Siirry suoraan sisältöön

Yhteisötyö ja yhteisökuntoutus (5 op)

Toteutuksen tunnus: SZXX2018-3011

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 30.04.2024

Ajoitus

21.05.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 40

Koulutus

 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)

Opettaja

 • Tuomas Lallukka
 • Tuija Ketola

Vastuuopettaja

Tuija Ketola

Ryhmät

 • SOS22SM
  Sosionomi (AMK)
 • 22.05.2024 08:15 - 12:15, Yhteisötyö ja yhteisökuntoutus SZXX2018-3011
 • 29.05.2024 08:15 - 12:15, Yhteisötyö ja yhteisökuntoutus SZXX2018-3011
 • 05.06.2024 08:15 - 12:15, Yhteisötyö ja yhteisökuntoutus SZXX2018-3011

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson käytyäsi ymmärrät yhteisötyön ja yhteisökuntoutuksen merkityksen ja roolin sosiaalisen osallisuuden, hyvinvoinnin ja kuntoutuksen näkökulmista sekä tiedät yhteisötyön ja yhteisökuntoutuksen periaatteita, menetelmiä ja toimintakäytäntöjä.

Opintojakson osaamiset
Hyvinvoinnin ja toimijuuden edistäminen
Sosiaali- ja terveysalan asiakkuusosaaminen
Eettinen osaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Tiedät yhteisötyön ja –kuntoutuksen keskeisiä teorioita ja käsitteitä. Osaat kuvata ekososiaalisen työn, kansalaistoiminnan ja järjestöjen merkitystä ja toimintakäytäntöjä. Tiedät yhteisötyön ja -kuntoutuksen periaatteita ja toimintamalleja. Ymmärrät osallisuuden ja toimijuuden merkityksen yhteisöllisessä työssä. Tiedät miten käyttää voimavaralähtöisiä ja osallistavia menetelmiä.

Sisältö

Yhteisötyön ja yhteisökuntoutuksen teoriat ja käsitteet. Ekososiaalinen työ, kansalaistoiminta ja järjestölähtöinen työ. Yhteisötyön ja -kuntoutuksen periaatteet ja toimintakäytännöt. Osallistavat voimavaralähtöiset toimijuutta tukevat menetelmät. Sosiaalinen raportointi.

Aika ja paikka

Webinaarit (3 kpl) toteutuvat aikavälillä 22.5.-5.6.24
Oppimistehtävän viimeinen palautuspäivä 31.7.24
Oppimistehtävien arviointi ja opintosuoritusten kirjaaminen 31.8.23 mennessä.
Tarkemmat tiedot Moodle-työtilassa opintojakson avauduttua.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Järvikoski A. 2013. Monimuotoinen kuntoutus ja sen käsitteet. Raportteja ja muistioita 43, 18-21. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki. E-julkaisu.
Konttinen, E. Nd. Kansalaisyhteiskunta. E-julkaisu
Kurki, L. 1997. Sosiokulttuurinen innostaminen.
Nivala, E. & Ryynänen, S. 2019. Sosiaalipedagogiikka. Gaudeamus.
Roivainen, I. ​2004. Yhdyskuntatyöstä yhteisösosiaalityöhön. Teoksessa Yhteisöt ja yhteisösosiaalityön lähtökohdat. E-julkaisu.

Opetusmenetelmät

Webinaarit.
Oppimistehtävä ryhmätehtävänä.
Itsenäinen opiskelu.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Webinaareissa vierailijoita työelämästä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Webinaarit ja niihin valmistautuminen 1 op
Oppimistehtävä 2 op
Kurssikirjallisuus, materiaalit, itsenäinen opiskelu 2 op

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin 8, COL 7 paikkaa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Osaat kuvata yhteisötyön ja –kuntoutuksen keskeisiä teorioita ja käsitteitä. Osaat jäsentää ekososiaalisen työn, kansalaistoiminnan ja järjestöjen merkitystä ja toimintakäytäntöjä. Osaat kuvata yhteisötyön ja -kuntoutuksen periaatteita ja toimintamalleja. Osaat kuvata ja perustella osallisuuden ja toimijuuden merkityksen yhteisöllisessä työssä. Tiedät miten käyttää voimavaralähtöisiä ja osallistavia menetelmiä.