Siirry suoraan sisältöön

Liikunta varhaiskasvatuksessa (3 op)

Toteutuksen tunnus: SOSS2032-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

 • Sosionomi (AMK)

Opettaja

 • Maija Jylhä

Vastuuopettaja

Maija Jylhä

Ryhmät

 • ZJA23SSSTVO
  Avoin AMK, sote, sosionomin täydentävät varhaiskasvatuksen opinnot
 • ZJA23KSSOV
  Avoin AMK, sote, Sosionomin täydentävät varhaiskasvatuksen opinnot
 • SOS22SM
  Sosionomi (AMK)
 • 31.08.2023 12:00 - 16:00, Liikunta varhaiskasvatuksessa SOSS2032-3003
 • 13.09.2023 09:00 - 17:00, Liikunta varhaiskasvatuksessa SOSS2032-3003
 • 27.09.2023 08:00 - 12:00, Liikunta varhaiskasvatuksessa SOSS2032-3003
 • 29.09.2023 12:00 - 16:00, Liikunta varhaiskasvatuksessa SOSS2032-3003

Tavoitteet

Tarkoitus
Tällä opintojaksolla opit miten liikunnan kautta tuet lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. Opit suunnittelemaan ja ohjaamaan lasten liikuntatuokioita.
Tavoitteet
Osaat suunnitella ja ohjata tavoitteellista liikuntakasvatusta eri-ikäisille lapsiryhmille. Tiedät liikunnan merkityksen lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen edistäjänä. Osaat valita lapsen kehitystasolle soveltuvia liikuntatehtäviä ja leikkejä. Ymmärrät miten liikuntaryhmässä edistetään lapsen tasavertaista osallistumista liikunnalliseen toimintaan

Opintojakson osaamiset
- Ohjausosaaminen

Sisältö

Havaintomotoriset taidot, motoriset perustaidot ja sosioemotionaaliset tekijät
Lasten liikunnan suositukset ja varhaiskasvatuksen liikunnan tavoitteet
Lapsen kehitystasolle soveltuvat liikuntamuodot ja leikit eri ympäristöissä
Liikuntatuokioiden ohjaus ja toteutus päiväkoti-ikäisille lapsiryhmille

Opetusmenetelmät

Tällä opintojaksolla teemme yhdessä liikunnallisia leikkejä, pelejä ja eri liikuntamuotoja alle kouluikäisille ja esiopetusikäisille lapsille ja opiskelet liikunnan teoriaa keskustelemalla, itsenäisesti ja opettajajohtoisesti.
Pidät kolme liikunnan ohjaustuokiota päiväkodissa. Kirjallisena tehtävänä laadit päiväkotiin tutustumiskäynnin perusteella ohjausryhmästäsi alkukartoituksen ja teet tuokiosuunnitelmat. Loppuseminaarissa esittelet ohjauskokemuksesi muulle ryhmälle.
Tutustut tukea tarvitsevien lasten liikuntakerhoihin avustajan roolissa kaksi kertaa


Luennot, ryhmätyöskentely, kontaktioppimisen tunnit, ryhmäkertojen suunnittelu, ohjaaminen ja reflektointi.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ohjaustuokioiden pitäminen päiväkodeissa ja vierailut tukea tarvitsevien lasten liikuntakerhoihin

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 1 op
Asiakasryhmien ohjauksien suunnittelu, toteutus, raportointi ja esityksen valmistelu 2 op

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin AMK ja Sosionomin täydentävä opinnot 10

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Liikuntatuokioiden suunnittelussa esität lapsen ikätasolle sopivat tavoitteet ja osaat perustella valittuja liikuntatuokion sisältöjä lapsen kokonaiskehitystä tukevista näkökulmista
Ohjaustuokioissa osoitat hallitsevasi lapsiryhmän ohjaamisen pedagogiset taidot ja osaat tukea lasten tasavertaista osallistumista

Esitietovaatimukset

-

Lisätiedot

Tämä opintojakso on osa varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogisen työn opintoja (yhteensä 60 op), jotka kuuluvat varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuteen.