Siirry suoraan sisältöön

Mielenterveys-, päihde- ja kriisityö (5 op)

Toteutuksen tunnus: SZ00BB73-3011

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK)

Opettaja

 • Merja Nybacka
 • Tuija Ketola

Vastuuopettaja

Tuija Ketola

Ryhmät

 • SOS22SM
  Sosionomi (AMK)
 • SKO22SM
  Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • 07.09.2023 09:00 - 12:00, Mielenterveys-, päihde- ja kriisityö SZ00BB73-3011
 • 19.09.2023 08:30 - 12:00, Mielenterveys-, päihde- ja kriisityö SZ00BB73-3011
 • 03.10.2023 08:30 - 12:00, Mielenterveys-, päihde- ja kriisityö SZ00BB73-3011
 • 31.10.2023 08:30 - 12:00, Mielenterveys-, päihde- ja kriisityö SZ00BB73-3011
 • 13.11.2023 12:00 - 16:00, Mielenterveys-, päihde- ja kriisityö SZ00BB73-3011
 • 15.11.2023 12:30 - 15:30, Mielenterveys-, päihde- ja kriisityö SZ00BB73-3011

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tällä opintojaksolla opit mielenterveys- ja päihdepalveluja ohjaavan lainsäädännön perusteet sekä tutustut mielenterveys- päihde ja kriisipalveluja tuottaviin palveluketjuihin ja perehdyt asiakkaiden ohjautumisprosesseihin.

Osaamiset
Kuntoutustarpeiden ja -mahdollisuuksien arviointiosaaminen
Ohjausosaaminen
Sosiaali- ja terveysalan asiakkuusosaaminen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaaminen

Tavoitteet
Kun olet suorittanut tämän opintojakson olet oppinut reflektoimaan omia arvojasi ja asenteitasi mielenterveyden häiriöitä ja päihdeongelmia kohtaan. Tiedät päihdeilmiön ja -ongelmien sekä mielenterveyden monimuotoisuuden. Tunnet päihde- mielenterveyspalveluja sekä niitä ohjaavaa lainsäädäntöä. Olet harjaantunut puheeksi ottamisen taidossa
ja osaat hyödyntää motivoivan keskustelun (MI) periaatteita asiakasohjauksessa. Tunnistat myös kriisin vaiheet ja osaat tukea asiakasta kriisistä selviytymisessä

Sisältö

Päihde- ja mielenterveyden häiriöt sekä kriisit biopsykososiaalisena ilmiönä
Päihde- ja mielenterveyspalvelut ja keskeinen lainsäädäntö
Päihde- ja mielenterveystyön menetelmät
Motivointi ja motivoiva haastattelu
Huoli puheeksi -menetelmä
Kriisin vaiheet

Aika ja paikka

Tarkentuvat aikataulujen ja tilojen osalta.
Orientaatiowebinaari, ennakkotehtävän purku ja mielenterveystyö 3h
Huoli puheeksi 3 h webinaari
Lähiopetus Päihdetyö 3h
Kriisityön webinaari 3h
Lähiopetus, kriisityön demot 4h
Osallistuminen Meijan mieli -hankkeen seminaariin 4 h

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Hedrenius, S. & Johansson, S. 2016. Kriisituki. Ensiapua onnettomuuksien, katastrofien ja järkyttävien tapahtumien käsittelyyn. Helsinki: Tietosanoma.

Hämäläinen, K., Kanerva, A., Kuhanen, C., Schubert C., Seuri T. 2017.
Mielenterveyshoitotyö. Sanoma Pro Oy 2017. 5. uudistettu painos

Partanen, A., Holmberg, J., Inkinen, M., Kurki, M. ja Salo-Chydenius, S. 2015. Päihdehoitotyö. ProSanoma.

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014.
Terveydenhuoltolaki 1326/2010.

Opetusmenetelmät

Monimuoto-opetus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kriisikeskus Mobilen asiantuntijayhteistyö
Opintokäynti mielenterveys-, päihde- tai kriisityön yksikköön
Muu asiantuntijayhteistyö Keski-Suomen hyvinvointialueen, järjestöjen ja hankkeiden kanssa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Oppimistehtävien ja tentin palautusajat ja uusintakerrat ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Kansainvälisyys

---

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Työn opinnollistaminen päihde-, mielenterveys- ja kriisityön yksikössä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Webinaarit 12h
Lähiopetus 8h
Opintokäynnit 6h
Välitehtävät 27h
Valmistautuminen tenttiin 82h

Sisällön jaksotus

Ennakkotehtävä
Orientaatiowebinaari, ennakkotehtävän purku ja mielenterveystyö 4h
Huoli puheeksi 4 h webinaari
Lähiopetus päihdetyö 4h
Kriisityön webinaari 4h
Lähiopetus, kriisityön demot 4h

Lisätietoja opiskelijoille

---

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1)

Osaat kuvata päihde- ja mielenterveyden häiriöiden monimuotoisuuden sekä kriisityön vaiheet biopsykososiaalisena ilmiönä
Tuotat Jamk:n ohjeistusten mukaisen kirjallisen esityksen.

Tyydyttävä (2)

Osaat kuvata päihde- ja mielenterveyden häiriöiden monimuotoisuuden ja kriisityön vaiheet biopsykososiaalisena ilmiönä asiakkaan sekä läheisen näkökulmasta.
Annat esimerkkejä päihde, mielenterveys- ja kriisipalveluista
Osaat nimetä niiden tuottamista ja järjestämistä koskevaa lainsäädäntöä.
Arvioit vahvuuksiasi ja kehittymistarpeitasi motivoinnissa ja puheeksi ottamisen taidoissa
Arvioit omia asenteitassi a arvojasi suhteessa päihde- ja mielenterveyden häiriöihin, kuntoutujiin ja heidän läheisiinsä.
Tuotat Jamk:n ohjeistusten mukaisen kirjallisen esityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3)

Osaat kuvata päihde- ja mielenterveyden häiriöiden sekä kriisityön vaiheiden monimuotoisuuden biopsykososiaalisena ilmiönä sekä asiakkaan, että läheisen näkökulmasta.
Kuvaat tutkimus ja kokemustiedon soveltamismahdollisuuksia mielenterveyspäi-, pähde- ja kriisipalveluiden kehittämisessä sekä omassa työssäsi.
Kuvaat päihde- ja mielenterveyspalveluita jäsentyneenä kokonaisuutena sekä selität niiden tuottamista ja järjestämistä koskevan lainsäädännön pääpiirteittäin.
Arvioit vahvuuksiasi ja kehittymistarpeitasi motivoinnissa ja puheeksi ottamisen taidoissa.
Arvioit omia asenteitasi ja arvojasi suhteessa päihde- ja mielenterveyden häiriöihin, kuntoutujiin ja heidän läheisiinsä.
Tuotat Jamk:n ohjeistusten mukaisen kirjallisen esityksen.

Kiitettävä (4)

Osaat kuvata päihde- ja mielenterveyden häiriöiden sekä kriisityön vaiheiden monimuotoisuuden biopsykososiaalisena ilmiönä asiakkaan sekä läheisen näkökulmasta.
Arvioit monipuolisesti erilaista päihde- ja mielenterveyden häiriötä koskevaa tutkimus- ja kokemustietoa.
Analysoit tiedon soveltamismahdollisuuksia mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä kriisityön kehittämisessä ja omassa työssäsi.
Kuvaat päihde- ja mielenterveyspalveluita jäsentyneesti kokonaisuutena sekä osaa selittää niiden tuottamista ja järjestämistä koskevan lainsäädännön pääpiirteittäin.
Arvioit vahvuuksiasi ja kehittymistarpeitasi motivoinnissa ja puheeksi ottamisen taidoissa.
Arvioit monipuolisesti omia asenteitasi ja arvojasi suhteessa päihde- ja mielenterveyden häiriöihin, kuntoutujiin ja heidän läheisiinsä.
Tuotat Jamk:n ohjeistusten mukaisen kirjallisen esityksen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5)
Analysoi päihde- ja mielenterveyden häiriöiden monimuotoisuutta sekä kriisityön vaiheita biopsykososiaalisena ilmiönä asiakkaan sekä läheisen sekä erilaisten teorioiden näkökulmasta.
Arvioit monipuolisesti ja kriittisesti erilaisia päihde- ja mielenterveyden häiriötä koskevaa tutkimus- ja kokemustietoa.
Tunnistat tiedon soveltamismahdollisuuksia mielenterveys-, päihde- ja kriisipalveluiden kehittämisessä sekä omassa työssäsi.
Osaat luoda kokonaiskuvan nykyisistä mielenterveys- päihde ja kriisipalveluista ja pystyt analysoimaan niiden tuottamista ja järjestämistä koskevaa lainsäädäntöä.
Arvioit vahvuuksiasi ja kehittymistarpeitasi motivoinnissa ja puheeksi ottamisen taidoissa.
Reflektoit monipuolisesti omia asenteitasi ja arvojasi suhteessa päihde ja mielenterveyden häiriöihin, kuntoutujiin ja heidän läheisiinsä.
Tuottat Jamk:n ohjeistusten mukaisen kirjallisen esityksen.

Esitietovaatimukset

Opiskelijalla on kokonaiskuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmästä. Hän osaa nimetä hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavia tekijöitä.