Siirry suoraan sisältöön

Elämäntapojen toiminnallinen tukeminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: STTS2016-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

03.01.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

 • Toimintaterapeutti (AMK)

Opettaja

 • Katri Kainulainen
 • Emmi Ritvos

Vastuuopettaja

Emmi Ritvos

Ryhmät

 • STT21S1
  Toimintaterapeutti (AMK)
 • STT21SM
  Toimintaterapeutti (AMK)
 • 10.01.2024 12:30 - 15:00, Elämäntapojen toiminnallinen tukeminen STTS2016-3008
 • 12.01.2024 09:00 - 11:00, Elämäntapojen toiminnallinen tukeminen STTS2016-3008
 • 19.01.2024 12:00 - 14:30, Elämäntapojen toiminnallinen tukeminen STTS2016-3008
 • 30.01.2024 08:30 - 11:00, Elämäntapojen toiminnallinen tukeminen STTS2016-3008
 • 01.02.2024 12:00 - 13:30, Elämäntapojen toiminnallinen tukeminen STTS2016-3008
 • 05.02.2024 08:15 - 09:45, Elämäntapojen toiminnallinen tukeminen STTS2016-3008
 • 08.02.2024 08:15 - 09:45, Elämäntapojen toiminnallinen tukeminen STTS2016-3008
 • 16.02.2024 09:00 - 11:30, Elämäntapojen toiminnallinen tukeminen STTS2016-3008
 • 08.03.2024 12:00 - 13:30, Elämäntapojen toiminnallinen tukeminen STTS2016-3008

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tällä opintojaksolla opit ymmärtämään terveyden, toiminnan ja elämäntapojen välistä yhteyttä. Tarkastelet elämäntapojen tukemista ammattillisesta roolistasi ja opit keinoja elämäntapojen toiminnalliseen tukemiseen. Sovellat oppimaasi aidoissa ohjaustilanteissa.

Opintojakson osaamiset
Sosiaali- ja terveysalan asiakkuusosaaminen
Toimintaterapiaprosessin ja ammatillisen harkinnan osaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Opintojakson käytyäsi tiedät, miten terveys, toiminta ja elämäntavat liittyvät toisiinsa. Ymmärrät, miten elämäntapoja voidaan tukea toiminnallisesti oman alasi tietoperustaa ja näyttöön perustuvaa tietoa hyödyntäen. Sovellat tietoa ja ymmärrystäsi aidoissa ohjaustilanteissa, joissa selvität ohjattavien tarpeita ja tuet heitä terveyttä edistävien elämäntapojen noudattamisessa.

Sisältö

Opintojaksolla perehdyt terveyden, toiminnan ja elämäntapojen väliseen suhteeseen. Tarkastelet elämäntapojen tukemisen merkitystä osana sosiaali- ja terveysalan ammatillista toimintaa oman ammattisi näkökulmasta ja ajankohtaista, näyttöön perustuvaa tutkimusta hyödyntäen. Perehdyt elämäntapoja tukeviin, näyttöön perustuviin ohjelmiin kuten Lifestyle Redesign-ohjelmaan. Syvennät osaamistasi asiakkaan motivoinnissa muutosvaihemallia ja motivoivaa keskustelua hyödyntäen. Perehdyt toiminnan käyttämiseen muutoksen välineenä ja teknologisiin sovelluksiin muutosten tukemisessa. Suunnittelet ja toteutat käytännössä elämäntapoja selvittäviä ja tukevia ohjaustilanteita, joissa hyödynnät toiminnallisia menetelmiä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Osoitat ymmärtäväsi terveyden, toiminnan ja elämäntapojen välistä suhdetta. Tarkastelet perustellusti elämäntapojen tukemisen merkitystä sosiaali- ja terveysalalla ja oman ammattisi käytäntöihin liittyen. Suunnittelet ja toteutat käytännössä teoreettisesti perusteltua elämäntapoja tukevaa toiminnallista ohjausta. Osoitat pystyväsi arvioimaan omaa ammatillista toimintaasi teoriaa hyödyntäen.
Hylätty: Et kykene osoittamaan ymmärtäväsi terveyden, toiminnan ja elämäntapojen välistä suhdetta. Elämäntapojen tukemisen merkityksen tarkastelu osana sosiaali- ja terveysalan toimintaa ja ammattiasi ei ole perusteltua. Oman ammatillisen toiminnan arviointi on teoreettisesti puutteellista.

Esitietovaatimukset

Opintojaksolle tullessa sinulla tulee olla perusosaaminen toimintaterapian teoreettisista lähtökohdista sekä terapiaprosessista. Toiminnan ja osallistumisen mahdollistaminen toimintaterapian keinoin tulee olla hallussa. Sinulla tulee olla sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan asiakkuusosaamista asiakkaan hvyinvoinnin ja toimijuuden edistämiseksi. Sinun tulee tietää ryhmänohjaamisen lähtökohtia ja periaatteita sekä perusteet toiminnallisuudesta ja luovan toiminnan käyttämisestä tavoitteellisessa ryhmätoiminnassa.