Siirry suoraan sisältöön

Sosiaalialan asiakastyön harjoittelu II (15 op)

Toteutuksen tunnus: SOSSW202-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 17.03.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 70

Koulutus

 • Sosionomi (AMK)

Opettaja

 • Tuomas Lallukka
 • Riikka Rantanen
 • Merja Nybacka
 • Anniina Berg
 • Jenni Koivumäki
 • Timo Hintikka
 • Tuija Ketola

Vastuuopettaja

Merja Nybacka

Ryhmät

 • SOS22SM
  Sosionomi (AMK)
 • 23.01.2024 08:15 - 11:15, Sosiaalialan asiakastyön harjoittelu II SOSSW202-3005 - Sos.ohjauksen polku
 • 23.01.2024 12:15 - 15:15, Sosiaalialan asiakastyön harjoittelu II SOSSW202-3005 - Vakan polku
 • 13.03.2024 12:15 - 15:15, Sosiaalialan asiakastyön harjoittelu II SOSSW202-3005 - Sos.ohjauksen polku

Tavoitteet

Harjoittelun suoritettuasi osaat arvioida ja kehittää osaamistasi sekä ammattitaitoasi sosiaali- ja/tai kasvatusalan toimintaympäristössä. Kykenet toimimaan sosiaalialan eettisten periaatteiden mukaisesti. Osaat havainnoida ja arvioida erilaisissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden tarpeita. Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaiden tarpeet ja osallisuuden huomioonottavaa toimintaa. Kykenet tukemaan ja ohjamaan tavoitteellisesti erilaisia asiakkaita ja asiakasryhmiä heidän arjessaan ja elämäntilanteissaan vastavuoroisessa suhteessa. Pystyt arvioimaan asiakastyön suunnitelmallista toimintaa ja kehittämään sitä. Kykenet toiminaan työyhteisössä yhteistyössä työntekijöiden kanssa. Osaa käyttää ja soveltaa asiakastyön menetelmiä ja kykenet toimimaan palveluohjauksellisella työotteella. Varhaiskasvatuksen sosionomin opinnot suorittava opiskelija suorittaa harjoittelun päiväkodissa lapsiryhmässä.

Sisältö

Harjoittelun keskeisinä sisältöinä ovat asiakastyö ja sen toiminnan suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi. Asiakastyön ohjaaminen ja tukeminen varhaiskasvatuksen tai sosiaalialan näkökulmasta. Tämän lisäksi harjoittelussa sisältöinä ovat oman toiminnan arviointi sekä saadun palautteen hyödyntäminen oman osaamisen kehittämisessä.

Ohjattu harjoittelu HOPS:ssa sovitulla asiakastyön tehtäväalueella, esimerkiksi varhaiskasvatuksessa (varhaiskasvatuksen sosionomin opinnot), aikuissosiaalityössä, päihde- ja mielenterveystyössä, vammaistyössä, vanhustyössä, monikulttuurisessa työssä, lastensuojelussa, perheohjauksessa, koulukuraattorin työtehtävissä, Kelan tai työvoimahallinnon tehtävissä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty (S) Harjoittelin suoritettuasi osaat arvioida ja kehittää osaamistasi sekä ammattitaitoasi sosiaali- ja/tai kasvatusalan toimintaympäristössä. Kykenet toimimaan sosiaalialan eettisten periaatteiden mukaisesti. Osaat havainnoida ja arvioida erilaisissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden tarpeita. Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaiden tarpeet ja osallisuuden huomioonottavaa toimintaa. Kykenet tukemaan ja ohjamaan tavoitteellisesti erilaisia asiakkaita ja asiakasryhmiä heidän arjessaan ja elämäntilanteissaan. Pystyt arvioimaan asiakastyön suunnitelmallista toimintaa ja kehittämään sitä. Kykenet toiminaan työyhteisössä yhteistyössä työntekijöiden kanssa. Osaa käyttää ja soveltaa asiakastyön menetelmiä ja kykenet toimimaan palveluohjauksellisella työotteella. Varhaiskasvatuksen sosionomin opinnot suorittava opiskelija tiedostaa ja ottaa huomioon velvoittavan varhaiskasvatussuunnitelman sisällöt toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa.

Esitietovaatimukset

Sosiaalialan asiakastyön harjoittelu 1 tulee olla hyväksytty. Opiskelija tietää asiakastyön ammatillisia, eettisiä ja sosiaaliohjauksellisia ja/tai pedagogisia periaatteita.