Siirry suoraan sisältöön

Sosiaalialan asiakastyön harjoittelu I (5 op)

Toteutuksen tunnus: SOSSW201-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

15.04.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 55

Koulutus

 • Sosionomi (AMK)

Opettaja

 • Tuomas Lallukka
 • Riikka Rantanen
 • Merja Nybacka
 • Anniina Berg
 • Jenni Koivumäki
 • Timo Hintikka
 • Tuija Ketola

Vastuuopettaja

Merja Nybacka

Ryhmät

 • ZJASOS23SM
  Avoin AMK, sote, AMK-polut, sosionomi monimuoto
 • SOS23SM
  Sosionomi (AMK)
 • 07.05.2024 08:00 - 12:00, Sosiaalialan asiakastyön harjoittelu I SOSSW201-3007

Tavoitteet

Työskentelemällä valitsemassasi sosiaalialan tai sivistystoimen (varhaiskasvatus) työyhteisössä tunnet sen tuottamat palvelut, asiakastyön toimintaperiaatteet sekä tätä toimintaa ohjaavat lait, opetussuunnitelmat ja yhteistyöverkostot. Osaat toimia sosionomin perustehtävissä sosiaalialan asiakastyön ja eettisten periaatteiden mukaisesti. Osaat osallistaa, tukea ja ohjata asiakkaita sekä tiedät asiakastietojen kirjaamisen perusperiaatteet ja käytännöt. Osaat analysoida ja arvioida työelämäosaamistasi ja sosionomin ammatillista osaamistasi, erityisesti vuorovaikutus- ja työyhteisötaitojasi.

Sisältö

Opintojaksolla työskentelet sosiaalialan tai sivistystoimen (varhaiskasvatus) työyhteisössä, jossa perehdyt toimintayksikön tuottamiin palveluihin, työtehtäviin, asiakkaisiin ja heidän palveluprosesseihinsa. Sovellat oppimaasi sosiaalialan teoriatietoa käytännön työhön ja harjoittelet toimintayksikössä käytettäviä asiakastyön menetelmiä, asiakkaiden osallistamista, ohjaamista sekä asiakastietojen kirjaamista yhteistyössä henkilökunnan kanssa. Havainnoit, analysoit ja arvioit omaa osaamistasi, erityisesti vuorovaikutus- ja työyhteisötaitojesi kehittymistä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty (S)
Tiedät ja osaat kuvata valitsemasi työnantajan ja -paikan tuottamat palvelut, yhteistyötahot, toimintaperiaatteet, toimintaa ohjaavan lainsäädännön ja opetussuunnitelmat. Sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet tulevat ilmi työskentelyssäsi ja noudatat asiakastietojen salassapito- ja vaitiolovelvollisuussitoumustasi. Tunnistat asiakkaiden tarpeita ja voimavaroja sekä osaat ottaa ne huomioon omassa toiminnassasi ja ohjaustyössäsi. Analysoit ja arvioit sosionomin ammatillisen osaamisen sekä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitojesi kehittymistä tavoitteellisesti koko harjoittelun ajan.

Esitietovaatimukset

Opiskelija tuntee sosiaalialan asiakastyön teoreettiset ja eettiset perusteet.

Lisätiedot

Voit hakea harjoittelusta osaamisen tunnistamista, jos sinulla harjoittelun tavoitteet, osaamiset ja sisällöt täyttävä, vähintään puolen vuoden työkokemuksen kautta hankittu vastaava osaaminen.