Siirry suoraan sisältöön

Kuntoutus vanhus- ja vammaistyössä (5 op)

Toteutuksen tunnus: SZXX2016-3012

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 10.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 25

Koulutus

 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)

Opettaja

 • Tuomas Lallukka
 • Aila Pikkarainen

Vastuuopettaja

Tuomas Lallukka

Ryhmät

 • SOS22SM
  Sosionomi (AMK)
 • 09.01.2024 12:30 - 16:00, Kuntoutus vanhus- ja vammaistyössä SZXX2016-3012
 • 16.01.2024 12:30 - 16:00, Kuntoutus vanhus- ja vammaistyössä SZXX2016-3012
 • 30.01.2024 12:30 - 16:00, Kuntoutus vanhus- ja vammaistyössä SZXX2016-3012
 • 13.02.2024 12:30 - 16:00, Kuntoutus vanhus- ja vammaistyössä SZXX2016-3012
 • 05.03.2024 12:30 - 16:00, Kuntoutus vanhus- ja vammaistyössä SZXX2016-3012

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson käytyäsi ymmärrät sosiaalisen kuntoutuksen merkityksen vanhus- ja vammaistyössä, osaat kuvata ja jäsentää vanhus- ja vammaistyöhön liittyviä toimintaympäristöjä, palvelujärjestelmiä ja lainsäädäntöä. Ymmärrät vanhus- ja vammaistyön sosiaalisen kuntoutuksen palvelutarpeen arviointimenetelmät sekä palveluiden suunnittelun ja toteutuksen käytännöt.

Opintojakson osaamiset
Hyvinvoinnin ja toimijuuden edistäminen
Sosiaali- ja terveysalan asiakkuusosaaminen
Eettinen osaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Osaat jäsentää vanhus- ja vammaistyöhön liittyviä käsitteitä ja erilaisia lähestymistapoja sekä toimintaympäristöjä, palvelujärjestelmiä ja lainsäädäntöä. Tunnistat ikääntyneiden ja vammaisten elämänkulun erilaisia vaiheita palvelutarpeiden lähtökohtana. Osaat kartoittaa heidän erilaisia tarpeitaan ja tavoitteitaan sekä voimavarojaan asiakastyössä. Osaat tukea ja ohjata asiakkaita ikääntymisestä ja vammaisuudesta aiheutuvissa haasteellisissa tilanteissa. Osaat yhteistyössä asiakkaan kanssa suunnitella, toteuttaa ja arvioida hänen palveluprosessiaan. Osaat käyttää ja soveltaa erilaisia menetelmiä ikääntyneiden ja vammaisten toimijuuden ja osallisuuden edistämisessä eri toimintaympäristöissä. Kykenet edistämään ja puolustamaan heikossa sosiaalisessa asemassa olevien etuja. Tiedät heitä koskevat suunnittelu- ja päätöksentekoprosessit ja osaat toimia niissä edistäen asiakkaiden etua.

Sisältö

Vanhus- ja vammaistyöhön liittyviä käsitteet ja erilaiset lähestymistavat sekä toimintaympäristöt, palvelujärjestelmät ja lainsäädäntö. Toimijuuden, osallisuuden ja elämänkulun näkökulmat palvelutarpeiden lähtökohtana. Asiakastarpeet ja -tavoitteet sekä voimavarat asiakastyössä. Ohjaamisen ja tuen menetelmät vanhus- ja vammaistyössä ja kuntoutuksessa. Vanhus- ja vammaistyön sekä kuntoutuksen palveluprosessit. Heikossa sosiaalisessa asemassa olevien tilanteiden kokonaisvaltainen tunnistaminen, heidän tukeminen, ohjaaminen ja etujen ajaminen sekä suunnittelu- ja päätöksentekoprosesseihin vaikuttaminen.

Aika ja paikka

9.1.2024-12.4.2024

Opetusmenetelmät

Webinaaritoteutus: luennot webinaareissa, välitehtävät webinaareihin, oppimispäiväkirja, tentti ja oppimistehtävä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Asiantuntijavierailijoita työelämästä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op, 135h

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin AMK: 5
Campusonline: 10

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Osaat jäsentää vanhus- ja vammaistyöhön liittyviä käsitteitä ja erilaisia lähestymistapoja sekä toimintaympäristöjä, palvelujärjestelmiä ja lainsäädäntöä. Tunnistat ikääntyneiden ja vammaisten elämänkulun erilaisia vaiheita palvelutarpeiden lähtökohtana. Osaat kuvata ikääntyneiden ja vammaisten erilaisia tarpeita ja tavoitteita sekä voimavaroja asiakastyössä. Osaat tukea ja ohjata asiakkaita ikääntymisestä ja vammaisuudesta aiheutuvissa haasteellisissa tilanteissa. Osaat asiakaslähtöisesti suunnitella, toteuttaa ja arvioida ikääntyneiden ja vammaisten palveluprosessieja. Osaat käyttää erilaisia menetelmiä vanhusten ja vammaisten toimijuuden ja osallisuuden edistämisessä eri toimintaympäristöissä. Tiedät keinoja edistää ja puolustaa heikossa sosiaalisessa asemassa olevien etuja. Tunnet heitä koskevat suunnittelu- ja päätöksentekoprosessit ja tiedät miten toimia niissä asiakkaiden etua edistäen.