Siirry suoraan sisältöön

Kasvatusyhteistyö (5 op)

Toteutuksen tunnus: SOSS2026-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 43

Koulutus

 • Sosionomi (AMK)

Opettaja

 • Merja Nybacka
 • Anniina Berg
 • Timo Hintikka

Vastuuopettaja

Timo Hintikka

Ryhmät

 • ZJA23SSSTVO
  Avoin AMK, sote, sosionomin täydentävät varhaiskasvatuksen opinnot
 • ZJASOS23SML
  Avoin AMK, sote, AMK-polut, sosionomi, monimuoto, Lastenhoitajasta sosionomiksi
 • ZJA24KSSTVO
  Avoin AMK, sote, sosionomin täydentävät varhaiskasvatuksen opinnot
 • SOS22SM
  Sosionomi (AMK)
 • 12.01.2024 12:30 - 15:00, Kasvatusyhteistyö SOSS2026-3004
 • 15.02.2024 08:00 - 14:30, Kasvatusyhteistyö SOSS2026-3004
 • 11.04.2024 08:30 - 15:30, Kasvatusyhteistyö SOSS2026-3004
 • 12.04.2024 12:30 - 15:00, Kasvatusyhteistyö SOSS2026-3004
 • 16.05.2024 13:00 - 16:00, Kasvatusyhteistyö SOSS2026-3004

Tavoitteet

• tunnet huoltajien kanssa toteutettavan kasvatusyhteistyön perusteita, menetelmiä ja toimintatapoja varhaiskasvatuksessa.
• ymmärrät perheiden arkea ja vanhemmuutta sekä tiedät näiden merkityksen lapsen hyvinvoinnin tukemisessa.
• kykenet kasvatusyhteistyön toteuttamiseen, erilaisten vanhempien kohtaamiseen ja heidän osallisuuden tukemiseen kasvatusyhteistyössä.
• ymmärrät monialaisen yhteistyön lähtökohdat ja merkityksen lapsen ja perheen tukemisessa ja kykenet toimimaan monialaisissa verkostoissa.
• tunnet lapsiperheille suunnatut keskeiset palvelut ja hallitset palveluohjaukseen.
• ymmärrät varhaiskasvatuksen sosionomin ja kuraattorin työn tavoitteet ja tehtävät sekä osaat tukea lapsen tasapainoista kehitystä, oppimista ja vanhemmuutta.

Sisältö

• Kasvatusyhteistyön lähtökohdat, muodot ja menetelmät
• Lapsiperheiden arki ja vanhemmuuden tuki
• Perhepolku- ohjaajakoulutus ja menetelmän käytännön toteutus päiväkodissa
• Lapsen hyvinvoinnin ja oppimisen tukeminen huoltajien kanssa
• Monialainen yhteistyö
• Lapsiperheiden palvelut ja palveluohjaus
• Varhaiskasvatuksen sosionomin ja kuraattorin työn tehtävät ja tavoitteet

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Koivula, M.,Siippainen, A. & Eerola-Pennanen, P. (2017) Valloittava varhaiskasvatus Oppimista, osallisuutta ja hyvinvointia. Vastapaino.
Opetushallitus 2022. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet.
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki.
Wallin, Anna (2011). Sosiaalityö koulussa: avaimia hyvinvointiin. Tietosanoma.
Talentia 2022. Sosionomit varhaiskasvatuksessa.
Laurea.2023. Ammattina varhaiskasvatuksen sosionomi.

Opetusmenetelmät

Etä- ja lähiopetus
Oppimistehtävät
Perhepolku-koulutus
Yhteistyöseminaari

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op 135h

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin AMK:
10 paikkaa (Sosionomin osaajakoulutus: täydentävät varhaiskasvatuksen opinnot) - ei min-nax-määrässä
30 paikkaa (Lastenhoitajasta sosionomiksi) - min-max-määrässä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Osaat nimetä lapsiperheiden palveluja ja tiedät kasvatusyhteistyön sekä monialaisen työn periaatteita. Tiedät varhaiskasvatuksen sosionomin ja kuraattorin työnkuvan. Tämän lisäksi tiedät lapsen hyvinvointiin liittyviä tekijöitä sekä palveluohjauksen periaatteet. Tuotat tekstiä osittain JAMK:n raportointiohjetta noudattaen.

Tyydyttävä 2
Osaat kuvata lapsiperheiden palveluja ja tiedät kasvatusyhteistyön sekä monialaisen työn periaatteita ja toimintamuotoja. Osaat kuvata varhaiskasvatuksen sosionomin ja kuraattorin työnkuvan. Tämän lisäksi tiedät lapsen hyvinvointiin ja oppimiseen liittyviä tekijöitä sekä palveluohjauksen periaatteet. Tuotat tekstiä osittain JAMK:n raportointiohjetta noudattaen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat kuvata havainnollisesti lapsiperheiden palveluja ja osaat kasvatusyhteistyön sekä monialaisen työn periaatteita, toimintamuotoja ja menetelmiä. Osaat kuvata havainnollisesti varhaiskasvatuksen sosionomin ja kuraattorin työnkuvan ja tehtävät. Tämän lisäksi hallitset lapsen hyvinvointiin ja oppimiseen liittyviä tekijöitä sekä palveluohjauksen periaatteet. Tuotat tekstiä JAMK:n raportointiohjetta noudattaen.

Kiitettävä 4
Osaat kuvata havainnollisesti ja jäsentyneesti lapsiperheiden palveluja ja osaat kasvatusyhteistyön sekä monialaisen työn periaatteita, toimintamuotoja ja menetelmiä. Hallitset varhaiskasvatuksen sosionomin ja kuraattorin keskeisimmät tehtävät ja tavoitteet. Tämän lisäksi hallitset lapsen hyvinvointiin ja oppimiseen liittyviä tekijöitä sekä kykenet toimimaan perheiden osallisuutta huomioiden. Hallitset lapsiperheiden palvelut ja toimit palveluohjauksen periaatteita noudattaen. Tuotat tekstiä JAMK:n raportointiohjetta noudattaen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat kuvata havainnollisesti ja analyyttisesti lapsiperheiden palveluja ja osaat kasvatusyhteistyön sekä monialaisen työn periaatteita, toimintamuotoja ja menetelmiä. Hallitset varhaiskasvatuksen sosionomin ja kuraattorin keskeisimmät tehtävät ja tavoitteet. Tämän lisäksi hallitset lapsen hyvinvointiin ja oppimiseen liittyviä tekijöitä sekä kykenet toimimaan perheiden osallisuutta huomioiden. Hallitset lapsiperheiden palvelut ja toimit palveluohjauksen periaatteita noudattaen. Tarkastelet ilmiöitä kriittisesti oman pohdinnan kautta. Tuotat tekstiä JAMK:n raportointiohjetta noudattaen.

Esitietovaatimukset

Tiedät varhaiskasvatuspalvelut ja lapsen kehitykseen sekä hyvinvointiin vaikuttavat tekijät. Tiedät varhaiskasvatusta ohjaavat lait ja asiakirjat.

Lisätiedot

Tämä opintojakso on osa varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogisen työn opintoja (yhteensä 60 op), jotka kuuluvat varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuteen.