Siirry suoraan sisältöön

Kuntoutusajan sosiaaliturva (5 op)

Toteutuksen tunnus: SK00BT41-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 55

Koulutus

  • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)

Opettaja

  • Tuija Ketola
  • Anne Koivisto

Ryhmät

  • SKO22SM
    Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
  • 06.09.2023 09:15 - 11:15, Kuntoutusajan sosiaaliturva SK00BT41-3001
  • 21.09.2023 12:30 - 16:30, Kuntoutusajan sosiaaliturva SK00BT41-3001
  • 10.10.2023 08:00 - 12:00, Kuntoutusajan sosiaaliturva SK00BT41-3001

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojaksolla opit sosiaalipolitiikan ja sosiaalipalvelujärjestelmän perusteet. Opit kuntoutuksen ajan sosiaaliturvan pääpiirteet.

Opintojakson käytyäsi ymmärrät suomalaisen hyvinvointivaltion ja sosiaalipolitiikan merkitystä kansalaisten hyvinvoinnin perustana. Osaat suomalaisen sosiaaliturvan pääpiirteet. Tiedät sosiaaliturvan merkityksen kuntoutuksen onnistumiselle. Osaat ohjata kuntoutujaa kuntoutusajan sosiaaliturvakysymyksissä.

Opintojakson osaamiset
Kuntoutuksen palvelujärjestelmäosaaminen
Kuntoutuksen suunnitteluosaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Tiedät, miten kuntoutusajan sosiaaliturva kytkeytyy osaksi sosiaalipolitiikkaa ja sosiaaliturvajärjestelmää. Tiedät kuntoutusajan sosiaaliturvan ja miten sosiaaliturvaan kuuluvia etuuksia haetaan.

Sisältö

Sosiaalipolitiikka.
Sosiaaliturva.
Kuntoutusajan sosiaaliturva.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Havakka, P., Niemelä, M. & Uusitalo, H. (toim.). 2017. Sosiaalivakuutus. Finva: Helsinki.

Julkunen Raija 2017. Muuttuvat hyvinvointivaltiot. Eurooppalaiset hyvinvointivaltiot reformoitavina. SoPhi. University of Jyväskylä. Luettavissa verkossa: https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/55748/978-951-39-7146-5.pdf?sequence=1

Kestilä, L., Karvonen, S., & Aalto, A. 2022. Suomalaisten hyvinvointi 2022. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. (Osittain)
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-256-7

Kuntoutusajan toimeentulo. N.d. Sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivut. https://stm.fi/toimeentulo/kuntoutus

Sosiaaliturvakomitean välimietintö. Valtioneuvoston julkaisuja 2023:26. https://stm.fi/documents/1271139/110185332/sosiaaliturvakomitean_v%C3%A4limietint%C3%B6.pdf/db0f839c-deee-84ed-1ee3-99aa4e5f600d/sosiaaliturvakomitean_v%C3%A4limietint%C3%B6.pdf?t=1678969380491

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus (webinaarit).
Kirjallisuuden pohjalta tehtävät harjoitustehtävät.
Oppimistehtävä ryhmässä ja vertaisarviointi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkko-opetus (webinaarit) 0,5 op
Oppimistehtävä ryhmässä 1,5 op
Harjoitustehtävät ja niihin valmistautuminen 3 op

Sisällön jaksotus

Sosiaalipolitiikan ja sosiaaliturvan lähtökohtia.
Toimeentuloturvan kokonaisuus ja kuntoutusajan sosiaaliturva.
Oppimistehtävien loppuseminaari.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää opintojakson tehtävien suorittamista hyväksytysti sekä osallistumista opetukseen.

Osaat kuvata kuntoutusajan sosiaaliturvan osana sosiaalipolitiikkaa ja sosiaaliturvajärjestelmää. Tunnet sosiaalipolitiikkaan ja sosiaaliturvaan liittyviä käsitteitä. Tiedät kuntoutuksen ajan sosiaaliturvan muodot ja osaa perustella niiden käyttöä. Osaat ohjata ja neuvoa kuntoutujaa erilaisissa sosiaaliturvakysymyksissä.

Esitietovaatimukset

Opiskelija tuntee kuntoutuksen palvelujärjestelmän kokonaisuuden ja siihen liittyvän lainsäädännön.