Siirry suoraan sisältöön

Lastensuojelun menetelmät (5 op)

Toteutuksen tunnus: SOSS2018-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 05.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

 • Sosionomi (AMK)

Opettaja

 • Merja Nybacka
 • Erikka Levälahti

Vastuuopettaja

Merja Nybacka

Ryhmät

 • SOS21SM
  Sosionomi (AMK)
 • 31.08.2023 08:00 - 11:30, Lastensuojelun menetelmät SOSS2018-3003
 • 14.09.2023 13:00 - 16:30, Lastensuojelun menetelmät SOSS2018-3003
 • 28.09.2023 12:00 - 15:30, Lastensuojelun menetelmät SOSS2018-3003
 • 04.10.2023 12:00 - 15:30, Lastensuojelun menetelmät SOSS2018-3003
 • 11.10.2023 12:00 - 16:00, Lastensuojelun menetelmät SOSS2018-3003
 • 11.10.2023 14:30 - 16:00, Lastensuojelun menetelmät SOSS2018-3003
 • 01.11.2023 11:30 - 16:30, Lastensuojelun menetelmät SOSS2018-3003

Tavoitteet

Syvennät osaamistasi lapsi- ja perhelähtöisten menetelmien käytössä. Opintojakson jälkeen osaat suunnitella ja käyttää monipuolisia lastensuojelun menetelmiä työskennellessäsi lasten ja perheiden kanssa. Tämän lisäksi osaat työskennellä voimavara- ja ratkaisukeskeisesti. Menetelmien käytössä osaat huomioida perheiden osallisuuden ja lapsen näkökulman.

Sisältö

Opintojakson sisältöinä ovat lastensuojelutyön menetelmät, niiden teoriataustat ja käytäntöön soveltaminen lasten ja perheiden kanssa työskentelyssä. Tämän lisäksi tarkastellaan ratkaisukeskeisen ja voimavaralähtöisen työotteen teoreettisia lähtökohtia, periaatteita ja menetelmiä. Opintojaksolla tarkastellaan arviointimenetelmiä lastensuojelun näkökulmasta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

De Jong, P. & Berg, I. 2016. Ratkaisukeskeisen terapian oppikirja. Suom. Furman, B. & Mattila, A. Helsinki: Lyhytterapiainstituutti.

Hyvärinen, S. & Pösö, T. (toim.) 2018. Lapsen haastattelu lastensuojelussa. Ps-Kustannus.

Lahtinen, P. & Pynnönen, J. 2020. Opas lapsilähtöiseen palvelutarpeen arviointiin. Pesäpuu ry.

Lastensuojelun käsikirja / THL (verkkomateriaali, soveltuvin osin).

Mönkkönen, Kaarina. 2018. Vuorovaikutus asiakastyössä. Asiakkaan kohtaaminen sosiaali- ja terveysalalla. Helsinki: Gaudeamus.

Mönkkönen, Kaarina, Taru Kekoni ja Aini Pehkonen (toim.). 2019. Moniammatillinen Yhteistyö – Vaikuttava vuorovaikutus sosiaali- ja terveysalalla. Gaudeamus, 47-88.

Möller, Sointu. 2004. Sattumista suunnitelmallisuuteen. Lapsen elämäntilanteen kartoitus. JKL:Pesäpuu

Mattila A.S. 2006. Näkökulman vaihtamisen taito. Helsinki: WSOY.

Petrelius, P., Tulensalo, H., Jaakola, A-M. & Hietamäki, J. (toim.). 2016. Lapsen elämäntilanteen ja tuen tarpeiden lapsikeskeinen, monitoimijainen arviointi : Tietoa lastensuojelun kehittämisen pohjaksi. THL.

Ratner, H. & Yusuf, D. 2020. Lasten ja nuorten ratkaisukeskeinen ohjaus ja neuvonta. Helsinki: Lyhytterapiainstituutti.

Seikkula, J. & Arnkill, T. 2009. Dialoginen verkostotyö. Helsinki: Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos.

Seikkula, J. & Arnkill, T. 2014. "Nehän kuunteli meitä": dialogeja monissa suhteissa. Helsinki: Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos.

Sudenlehti, J. & Uusitalo, I. 2018. Tulevaisuuden lastensuojelu. Suomen psykologinen instituutti.

Vilén Marika, Seppänen Paula, Tapio Nina, Toivanen Riikka (toim.). 2010. Kohtaamisia lapsiperheissä. Menetelmiä perhetyöhön. Helsinki: Kirjapaja.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, webinaarit (sis. monialaisen casepäivän), itsenäinen työskentely/ryhmätyöskentely ja oppimistehtävä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus koululla 8 h, webinaarit 17h, itsenäinen työskentely/ryhmätyöskentely ja oppimistehtävä 110 h. Yhteensä 135 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi perustuu opintojakson oppimistehtävien arviointiin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Osaat perustella menetelmiin liittyviä valintoja. Tiedät ratkaisu- ja voimavarakeskeisen työotteen. Tämän lisäksi tiedät lapsi- ja perhelähtöisiä menetelmiä. Osaat kuvata kirjallisessa tehtävässä aihealueen sisältöjä noudattaen osittain JAMK:n raportointiohjetta.
 
Tyydyttävä 2
Osaat perustella menetelmiin liittyviä valintoja tavanomaisesti. Tiedät ratkaisu- ja voimavarakeskeisen työotteen. Tämän lisäksi tiedät ja tunnistat lapsi- ja perhelähtöisiä menetelmiä. Osaat kuvata kirjallisessa tehtävässä aihealueen sisältöjä noudattaen osittain JAMK:n raportointiohjetta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Kykenet hyvin perustelemaan ja arvioimaan menetelmiin liittyviä valintoja. Osaat soveltaa ratkaisu- ja voimavarakeskeistä työotetta. Tämän lisäksi osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida lapsi- ja perhelähtöisiä menetelmiä lastensuojelutyössä. Osoitat kirjallisissa tehtävissä kykyä kuvata ja perustella aihealueen ilmiöitä JAMK:n raportointiohjetta noudattaen.
 
Kiitettävä 4
Kykenet kiitettävästi perustelemaan ja arvioimaan menetelmiin liittyviä valintojaan. Osaat soveltaa ratkaisu- ja voimavarakeskeistä työotetta. Tämän lisäksi osaat perustella menetelmiin liittyviä valintoja kriittisesti. Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida lapsi- ja perhelähtöisiä menetelmiä lastensuojelutyössä. Osoitat kirjallisissa tehtävissä kykyä kuvata, perustella ja analysoida aihealueen ilmiöitä kriittisesti oman pohdinnan kautta noudattaen JAMK:n raportointiohjetta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Kykenet erinomaisesti perustelemaan ja arvioimaan menetelmiin liittyviä valintojaan teoreettisesti. Osaat soveltaa ratkaisu- ja voimavarakeskeistä työotetta. Osaat perustella menetelmiin liittyviä valintoja kriittisesti ja analyyttisesti. Osaat erinomaisesti suunnitella, toteuttaa ja arvioida lapsi- ja perhelähtöisiä menetelmiä lastensuojelutyössä. Osoitat kirjallisissa tehtävissä kykyä kuvata, perustella ja analysoida aihealueen ilmiöitä kriittisesti oman pohdinnan kautta JAMK:n raportointiohjetta noudattaen.

Esitietovaatimukset

Ymmärrät lastensuojelun käsitteen, toimintaympäristöt sekä lastensuojelun prosessin. Tunnistat lasten, nuorten ja perheiden tarpeet työskentelyn lähtökohdiksi. Tunnistat lastensuojelun tarvetta aiheuttavat tekijät yhteiskunnassa.