Siirry suoraan sisältöön

Lapsilähtöinen lastensuojelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: SOSS2017-3011

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 40

Koulutus

 • Sosionomi (AMK)

Opettaja

 • Merja Nybacka
 • Erikka Levälahti

Vastuuopettaja

Merja Nybacka

Ryhmät

 • SOS22SM
  Sosionomi (AMK)
 • 30.10.2023 12:00 - 16:00, Lapsilähtöinen lastensuojelu SOSS2017-3011
 • 09.11.2023 08:30 - 12:30, Lapsilähtöinen lastensuojelu SOSS2017-3011
 • 20.11.2023 12:00 - 16:00, Lapsilähtöinen lastensuojelu SOSS2017-3011
 • 07.12.2023 08:30 - 12:00, Lapsilähtöinen lastensuojelu SOSS2017-3011

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen ymmärrät lastensuojelun tavoitteita, arvoja, periaatteita ja työskentelytapoja. Osaat jäsentää lastensuojelun prosessia lainsäädännön näkökulmasta ja hahmotat lastensuojeluun liittyvän palvelujärjestelmän sekä kirjaamisen. Tämän lisäksi osaat ajatella lapsilähtöisesti ja ammattieettisesti.

Sisältö

Opintojakson sisältöinä ovat ennaltaehkäisevä lastensuojelu, lastensuojelun prosessi, kirjaaminen ja lainsäädäntö. Tämän lisäksi sisältöinä ovat lastensuojelun palvelut ja tukimuodot. Tarkastelun kohteena ovat lastensuojelun arvot, eettisyys ja lapsilähtöisyys.
 

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Lastensuojelulaki 2007/417
Sosiaalihuoltolaki 1301/2014
Bardy, Marjatta (toim.) (2013). Lastensuojelun ytimissä. Helsinki, THL.
Enroos, Rosi; Heino, Tarja; Pösö, Tarja (2016) Huostaanotto - Lastensuojelun vaativin tehtävä
Räty, Tapio (2015). Lastensuojelulaki - Käytäntö ja soveltaminen, 3. uudistettu painos.
Lastensuojelun käsikirja / THL (verkkomateriaali)
Araneva, Mirjam (2016). Lapsen suojelu, toteuttaminen ja päätöksenteko. Käsikirja lapsen asioista päättävälle. Talentum Pro.

Opetusmenetelmät

Webinaarit, lähiopetus koululla, itsenäinen työskentely, opintokäynti ja oppimistehtävä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus koululla 8h, webinaarit 8h, itsenäinen työskentely, opintokäynti ja oppimistehtävä 119 h. Yhteensä 135 tuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi perustuu opintojakson oppimistehtävän arviointiin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tiedät ennaltaehkäisevän lastensuojelun sekä lastensuojelun palveluita ja tukimuotoja. Lisäksi tiedät lastensuojelun prosessin ja lainsäädännön erilaisissa lastensuojelun asiakastilanteissa. Osaat tarkastella asioita lapsilähtöisesti ja tiedät lastensuojelun arvot ja eettiset periaatteet. Osaat keskustella lastensuojelusta ja tuottaa ammatillista tekstiä osittain JAMK: raportointiohjetta noudattaen.
 
Tyydyttävä 2
Osaat ennaltaehkäisevän lastensuojelun sekä lastensuojelun palveluita ja tukimuotoja. Lisäksi osaat lastensuojelun prosessin ja lainsäädännön erilaisissa lastensuojelun asiakastilanteissa. Osaat tarkastella asioita lapsilähtöisesti ja tiedät lastensuojelun arvot ja eettiset periaatteet. Osaat keskustella lastensuojelusta ammatillisesti ja tuottaa ammatillista tekstiä osittain JAMK: raportointiohjetta noudattaen.
 

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat kuvata havainnollisesti ennaltaehkäisevän lastensuojelun sekä lastensuojelun palveluita ja tukimuotoja. Lisäksi osaat soveltaa lastensuojelun prosessia ja lainsäädäntöä asiakastilanteissa. Osaat tarkastella asioita lapsilähtöisesti ja osaat kuvata lastensuojelun arvoja ja eettisiä periaatteita. Osaat keskustella lastensuojelusta ammatillisesti muiden näkökulmia huomioiden ja tuottaa ammatillista tekstiä JAMK: raportointiohjetta noudattaen.
 
 
Kiitettävä 4
Osaat kuvata havainnollisesti ennaltaehkäisevän lastensuojelun sekä lastensuojelun palveluita ja tukimuotoja. Lisäksi osaat analysoida lastensuojelun prosessia ja lainsäädäntöä asiakastilanteissa. Osaat ajatella asioita lapsilähtöisesti ja osaa soveltaa lastensuojelun arvoja ja eettisiä periaatteita. Osaat keskustella lastensuojelusta ammatillisesti muiden näkökulmia huomioiden ja tuottaa ammatillista tekstiä JAMK: raportointiohjetta noudattaen.

 

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat kuvata havainnollisesti ja jäsentyneesti ennaltaehkäisevän lastensuojelun sekä lastensuojelun palveluita ja tukimuotoja. Lisäksi osaat soveltaa ja analysoida lastensuojelun prosessia ja lainsäädäntöä asiakastilanteissa. Osaat ajatella ja analysoida lapsilähtöisesti ja osaat soveltaa lastensuojelun arvoja sekä eettisiä periaatteita. Osaat keskustella lastensuojelusta ammatillisesti tuottaen uusia näkökulmia ja tuottaa ammatillista ja analyyttistä tekstiä JAMK: raportointiohjetta noudattaen.

Esitietovaatimukset

Olet perehtynyt suomalaiseen sosiaalihuollon palvelujärjestelmään ja perheitä tukeviin palveluihin. Hahmotat yhteiskunnallisten tekijöiden yhteyden ihmisen arkeen.