Siirry suoraan sisältöön

Ihmisen kehitys ja elämänkulku (5 op)

Toteutuksen tunnus: SOSS2015-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 10.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 55

Koulutus

 • Sosionomi (AMK)

Opettaja

 • Anniina Berg
 • Timo Hintikka

Vastuuopettaja

Timo Hintikka

Ryhmät

 • ZJASOS23SM
  Avoin AMK, sote, AMK-polut, sosionomi monimuoto
 • SOS23SM
  Sosionomi (AMK)
 • 11.01.2024 12:30 - 15:00, Ihmisen kehitys ja elämänkulku SOSS2015-3007
 • 31.01.2024 12:00 - 14:30, Ihmisen kehitys ja elämänkulku SOSS2015-3007
 • 15.02.2024 08:00 - 15:45, Ihmisen kehitys ja elämänkulku SOSS2015-3007

Tavoitteet

Tiedät ja hallitset kehityspsykologisen näkökulman ihmisen elämänkulkuun ja sen eri vaiheisiin. Ymmärrät ja tiedät ihmisen fyysis-motorisen, sosioemotionaalisen ja kognitiivisen kehityksen elämänkulun eri vaiheissa. Osaat tukea yksilön hyvinvointia ja oppimista elämänkulun eri vaiheissa. Tiedät ihmisen psykososiaaliset kehitysvaiheet ja siihen liittyvät kehitysteoriat ja – tehtävät. Tunnistat suojaavia- ja riskitekijöitä yksilön kehityksessä. Osaat soveltaa ja hyödyntää kehityspsykologista tietoa sosiaalialalla ja varhaiskasvatuksessa.

Sisältö

Kehityspsykologinen näkökulma ihmisen elämänkulkuun.
Eri elämänvaiheet; Lapsuus, nuoruus, aikuisuus, vanhuus.
Fyysis-motorinen, sosioemotionaalinen ja kognitiivinen kehitys.
Psykososiaaliset kehitysteoriat, -vaiheet ja –tehtävät elämänkulussa
Suojaavat- ja riskitekijät yksilön elämänkulussa.
Yksilön hyvinvoinnin, kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen.
Kehityspsykologisen tiedon hyödyntäminen ja soveltaminen sosiaalialalla ja varhaiskasvatuksessa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Dunderfelt, T.2011. Elämänkaaripsykologia
Nurmi, J-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. 2014. Ihmisen psykologinen kehitys.

Opetusmenetelmät

Webinaarit
Oppimistehtävät
Itsenäinen työskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Webinaarit 12 h, verkko-opiskelu ja itsenäinen työskentely 60 h, oppimistehtävät 63 h. Yhteensä 135 tuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk: 5 paikkaa (sos-kurkistusopinnot)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1) Tiedät osittain kehityspsykologisen näkökulman ihmisen elämänkulkuun ja sen eri vaiheisiin. Tunnistat elämänkulun eri vaiheiden merkityksen ihmisen fyysis-motorisessa, sosioemotionaalisessa ja kognitiivisessa kehityksessä. Tiedät pääpiirteittäin ihmisen psykososiaaliset kehitysvaiheet ja siihen liittyviä kehitysteorioita. Tunnistat joitakin suojaavia- ja riskitekijöitä yksilön kehityksessä. Kirjallisissa tehtävissään kuvaat aihealueen ilmiöitä perustelematta niitä ja käyttäen vain niukasti lähdemateriaalia.

Tyydyttävä (2) Tiedät pääosin kehityspsykologisen näkökulman ihmisen elämänkulkuun ja sen eri vaiheisiin. Tunnistat elämänkulun eri vaiheiden merkityksen ihmisen fyysis-motorisessa, sosioemotionaalisessa ja kognitiivisessa kehityksessä. Tiedät ihmisen psykososiaaliset kehitysvaiheet ja siihen liittyviä kehitysteorioita. Tunnistat joitakin suojaavia- ja riskitekijöitä yksilön kehityksessä. Kirjallisissa tehtävissään kuvaat aihealueen ilmiöitä perustelematta niitä ja käyttäen vain niukasti lähdemateriaalia.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3) Tiedät kehityspsykologisen näkökulman ihmisen elämänkulkuun ja sen eri vaiheisiin. Tunnistat elämänkulun eri vaiheiden merkityksen ihmisen fyysis-motorisessa, sosioemotionaalisessa ja kognitiivisessa kehityksessä. Tiedät ihmisen psykososiaaliset kehitysvaiheet ja siihen liittyviä kehitysteorioita ja -tehtäviä. Tunnistat suojaavia- ja riskitekijöitä yksilön kehityksessä. Kirjallisissa tehtävissään kuvaat aihealueen ilmiöitä ja käyttäen lähdemateriaalia.

Kiitettävä (4) Tiedät kehityspsykologisen näkökulman ihmisen elämänkulkuun ja sen eri vaiheisiin. Tunnistat elämänkulun eri vaiheiden merkityksen ihmisen fyysis-motorisessa, sosioemotionaalisessa ja kognitiivisessa kehityksessä. Tiedät ihmisen psykososiaaliset kehitysvaiheet ja siihen liittyviä kehitysteorioita ja -tehtäviä. Tunnistat suojaavia- ja riskitekijöitä yksilön kehityksessä. Osaat tukea yksilön hyvinvointia ja oppimista elämänkulun eri vaiheissa. Kirjallisissa tehtävissään kuvaat aihealueen ilmiöitä hyödyntäen omaa pohdintaa ja käyttäen monipuolisesti lähdemateriaalia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5) Tiedät ja hallitset kehityspsykologisen näkökulman ihmisen elämänkulkuun ja sen eri vaiheisiin. Tunnistat elämänkulun eri vaiheiden merkityksen ihmisen fyysis-motorisessa, sosioemotionaalisessa ja kognitiivisessa kehityksessä. Tiedät ihmisen psykososiaaliset kehitysvaiheet ja siihen liittyviä kehitysteorioita ja -tehtäviä. Tunnistat suojaavia- ja riskitekijöitä yksilön kehityksessä. Osaat tukea yksilön hyvinvointia ja oppimista elämänkulun eri vaiheissa. Osaat soveltaa ja hyödyntää kehityspsykologista tietoa asiakastyössä. Kirjallisissa tehtävissään kuvaat aihealueen ilmiöitä hyödyntäen kriittistä omaa pohdintaa ja käyttäen monipuolisesti lähdemateriaalia.

Esitietovaatimukset

-