Siirry suoraan sisältöön

Sosiaalialan perusteet (5 op)

Toteutuksen tunnus: SOSS2010-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 55

Koulutus

 • Sosionomi (AMK)

Opettaja

 • Anniina Berg
 • Jenni Koivumäki
 • Erikka Levälahti

Vastuuopettaja

Jenni Koivumäki

Ryhmät

 • ZJASOS23SM
  Avoin AMK, sote, AMK-polut, sosionomi monimuoto
 • SOS23SM
  Sosionomi (AMK)
 • 30.08.2023 08:00 - 11:15, Sosiaalialan perusteet SOSS2010-3008
 • 06.09.2023 12:15 - 15:15, Sosiaalialan perusteet SOSS2010-3008
 • 13.09.2023 12:00 - 15:00, Sosiaalialan perusteet SOSS2010-3008
 • 27.09.2023 08:15 - 11:15, Sosiaalialan perusteet SOSS2010-3008
 • 03.10.2023 12:15 - 15:15, Sosiaalialan perusteet SOSS2010-3008
 • 11.10.2023 08:00 - 11:15, Sosiaalialan perusteet SOSS2010-3008

Tavoitteet

Tarkoitus
Opintojakson tarkoitus on, että saat kokonaiskuvan sosiaalialalalla tehtävästä työstä, sen perinteistä ja tunnet sosiaalitieteellistä peruskäsitteistöä sekä ymmärrät sosiaalialan yhteiskunnallisen tehtävän ja merkityksen muuttuvassa yhteiskunnassa.

Osaamiset
Sosiaalialan eettinen osaaminen
Sosiaalialan asiakastyön osaaminen

Osaamistavoitteet

Osaat kuvata ihmis- ja perusoikeussäädökset, sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet sosiaalialan työn lähtökohtana, tiedät ja osaat kuvata niihin liittyviä arvo- ja eettisiä ristiriitoja.

Osaat kuvata oman ihmiskäsityksesi, taustasi ja arvomaailmasi merkityksen asiakastyössä.

Osaat määritellä keskeisiä sosiaalitieteellisiä peruskäsitteitä ja sosiaalialan erityisyyttä useaa eri tieteenalaa soveltavana alana

Sisältö

Sosiaalialan asiantuntijuus muuttuvassa yhteiskunnassa
Sosiaalialan perinteet, työorientaatiot, osa-alueet, yhteiskunnallinen tehtävä, tevoitteet ja merkitys
Asiakastyön vuorovaikutuksellisia ja rakenteellisia lähtökohtia
Sosiaalialan arvot, etiikka, ihmisoikeudet ja ihmiskäsitys
Keskeiset sosiaalitieteelliset käsitteet (yhteiskunta, hyvinvointi, sosiaalinen osallisuus, valta, arvot, normit, roolit jne)

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Tenttikirjallisuus:
Mäkinen, P. (2007, 2019) Ammattina sosionomi. Helsinki: Sanoma Pro.
Arki, Arvot ja Etiikka. Sosiaalialan ammattihenkilön eettiset ohjeet. 2017. Talentia.
Sosiaalihuoltolaki 1301/2014.

Muuta kirjallisuutta:
Helminen, J. (toim.) (2016) . Sosiaaliohjaus, lähtökohtia ja käytäntöjä. Edita. (e-materiaalikirja 2020, Talentia)
Erola, Jani & Pekka Räsänen (toim.) 2014. Johdatus sosiologian perusteisiin
Näkki, Pirjo & Sayed, Terttu 2015. Asiakastyön menetelmiä sosiaalialalla

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, webinaarit, perehtyminen kirjallisuuteen, tentit, ryhmäkeskustelut lukupiirinä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Vierailijoita työelämästä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

1.9.-15.10.2023 Moodletentit, 2 kpl

30.10.-5.11.2023 Hylättyjen tenttien 1. uusintamahdollisuus

20.-26.11.2023 Hylättyjen tenttin 2. uusintamahdollisuus

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h
Kaunokirjallinen teos ja ryhmäkeskustelu 20 h
Moodletentti sosiaaliala ja sosiaalihuoltolaki 25 h
Moodletentti sosiaalialan eettisistä lähtökohdista 25 h
Lukupiirityöskentely 40 h
Webinaarit ja seminaarit 25 h

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi perustuu kahteen Moodle-tenttiin (arviointi 0-5) sekä lukupiirityöskentelyyn.
Vertaisarviointi ja itsearviointi.

Avoin amk: 5 paikkaa (sos-kurkistusopinnot)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Osaat tunnistaa sosiaalialan asiantuntijuutta, perinteitä ja osa-alueita sekä työorientaatiota. Osaat nimetä sosiaalialan yhteiskunnallisen tehtävän. Osaat pohtia oman ihmiskäsityksesi, taustasi ja arvomaailmasi merkitystä asiakastyössä. Osaat määritellä keskeisiä sosiaalitieteellisiä peruskäsitteitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osaat esitellä ja selittää sosiaalialan asiantuntijuutta, perinteitä ja osa-alueita sekä työorientaatiota. Osaat selittää sosiaalialan yhteiskunnallisen tehtävän ja merkityksiä muuttuvassa yhteiskunnassa. Osaat kuvata oman ihmiskäsityksesi, taustasi ja arvomaailmasi merkitystä asiakastyössä. Osaat määritellä keskeisiä sosiaalitieteellisiä peruskäsitteitä ja kuvata sosiaalialan erityisyyttä useaa eri tieteenalaa soveltavana alana.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat esitellä, selittää ja arvioida sosiaalialan asiantuntijuutta, perinteitä ja osa-alueita sekä työorientaatiota. Osaat selittää ja analysoida sosiaalialan yhteiskunnallisen tehtävän ja merkityksen muuttuvassa yhteiskunnassa. Osaat kuvata ja analysoida oman ihmiskäsityksesi, taustasi ja arvomaailmasi merkitystä asiakastyössä. Osaat määritellä ja analysoida keskeisiä sosiaalitieteellisiä peruskäsitteitä ja kuvata sosiaalialan erityisyyttä useaa eri tieteenalaa soveltavana alana.