024 13:00 - 16:30, ICT-infrastruktuuri pilvialustalla HT00BN69-3003
 • 18.01.2024 13:00 - 16:30, ICT-infrastruktuuri pilvialustalla HT00BN69-3003
 • 25.01.2024 13:00 - 16:30, ICT-infrastruktuuri pilvialustalla HT00BN69-3003
 • 31.01.2024 13:00 - 16:30, ICT-infrastruktuuri pilvialustalla HT00BN69-3003
 • 08.02.2024 13:00 - 16:30, ICT-infrastruktuuri pilvialustalla HT00BN69-3003
 • 15.02.2024 13:00 - 16:30, ICT-infrastruktuuri pilvialustalla HT00BN69-3003
 • 22.02.2024 13:00 - 16:30, ICT-infrastruktuuri pilvialustalla HT00BN69-3003
 • 07.03.2024 13:00 - 16:30, ICT-infrastruktuuri pilvialustalla HT00BN69-3003
 • 14.03.2024 13:00 - 16:30, ICT-infrastruktuuri pilvialustalla HT00BN69-3003
 • 21.03.2024 13:00 - 16:30, ICT-infrastruktuuri pilvialustalla HT00BN69-3003
 • 28.03.2024 13:00 - 16:30, ICT-infrastruktuuri pilvialustalla HT00BN69-3003
 • 04.04.2024 13:00 - 16:30, ICT-infrastruktuuri pilvialustalla HT00BN69-3003
 • 25.04.2024 09:00 - 11:30, ICT-infrastruktuuri pilvialustalla HT00BN69-3003 - Uusintatentti

Tavoitteet

Pilvipalvelut tarjoavat mahdollisuuden kuvata ja rakentaa infrastruktuuria koodina. Kurssin aikana opit kuinka pilvipalveluissa voidaan rakentaa virtuaalinen konesali, sen aliverkot- ja resurssit. Samalla ymmärrät mitä hyötyä infrastruktuurin kuvaamisesta koodilla on pilvipalveluympäristöjen operoinnin, monistettavuuden ja ylläpidon näkökulmasta. Ymmärrät kuinka pilvipalveluiden virtuaalinen infrastruktuuri toimii, kuinka ja palveluita voidaan kuvata koodina, ja mitä etuja infrastruktuuri koodina (IaC) tarjoaa DevOps-toiminnassa.

Opintojakson osaamiset
- Sovelluskehitysosaaminen
- Tietojärjestelmäosaaminen
- Oppimisen ja tiedonhallinan osaaminen

Sisältö

- Virtuaaliset konesalit ja verkot
- Infrastruktuuri koodina, työkalut sen kuvaamiseen
- ICT-infrastruktuuriympäristöjen monistettavuus

Aika ja paikka

Kevät 2023. Viikot 2-14 (3,5 tunnin luento).

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opettajan kirjoittama oppimateriaali ja valikoidut verkkolähteet. AWS Academy materiaalit.

Opetusmenetelmät

Oppitunnit luokkatilassa kampuksella, Rajakatu 35. (Avoimen opiskelijoille tarjolla Zoom-luentojen ajaksi, avoimen opiskelijat voivat tehdä tehtävät itsenäisesti).
- Tehtävät
- Ryhmätyöt
- Teoriatestit
- Jokaisen luennon yhteydessä tehdään labra luentoihin liittyvään aiheeseen. Opiskelijat työstävät itsenäisesti "Challenge lab" tehtävät jokaisesta moduulista omatoimisesti kotitehtävänä. Challenge Labien purku käsitellään kunkin luennon alussa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lopputentti järjestetään opintojakson lopussa konetenttinä. Uusintamahdollisuuksista tiedotetaan erikseen opintojakson lopussa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojen korvaaminen ja sisällyttäminen on mahdollista esimerkiksi AWS Cloud Architecture kurssin suorituksella ja päättötyöllä. Tarkemmat tiedot sisällyttämisestä tai korvaamisesta Jamkin tutkintosäännön pykälässä 17.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson keskimääräinen kuormittavuus on 108 tuntia.

Sisällön jaksotus

Luento 1 - Moduulit 1-3
Luento 2 - Moduulit 3-4
Luento 3 - Moduulit 4-5
Luento 4 - Moduulit 5-6
Luento 5 - Moduulit 6-7
Luento 6 - Moduulit 7-8
Luento 7 - Moduulit 9-10
Luento 8 - Moduulit 10-11
Luento 9 - Moduulit 11-13 (Guided lab: Breaking a monolith itseopiskeluna)
Luento 10- Moduulit 13-15 (Guided lab Guided Lab 2: Implementing a Serverless Architecture on AWS tunnilla, Challenge lab kotitehtävänä)
Luento 11- Moduulit 14, Guided lab 14, Lopputyö ja tietoa tentistä
Luento 12 - Tentti

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suorittamisen edellytyksien osalta on hyvä ymmärtää pilvipalveluiden perusteita esimerkiksi: Amazon Web Services (suositus) tai Microsoft Azure tai Google Cloud Platform alustoista ja perustason ymmärtämistä pilvipalveluiden elastisuudesta, skaalautuvuudesta ja korkean käytettävyyden periaatteista.

Lopullisen arvosanan määräytymiseen vaikuttaa opiskelun työskentely, aikataulussa pysyminen, ohjeiden noudattaminen jne.

Arviointi:
-Tentti 60% arvosanasta (Ei materiaaleja käytettävissä, valvottu tentti luokassa)
-Päättötyö 20% arvosanasta
-"Guided lab" ja "Challenge Lab" labrat sekä "Knowledge Check" tehtävät 20% arvosanasta (sisältää kaikki guided lab ja challenge lab tehtävät ja Knowledge Checkit)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Sinulla on perustiedot ICT-infrastruktuurista pilvessä. Tiedät pilvipohjaisen ICT-infrastruktuurin komponentit ja termit sekä mitä ne tarkoittavat.
Tyydyttävä 2
Sinulla on tietoa ICT-infrastruktuurista pilvessä. Tiedät ICT-infrastruktuurin komponentit ja termit sekä mitä ne tarkoittavat.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Ymmärrät pilvipohjaisen ICT-infrastruktuurin käsitteet ja voit soveltaa saatua tietoa tosielämän ICT-infrastruktuurin kuvaamiseen.
Kiitettävä 4
Ymmärrät pilvipohjaisen ICT-infrastruktuurin käsitteet ja voit soveltaa saatua tietoa tosielämän ICT-infrastruktuuri tarpeissa. Olet laajentanut tietämystäsi itsenäisesti kurssin aikana.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Aiempien vaatimusten lisäksi voit keskustella analyyttisesti ICT-infrastruktuurin käsitteistä ja esittää ja puolustaa (tietoon ja näyttöön perustuen) mielipiteitäsi. Voit kyseenalaistaa esitetyt tiedot ja antaa kelvollisia vaihtoehtoja.

Esitietovaatimukset

-Computing Infrastructure- kurssi
-Web-kehittäjän työvälineet- tai Pilvialustat-kurssi
-Perustason skriptaus tai ohjelmointiosaaminen