Siirry suoraan sisältöön

Toiminnallisuus ryhmän ohjaamisessa (5 op)

Toteutuksen tunnus: SZXX2015-3017

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 25

Koulutus

 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Sosiaaliala (YAMK)

Opettaja

 • Jaana Ritsilä
 • Tuomas Lallukka
 • Jenni Koivumäki
 • Anne Koivisto
 • Katri Kainulainen
 • Leena Kangastalo

Ryhmät

 • STT22SM
  Toimintaterapeutti (AMK)
 • SOS22SM
  Sosionomi (AMK)
 • SKO22SM
  Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • 06.11.2023 11:00 - 18:00, Toiminnallisuus ryhmän ohjaamisessa SZXX2015-3017
 • 16.11.2023 10:00 - 16:00, Toiminnallisuus ryhmän ohjaamisessa SZXX2015-3017
 • 23.11.2023 09:00 - 16:00, Toiminnallisuus ryhmän ohjaamisessa SZXX2015-3017
 • 01.12.2023 09:00 - 15:00, Toiminnallisuus ryhmän ohjaamisessa SZXX2015-3017

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tällä opintojaksolla opit perusteet tavoitteellisen, asiakkaan osallisuutta ja voimavaroja tukevan ryhmäprosessin suunnittelusta ja toteutuksesta sosiaali- ja terveysalan asiakasryhmien parissa.

Osaamiset
Hyvinvoinnin ja toimijuuden edistäminen (yhteinen)
Toimintaterapiaprosessin ja ammatillisen harkinnan osaaminen (toim.ter)
Ohjausosaaminen (kunt.ohjaus)
Sosiaalialan asiakastyön osaaminen (sos)

Opintojakson tavoitteet

Opintojaksolla hankit sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan asiakkuusosaamista sekä osaamista hyvinvoinnin ja toimijuuden edistämiseksi.  Opit perusteet ryhmämuotoisen, tavoitteellisen asiakkaan osallisuutta ja voimavaroja tukevan ammatillisen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen luomisesta. Tiedät keskeisiä ryhmän ohjaamisen lähtökohtia ja periaatteita, joita ovat ryhmän kokoaminen, ryhmäprosessin ja yksittäisen ryhmäkerran suunnittelu ja toteutus sekä ryhmädynamiikan ja ryhmän kehitysvaiheiden huomioiminen ja hyödyntäminen ryhmän ohjaamisessa kuntoutus- ja sosiaalialalla. Opit perusteita ja menetelmiä toiminnallisuudesta ja luovan toiminnan käyttämisestä tavoitteellisessa ryhmätoiminnassa.

Opintojakson käytyäsi osaat kehittää osaamistasi oman koulutusalasi ryhmän ohjaamisessa käytännön tilanteissa kuten harjoittelussa. Osaat hyödyntää luovia ja toiminnallisia menetelmiä tavoitteellisesti kuntoutus- ja sosiaalialan ryhmän ohjaamisessa.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään kuntoutus- ja sosiaalialan tavoitteellisten asiakaskeskeisten ryhmien kokoamisen, suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin keskeisiin periaatteisiin ja käytänteisiin. Ryhmäharjoituksia kokeillaan käytännössä sekä perehdytään luoviin ja toiminnallisiin menetelmiin asiakkaiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Stålberg, Leena. 2019. Pienryhmäohjaajan opas. PS-kustannus.

Huhtinen-Hilden, Laura & Lamppu, Minna (toim.). 2018. Odottamattomia aarteita. Ilmaisua, leikillisyyttä ja luovaa toimintaa ryhmässä. Metropolia Ammattikorkeakoulu. SOSKU-esite_DIGI_2ndd.indd (theseus.fi)

Hämäläinen, T. & Savolainen, K. 2016. Toiminta kuntoutumisessa -päämäärä ja väline. Teoksessa Autti-Rämö, I., Salminen, A-L., Rajavaara, M., Ylinen, A. Kuntoutuminen. Duodecim. 2016.

Cole, Mary. 2012 nide tai 2018 e-kirja. Group dynamics in occupational therapy: The theorethical bacis and practice application of group intervention.

Levi, Daniel. 2011. Group dynamics for teams. Los Angeles, CA: Sage 2011.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, itsenäinen opiskelu, ryhmätehtävät

Kansainvälisyys

Lukuvuosittain yksi toteutus englanninkielisenä: Activity Based Group Work, jossa mukana vaihto-opiskelijoita.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojakson hyväksiluku aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen kautta (AHOT) voi olla mahdollista jos olet suunnitellut ja ohjannut asiakasryhmälle erilaisia toiminnallisia tavoitteellisia kuntoutus- ja sosiaalialan ryhmiä vähintään puolen vuoden ajan, ja saanut näihin amk tasoisen koulutuksen. Hyväksiluku voi olla mahdollista osittain, mikäli sinulla on kokemusta erilaisten tavoitteellisten toiminnallisten ryhmien ohjaamisesta vähintään puolen vuoden ajalta ja sinulla on ollut siihen sosiaali-, terveys, kasvatus- ohjaus- tai liikunta -alan ammatillinen koulutus. Hyväksilukuhakemus (AHOT) tulee toimittaa opintojakson oman tutkinto-ohjelman opettajalle ennen opintojakson alkua. Kun opintojakso on alkanut, hyväksilukuhakemuksia ei enää käsitellä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktipäivät 28 h + niihin valmistautuminen ja harjoitustehtävä 53 h = 3op
Ryhmätehtävä 52 h = 2op

Lisätietoja opiskelijoille

Itsearviointi: oppimistavoitteiden asettaminen ja arvio niiden saavuttamisesta.

Harjoitustehtävä perustuen seuraaviin materiaaleihin:
Luentomateriaalit.
Ståhlberg, Leena. 2019. Pienryhmäohjaajan opas. PS-kustannus. Osa 1. (löytyy e-kirjana)
Levi, Daniel. 2011. Group dynamics for teams. Los Angeles, CA: Sage 2011. 238–245, 252–253. (Skannattu tiedosto Moodlessa)

Vertaisarviointia toteutetaan jälkimmäisen kontaktipäivän yhteydessä.

Ryhmätehtävä arvioidaan erillisten kriteerien mukaan asteikolla Hyväksytty- hylätty

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty

Opiskelija tietää tavoitteellisen kuntoutus- ja sosiaalialan asiakkaille suunnatun ryhmätoiminnan suunnittelemisen ja toteuttamisen keskeiset periaatteet: ryhmän kokoaminen, ryhmäprosessin ja yksittäisen ryhmäkerran suunnittelu ja toteutus, ryhmädynamiikan ja ryhmäprosessin huomioiminen ja hyödyntäminen.

Opiskelijalla on omakohtaisia kokemuksia luovan toiminnan toteuttamisesta. Hän tiedostaa luovan toiminnan mahdollisuuksia asiakkaan voimavarojen tukemisessa ja kuntoutumisessa.