Siirry suoraan sisältöön

Varhaiskasvatuksen pedagogiikka (4 op)

Toteutuksen tunnus: SOSS2023-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 20

Koulutus

 • Sosionomi (AMK)

Opettaja

 • Anniina Berg
 • Timo Hintikka

Vastuuopettaja

Timo Hintikka

Ryhmät

 • ZJA23SSSTVO
  Avoin AMK, sote, sosionomin täydentävät varhaiskasvatuksen opinnot
 • ZJA23KSSOV
  Avoin AMK, sote, Sosionomin täydentävät varhaiskasvatuksen opinnot
 • SOS22SM
  Sosionomi (AMK)
 • 12.09.2023 08:15 - 11:15, Varhaiskasvatuksen pedagogiikka SOSS2023-3003
 • 26.09.2023 08:15 - 11:15, Varhaiskasvatuksen pedagogiikka SOSS2023-3003
 • 10.10.2023 08:15 - 11:15, Varhaiskasvatuksen pedagogiikka SOSS2023-3003
 • 24.10.2023 08:15 - 11:15, Varhaiskasvatuksen pedagogiikka SOSS2023-3003

Tavoitteet

Tiedostat ja osaat perustella sekä arvioida omia ammatillisia, eettisiä ja pedagogisia periaatteitasi varhaiskasvatustyössä. Kykenet tavoitteellisesti suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan pedagogista varhaiskasvatussuunnitelman periaatteiden mukaista ja lasten osallisuutta tukevaa toimintaa yhteistyössä muiden työntekijöiden kanssa. Tiedät varhaiskasvatuksen keskeiset sisällöt ja osaat soveltaa erilaisia työmenetelmiä varhaiskasvatustyössä.

Sisältö

• Varhaiskasvatussuunnitelma, varhaiskasvatuksen tavoitteet, laaja-alainen oppiminen ja oppimisen alueet
• Varhaiskasvatuksen menetelmät, havainnointi ja arviointi
• Positiivinen pedagogiikka, lapsilähtöisyys ja lapsen osallisuus
• Pedagogisen toiminnan suunnittelu
• Oman ammatillisuuden kehittymisen arviointi varhaiskasvatustyössä

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ahonen, L. & Roos, P. 2021. Untuvikot. Alle 3-vuotiaiden pedagogiikka. PS-Kustannus.
Opetushallitus 2022. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet
Hujala, E. & Turja, L. (toim.) 2020 Varhaiskasvatuksen käsikirja.PS-kustannus.
Koivula, M., Siippainen, A. & Eerola-Pennanen, P. (toim.) 2017( tai uudempi). Valloittava varhaiskasvatus. Tampere: Vastapaino.

Opetusmenetelmät

Webinaariopetus, itsenäiset tehtävät, pienryhmätehtävät

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin AMK 10 (Sosionomin osaajakoulutus: täydentävät varhaiskasvatuksen opinnot)
Campusonline 5

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1) Kuvaat suppeasti pedagogisia periaatteitasi. Tiedät pedagogisen toiminnan suunnittelun, toteuttamisen ja arvioimisen lähtökohtia varhaiskasvatustyössä. Tunnistat niukasti periaatteita lasten osallisuuden tukemiseen. Tunnistat osittain varhaiskasvatussuunnitelman sisältöjä sekä tiedät joitain työmenetelmiä varhaiskasvatustyössä. Kirjallisissa tehtävissään kuvaat aihealueen ilmiöitä perustelematta niitä ja käyttäen vain niukasti lähteitä.

Tyydyttävä (2) Kykenet tunnistamaan ja kuvaamaan pedagogisia periaatteitasi. Tiedät pedagogisen toiminnan suunnittelun, toteuttamisen ja arvioimisen lähtökohtia varhaiskasvatustyössä. Tunnistat periaatteita lasten osallisuuden tukemiseen. Tunnistat osittain varhaiskasvatussuunnitelman keskeiset sisällöt sekä tiedät työmenetelmiä varhaiskasvatustyössä. Kirjallisissa tehtävissä kuvaat aihealueen ilmiöitä perustelematta niitä ja käyttäen vain niukasti lähteitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3) Kykenet perustelemaan ja arvioimaan pedagogisia periaatteitasi. Kykenet suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan pedagogista toimintaa varhaiskasvatustyössä. Tunnistat periaatteita lasten osallisuuden tukemiseen. Tiedät pääosin varhaiskasvatussuunnitelman keskeiset sisällöt sekä osaat käyttää erilaisia työmenetelmiä varhaiskasvatustyössä. Osoitat kirjallisissa tehtävissä kykyä kuvata ja perustella aihealueen ilmiöitä hyödyntämällä lähteitä.

Kiitettävä (4) Kykenet perustelemaan ja arvioimaan pedagogisia periaatteitasi. Kykenet suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan pedagogista toimintaa varhaiskasvatustyössä. Ymmärrät periaatteet lasten osallisuuden tukemiseen. Osaat esittää varhaiskasvatussuunnitelman keskeiset sisällöt, oppimisen alueet sekä osaat hyödyntää ja soveltaa erilaisia työmenetelmiä varhaiskasvatustyössä. Osoitat kirjallisissa tehtävissä kykyä kuvata ja perustella aihealueen ilmiöitä kriittisesti oman pohdinnan kautta ja hyödyntämällä ajankohtaisia lähteitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5) Osaat ja kykenet erinomaisesti perustelemaan ja arvioimaan kriittisesti pedagogisia periaatteitasi. Osaat perustellusti suunnitella, toteuttaa ja arvioida pedagogista toimintaa varhaiskasvatustyössä. Ymmärrät periaatteet lasten osallisuuden tukemiseen. Tiedät varhaiskasvatussuunnitelman keskeiset sisällöt, oppimisen alueet sekä osaat hyödyntää ja soveltaa erilaisia työmenetelmiä varhaiskasvatustyössä. Osoitat kirjallisissa tehtävissä kykyä kuvata ja perustella aihealueen ilmiöitä kriittisesti oman pohdinnan kautta ja hyödyntämällä ajankohtaisia lähteitä.

Esitietovaatimukset

Opiskelija tuntee alle kouluikäisen lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen pääpiirteet. Opiskelijalla on kykyä kehittää ja pohtia omaa kasvatustyötään ohjaavia periaatteita.

Lisätiedot

Tämä opintojakso on osa varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogisen työn opintoja (yhteensä 60 op), jotka kuuluvat varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuteen.