Siirry suoraan sisältöön

Kuntoutusprosessi (5 op)

Toteutuksen tunnus: SK00BT42-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

11.03.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 55

Koulutus

 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)

Opettaja

 • Sanna Harjula
 • Anne Koivisto

Ryhmät

 • SKO22SM
  Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • 27.03.2024 09:00 - 15:00, Kuntoutusprosessi SK00BT42-3001
 • 16.04.2024 12:00 - 16:00, Kuntoutusprosessi SK00BT42-3001
 • 29.04.2024 12:00 - 16:00, Kuntoutusprosessi SK00BT42-3001
 • 13.05.2024 12:00 - 16:00, Kuntoutusprosessi SK00BT42-3001

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojaksolla opit laatimaan yksilöllisen ja tarkoituksenmukaisen kuntoutussuunnitelman. Opit tunnistamaan kuntoutusprosessin eri vaiheet yksilöllisesti etenevänä ja tavoitteellisena prosessina.

Opintojakson osaamiset
Kuntoutuksen suunnitteluosaaminen
Kuntoutustarpeiden ja - mahdollisuuksien arviointiosaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Osaat tehdä kuntoutussuunnitelman pohjana olevan kuntoutujan tilannetta selvittävän alkukartoituksen. Osaat suunnitella ja laatia alkukartoituksen pohjalta kuntoutujalähtöisen, yksilöllisen kuntoutussuunnitelman. Osaat huomioida tarkoituksenmukaisuuden kuntoutustavoitteiden ja -toimenpiteiden valinnassa. Tiedät kuntoutusprosessin ja sen eri vaiheet. Osaat ohjata kuntoutujaa prosessin eri vaiheissa ja sosiaaliturvakysymyksissä.

Sisältö

Yksilöllinen, kuntoutujalähtöinen kuntoutuksen suunnittelu. Kuntoutuksen suunnittelu.
Kuntoutussuunnitelman laatiminen. Kuntoutussuunnitelma. Kuntoutustavoitteet. Kuntoutusprosessi.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Autti-Rämö, I., Salminen, A-L., Rajavaara, M. & Melkas, S. (toim). 2022. Kuntoutuminen. 2. uud. painos. Helsinki: Duodecim. (myös e-kirjana)

Kuntoutuksen uudistaminen vuosina 2020–2022: Kuntoutuksen uudistamisen toimeenpanon kuvaus ja arviointia (valtioneuvosto.fi). Verkkojulkaisu.

Toim. Paltamaa, J., Karhula, M., Suomela-Markkanen, T. & Autti-Rämö, I. 2011. Hyvän kuntoutuskäytännön perusta. Käytännön ja tutkimustiedon analyysistä suosituksiin
vaikeavammaisten kuntoutuksen kehittämishankkeessa. Helsinki: Kelan tutkimusosasto. Verkkojulkaisu.

Opetusmenetelmät

Webinaarit, itsenäinen opiskelu, verkkotehtävät yksilötehtävinä, ryhmätyöskentely.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 op, joka koostuu
itsenäisestä työskentelystä (63 h)
ryhmätyöskentelystä (54 h)
webinaareista (18 h)
yhteensä 135 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Osaat tehdä kuntoutujan tilannetta selvittävän alkukartoituksen. Osaat asettaa yksilöllisen ja tarkoituksenmukaisen kuntoutustavoitteen alkukartoituksen pohjalta. Osaat valita tarkoituksenmukaisia kuntoutuspalveluita kuntoutustavoitteeseen pääsemiseksi. Huomioit sosiaaliturvan merkityksen osana suunnitelmaa. Osaat laatia yksilöllisen kuntoutussuunnitelman. Tiedät kuntoutusprosessin vaiheet ja osaat yksilöidä ne suhteessa kuntoutujan tilanteeseen. Pystyt perustelemaan valintojasi teoriaa hyödyntäen.

Esitietovaatimukset

Kuntoutuksen palvelujärjestelmä
Sosiaali- ja terveysalan asiakkuus ja palvelujärjestelmät