Siirry suoraan sisältöön

Varhaiskasvatustyö (4 op)

Toteutuksen tunnus: SOSS2022-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

25 % Lähiopetus, 75 % Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 20

Koulutus

 • Sosionomi (AMK)

Opettaja

 • Anniina Berg
 • Timo Hintikka
 • Heidi Pasonen

Vastuuopettaja

Timo Hintikka

Ryhmät

 • ZJA23SSSTVO
  Avoin AMK, sote, sosionomin täydentävät varhaiskasvatuksen opinnot
 • ZJA23KSSOV
  Avoin AMK, sote, Sosionomin täydentävät varhaiskasvatuksen opinnot
 • SOS22SM
  Sosionomi (AMK)
 • 31.08.2023 09:00 - 11:00, Varhaiskasvatustyö SOSS2022-3004
 • 14.09.2023 13:00 - 16:00, Varhaiskasvatustyö SOSS2022-3004
 • 28.09.2023 08:30 - 10:30, Varhaiskasvatustyö SOSS2022-3004
 • 11.10.2023 08:30 - 11:30, Varhaiskasvatustyö SOSS2022-3004
 • 26.10.2023 08:30 - 11:30, Varhaiskasvatustyö SOSS2022-3004

Tavoitteet

-tiedät varhaiskasvatusta ohjaavat lait ja asiakirjat sekä varhaiskasvatuksen eri toimintamuodot
-tiedät varhaiskasvatuksen perustehtävään ja toimintakulttuuriin muodostumiseen vaikuttavat tekijät
- tunnistat lapsen hyvinvointiin, oppimiseen ja turvallisuuteen liittyvät tekijät varhaiskasvatuksessa
-kykenet toteuttamaan mediakasvatusta ja hyödyntämään teknologiaa varhaiskasvatustyössä
-sinulla on valmiudet toteuttaa ja tukea lasta tunne- ja turvataitokasvatuksessa
-tiedät lasten hoitoon liittyvät hyvinvointia tukevat ja terveydelliset lähtökohdat
-tunnet lasten tavallisimmat sairaudet ja niiden hoitamisen.

Sisältö

Varhaiskasvatusta ohjaavat lait ja asiakirjat Varhaiskasvatuksen eri toimintamuodot
Lapsen hyvinvointi, terveys, oppiminen ja turvallisuus varhaiskasvatusympäristössä
Media- ja teknologiakasvatus
Tunne ja turvataitokasvatus
Lasten tavallisimmat sairaudet, niiden ennaltaehkäisy ja hoitaminen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kosola, S, Moisala, M, & Ruokoniemi, P (toim.) 2019. Lapset, nuoret ja älylaitteet - Taiten tasapainoon.
Lajunen, K., Andell, M., Ylenius-Lehtonen, M & Ojanen, S. 2019. Tunne- ja turvataitoja lapsille – Tunne- ja turvataitokasvatuksen oppimateriaali
Lasten oikeuksien sopimus
Opetushallitus 2018. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet
Varhaiskasvatuslaki 540/2018

Opetusmenetelmät

Lähi- ja verkko-opetus
Yksilötehtävät
Ryhmätehtävät

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin AMK 10 (Sosionomin täydentävät varhaiskasvatuksen opinnot)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1) Tiedät osittain varhaiskasvatustyötä ohjaavat periaatteet, lait ja asiakirjat. Tunnistat joitain varhaiskasvatuksen toimintamuotoja. Tiedät lapsen hyvinvointiin, terveyteen, oppimiseen ja turvallisuuteen liittyviä tekijöitä. Kirjallisissa tehtävissään kuvaat aihealueen ilmiöitä perustelematta niitä ja käyttäen vain niukasti lähdemateriaalia.

Tyydyttävä (2) Tiedät pääosin varhaiskasvatustyötä ohjaavat periaatteet, lait ja asiakirjat. Tunnistat joitain varhaiskasvatuksen toimintamuotoja. Tiedät lapsen hyvinvointiin, terveyteen, oppimiseen ja turvallisuuteen liittyviä tekijöitä. Tunnistat mediakasvatuksen ja tunnetaitojen tukemisen keskeisiä periaatteita. Kirjallisissa tehtävissään kuvaat aihealueen ilmiöitä perustelematta niitä ja käyttäen vain niukasti lähdemateriaalia.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3) Tiedät varhaiskasvatustyötä ohjaavat periaatteet, lait ja asiakirjat. Tunnistat varhaiskasvatuksen erilaisia toimintamuotoja. Tiedät lapsen hyvinvointiin, terveyteen, oppimiseen ja turvallisuuteen liittyviä tekijöitä. Tunnistat mediakasvatuksen, tunnetaitojen ja tunnekasvatuksen tukemisen keskeisiä periaatteita. Kirjallisissa tehtävissään sinulla on kykyä kuvata ja perustella aihealueen ilmiöitä hyödyntämällä lähteitä.

Kiitettävä (4) Tiedät ja ymmärrät varhaiskasvatustyötä ohjaavat periaatteet, lait ja asiakirjat. Tunnistat varhaiskasvatuksen erilaisia toimintamuotoja. Tiedät lapsen hyvinvointiin, terveyteen, oppimiseen ja turvallisuuteen liittyviä tekijöitä. Hallitset mediakasvatuksen, tunnetaitojen ja tunnekasvatuksen tukemisen keskeisiä periaatteita. Kirjallisissa tehtävissään sinulla on kykyä kuvata ja perustella aihealueen ilmiöitä hyödyntämällä lähteitä ja omaa pohdintaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5) Tiedät ja osaat varhaiskasvatustyötä ohjaavat periaatteet, lait ja asiakirjat. Tunnistat varhaiskasvatuksen erilaisia toimintamuotoja ja osaat tunnistaa niiden ominaispiirteitä. Tiedät lapsen hyvinvointiin, terveyteen, oppimiseen ja turvallisuuteen liittyviä tekijöitä. Hallitset mediakasvatuksen, tunnetaitojen ja tunnekasvatuksen tukemisen keskeisiä periaatteita ja erilaisia menetelmiä. Kirjallisissa tehtävissään sinulla on kykyä kuvata ja perustella aihealueen ilmiöitä hyödyntämällä monipuolisesti lähteitä ja kriittistä omaa pohdintaa.

Esitietovaatimukset

Opiskelija tietää lapsille ja lapsiperheille suunnatut palvelut. Hän tunnistaa alle kouluikäisen lapsen hoidon, kasvun, kehityksen ja oppimisen pääpiirteet.

Lisätiedot

Tämä opintojakso on osa varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogisen työn opintoja (yhteensä 60 op), jotka kuuluvat varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuteen.