Siirry suoraan sisältöön

Lähijohtaminen ja tiimityö (5 op)

Toteutuksen tunnus: SOSS2021-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2.5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

 • Sosionomi (AMK)

Opettaja

 • Anniina Berg
 • Timo Hintikka

Vastuuopettaja

Timo Hintikka

Ryhmät

 • SOS21SM
  Sosionomi (AMK)
 • 30.08.2023 08:00 - 11:30, Lähijohtaminen ja tiimityö SOSS2021-3003
 • 14.09.2023 08:00 - 12:00, Lähijohtaminen ja tiimityö SOSS2021-3003
 • 20.09.2023 08:00 - 11:30, Lähijohtaminen ja tiimityö SOSS2021-3003
 • 28.09.2023 08:00 - 11:30, Lähijohtaminen ja tiimityö SOSS2021-3003
 • 04.10.2023 08:45 - 10:45, Lähijohtaminen ja tiimityö SOSS2021-3003

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat lähijohtamisen periaatteet ja eri osa-alueet sekä ymmärrät niiden merkityksen perustehtävän toteuttamisessa ja asiakasprosessin johtamisessa. Hallitset johtamiseen liittyvän peruslainsäädännön. Tiedät johtamiseen ja johtajuuteen liittyviä teorioita sekä erilaisia johtamiskäsityksiä. Hallitset tiimityön periaatteet ja tiimivastaavan keskeiset tehtävät. Ymmärrät moniammatillisuuden ja osaamisen hyödyntämisen tiimityössä.

Sisältö

Lähijohtamisen perusteet
Johtamisteoriat, johtamisen psykologia ja erilaiset johtamiskäsitykset
Lähijohtamisen eri osa-alueet
Lähijohtamista ohjaava lainsäädäntö sosiaalialalla
Työhyvinvointi ja kestävä kehitys
Tiimivastaavan tehtävät, tiimityö ja itsensä johtaminen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Juuti, P. & Vuorela, A. 2015. Johtaminen ja työyhteisön hyvinvointi. Jyväskylä: PS-kustannus
Hiila, I; Tukianen, M & Hakola, I.2019 Tiimiäly. Opas muuttuvaan työelämään. Tuumakustannus.
Parrila, S & Fonsen, E (toim.).2016. Varhaiskasvatuksen pedagoginen johtajuus. Käsikirja käytännön työhön.
Pietiläinen, V & Syväjärvi, A (toim.). 2019. Johtamisen psykologia. PS-kustannus 2., uudistettu painos

Opetusmenetelmät

Lähi- ja etäopetus
Oppimistehtävät
Verkko-opiskelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op, 135h jakautuu:
Kontaktiopetus 16h
Oppimistehtävät 65h
Verkko-opiskelu 30h
itsenäinen opiskelu 24h

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin AMK 5

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1)
Tiedät lähijohtamisen periaatteita ja osaat nimetä erilaisia johtamisteorioita. Tunnistat joitakin lähijohtamiseen liittyvää lainsäädäntöä. Osaat nimetä tiimivastaavan tehtäviä ja tunnistat tiimityön lähtökohtia. Kirjallisissa tehtävissään kuvaat aihealueen ilmiöitä perustelematta niitä ja käyttäen vain niukasti lähdemateriaalia.

Tyydyttävä (2)
Tiedät lähijohtamisen periaatteita ja osaat nimetä erilaisia johtamisteorioita. Hallitset joitakin lähijohtamiseen liittyvää lainsäädäntöä ja lähijohtamisen osa-alueita. Osaat nimetä tiimivastaavan tehtäviä ja tunnistat tiimityön lähtökohtia sekä moniammattillisuuden merkityksen tiimityössä. Kirjallisissa tehtävissään kuvaat aihealueen ilmiöitä käyttäen vain niukasti lähdemateriaalia.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3)
Tiedät ja hallitset lähijohtamisen periaatteita ja erilaisia johtamisteorioita. Ymmärrät lähijohtamiseen liittyvää lainsäädäntöä ja osaat soveltaa niitä käytännössä. Tiedät lähijohtamisen eri osa-alueet. Osaat nimetä tiimivastaavan tehtäviä ja tunnistat tiimityön lähtökohtia ja ymmärrät itsensä johtamisen merkityksen. Ymmärrät moniammattillisuuden ja erilaisen osaamisen merkityksen tiimityössä. Kirjallisissa tehtävissä kuvaat aihealueen ilmiöitä ja käyttäen lähdemateriaalia.

Kiitettävä (4)
Tiedät ja hallitset lähijohtamisen periaatteita ja erilaisia johtamisteorioita. Ymmärrät lähijohtamiseen liittyvää lainsäädäntöä ja osaat soveltaa niitä käytännössä. Hallitset lähijohtamisen eri osa-alueet. Tiedät tiimivastaavan tehtäviä ja tunnistat tiimityön lähtökohtia ja tiedostat itsensä johtamisen merkityksen. Ymmärrät moniammattillisuuden ja erilaisen osaamisen merkityksen tiimityössä. Kirjallisissa tehtävissä kuvaat aihealueen ilmiöitä hyödyntäen omaa pohdintaa ja käyttäen monipuolisesti lähdemateriaalia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5)
Tiedät ja hallitset lähijohtamisen periaatteita ja erilaisia johtamisteorioita. Ymmärrät lähijohtamiseen liittyvää lainsäädäntöä ja osaat soveltaa niitä käytännössä. Hallitset lähijohtamisen eri osa-alueet. Tiedät tiimivastaavan tehtävät ja tunnistat tiimityön lähtökohtia ja tiedostat itsensä johtamisen merkityksen. Ymmärrät moniammattillisuuden ja erilaisen osaamisen merkityksen tiimityössä ja sen johtamisessa. Kirjallisissa tehtävissä kuvaat aihealueen ilmiöitä hyödyntäen kriittistä omaa pohdintaa ja käyttäen monipuolisesti lähdemateriaalia.

Esitietovaatimukset

Opiskelija on saavuttanut ammatillisissa opinnoissaan käsityksen
sosiaali- ja terveysalan asiakastyöstä ja tiimityöskentelystä.