Siirry suoraan sisältöön

Näyttöön perustuva toimintaterapia (5 op)

Toteutuksen tunnus: STTS2011-3010

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

11.03.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 45

Koulutus

 • Toimintaterapeutti (AMK)

Opettaja

 • Anu Halonen
 • kp 502 Toimintaterapia 1 Virtuaaliopettaja
 • Emmi Ritvos

Ryhmät

 • STT23SM
  Toimintaterapeutti (AMK)
 • ZJASTT23SM
  Avoin AMK, sote, AMK-polut, toimintaterapeutti monimuoto
 • 15.03.2024 12:00 - 14:30, Näyttöön perustuva toimintaterapia STTS2011-3010
 • 22.03.2024 12:00 - 14:30, Näyttöön perustuva toimintaterapia STTS2011-3010
 • 26.03.2024 12:00 - 14:30, Näyttöön perustuva toimintaterapia STTS2011-3010
 • 05.04.2024 12:00 - 14:30, Näyttöön perustuva toimintaterapia STTS2011-3010
 • 12.04.2024 12:00 - 14:30, Näyttöön perustuva toimintaterapia STTS2011-3010
 • 19.04.2024 12:00 - 14:30, Näyttöön perustuva toimintaterapia STTS2011-3010
 • 26.04.2024 12:00 - 14:30, Näyttöön perustuva toimintaterapia STTS2011-3010
 • 10.05.2024 12:00 - 13:00, Näyttöön perustuva toimintaterapia STTS2011-3010
 • 17.05.2024 12:00 - 13:00, Näyttöön perustuva toimintaterapia STTS2011-3010

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tällä opintojaksolla opiskelet näyttöön perustuvan toimintaterapian perustaa ja prosessia.

Opintojakson osaamiset
Toimintaterapiapalvelujen johtamisen ja edistämisen osaaminen
Vastuullisen toimintaterapiatyöskentelyn osaamisen

Opintojakson osaamistavoite
Opintojakson jälkeen tunnet oman asiantuntijuusalueesi tietoperustaa ja kykenet pohtimaan sen soveltamista käytännön työhön. Ymmärrät ja osaat selittää toimintaterapian näyttöön perustuvan prosessin vaiheet. Osaat hakea ajankohtaista tietoa toimintaterapiasta. Kykenet arvioimaan näytön laatua ja näytön yhdistämistä käytännön työhön.

Sisältö

Opintojaksolla perehdyt näyttöön perustuvan toimintaterapian lähtökohtiin ja prosessiin. Mitä näyttöön perustuvuus tarkoittaa ja miksi se on oleellinen osa toimintaterapeutin työtä? Paneudut tutkimusmetodologiaan, tiedonhakuun, tutkimusartikkelien lukemiseen, näytön kriittiseen arviointiin ja sen viemiseen käytäntöön. Käyt läpi ajankohtaisia toimintaterapian hyviä käytäntöjä ja tutustut tieteellisiin lehtiin, kuten AJOT ja SJOT.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Osaat selittää ja havainnollistaa näyttöön perustuvan toimintaterapian lähtökohdat sekä vaiheet yksinkertaisella tasolla. Pystyt nimeämään näyttöön perustuvan prosessin aloittavan kliinisen ongelman laajemmalla tasolla. Tunnistat joitakin tutkimusmetodologian peruskäsitteitä. Harjoittelet tiedonhaun alkeita. Tutkimustiedon lukeminen ja sen kriittinen arvioiminen onnistuvat aloittelevalla tasolla. Harjoittelet ja pohdit näytön käytäntöön viemistä. Kykynet nimeämään toimintaterapian ajankohtaisia hyviä käytäntöjä.

Tyydyttyvä 2
Osaat selittää ja havainnollistaa näyttöön perustuvan toimintaterapian lähtökohdat sekä vaiheet. Pystyt nimeämään näyttöön perustuvan prosessin aloittavan kliinisen ongelman laajemmalla tasolla. Tunnistat tutkimusmetodologian peruskäsitteitä. Kykenet itsenäiseen tiedonhakuun ja tunnistat eri tietokantoja. Tutkimustiedon lukeminen onnistuu ja näytön kriittinen arvioiminen on perusteltua. Harjoittelet ja pohdit näytön käytäntöön viemistä. Kykynet nimeämään ja pohtimaan toimintaterapian ajankohtaisia hyviä käytäntöjä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat selittää ja havainnollistaa näyttöön perustuvan toimintaterapian lähtökohdat sekä vaiheet monipuolisesti. Pystyt nimeämään näyttöön perustuvan prosessin aloittavan kliinisen ongelman yksityiskohtaisella tasolla. Tunnistat tutkimusmetodologian peruskäsitteitä ja sovellat tietoa näistä perustellusti. Kykenet itsenäiseen tiedonhakuun sekä tunnistat eri tietokantoja. Tutkimustiedon lukeminen onnistuu ja näytön kriittinen arvioiminen on perusteltua sekä monipuolista. Pohdit näytön käytäntöön viemistä kriittisesti ja useammasta näkökulmasta. Kykynet nimeämään ja pohtimaan toimintaterapian ajankohtaisia hyviä käytäntöjä.

Kiitettävä 4
Osaat selittää ja havainnollistaa näyttöön perustuvan toimintaterapian lähtökohdat sekä vaiheet monipuolisesti. Pystyt nimeämään näyttöön perustuvan prosessin aloittavan kliinisen ongelman yksityiskohtaisella tasolla. Tunnistat tutkimusmetodologian peruskäsitteitä ja sovellat tietoa näistä perustellusti. Kykenet itsenäiseen tiedonhakuun sekä tunnistat eri tietokantoja. Tutkimustiedon valinta on hyvin sopivaa suhteessa asetettuun kliiniseen ongelmaan. Tutkimustiedon lukeminen onnistuu yksityiskohtaisella tasolla ja näytön kriittinen arvioiminen on perusteltua sekä monipuolista. Pohdit näytön käytäntöön viemistä kriittisesti ja useammasta näkökulmasta. Otat huomioon myös eettiset näkökulmat näyttöön perustuvassa prosessissa. Kykynet nimeämään ja pohtimaan toimintaterapian ajankohtaisia hyviä käytäntöjä perustellusti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat selittää ja havainnollistaa näyttöön perustuvan toimintaterapian lähtökohdat sekä vaiheet monipuolisesti sekä ansiokkaasti. Pystyt nimeämään näyttöön perustuvan prosessin aloittavan kliinisen ongelman yksityiskohtaisella tasolla. Ongelma on jollakin tavalla ajankohtainen toimintaterapian alalla. Tunnistat monipuolisesti tutkimusmetodologian peruskäsitteitä ja sovellat tietoa näistä perustellusti. Kykenet itsenäiseen tiedonhakuun, tunnistat eri tietokantoja ja osoitat perehtyneisyyttä tiedonhakuprosessiin ja sen kirjaamiseen. Tutkimustiedon valinta on hyvin sopivaa suhteessa asetettuun kliiniseen ongelmaan. Tutkimustiedon lukeminen ja tiivistäminen onnistuu yksityiskohtaisella tasolla. Näytön kriittinen arvioiminen on ansiokkaasti ja monipuolisesti perusteltua. Pohdit näytön käytäntöön viemistä kriittisesti ja useammasta näkökulmasta. Otat huomioon myös eettiset näkökulmat näyttöön perustuvassa prosessissa. Kykynet nimeämään ja pohtimaan toimintaterapian ajankohtaisia hyviä käytäntöjä perustellusti.