Siirry suoraan sisältöön

Lähijohtamisen harjoittelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: SOSSW204-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

11.03.2024 - 14.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 60

Koulutus

  • Sosionomi (AMK)

Opettaja

  • Tuomas Lallukka
  • Anniina Berg
  • Jenni Koivumäki
  • Timo Hintikka

Vastuuopettaja

Timo Hintikka

Ryhmät

  • SOS21SM
    Sosionomi (AMK)

Tavoitteet

Tunnet lähijohtamisen, asiakastyön ohjauksen ja asiakasprosessien johtamisen vaatimukset sosiaalialan ja/tai varhaiskasvatuksen eri tavoin tuotetuissa palveluissa. Tiedät tiimivastaavan tehtävät ja moniammattillisen työskentelyn periaatteet. Ymmärrät itsensä johtamisen merkityksen asiakastyössä. Sinulla on perusvalmiudet toimia lähijohtamisen eri tehtäväalueilla, erityisesti asiakastyön ohjaamisessa ja kehittämisessä sekä tiimivastaavan tehtävissä. Perehdyt lähijohtamisen eri osa-alueiden tehtäviin käytännössä. Osaat arvioida omaa osaamistaan ja kehitystarpeitaan.

Sisältö

Ohjattu lähijohtamisen harjoittelu sosiaalialan tai varhaiskasvatuksen yksikössä. Harjoittelun keskeisinä sisältöinä ovat lähijohtaminen ja sen eri osa-alueisiin, asiakastyön ohjauksen ja asiakasprosessien johtamiseen sekä tiimityöhön ja sen johtamiseen perehtyminen. Opiskelija toteuttaa harjoittelun yleisten tavoitteiden ja omien tavoitteiden pohjalta. Ohjaajana harjoittelussa toimii sosiaalialan tai varhaiskasvatuksen yksikön lähijohtaja tai vastaavissa tehtävissä toimiva henkilö. Erikseen sovitut oppimistehtävät sekä opiskelijavetoinen loppuarviointi. Harjoittelun ohjeistuksessa kuvataan tarkemmin sisällöt ja tehtävät.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty-Hylätty. (S) Harjoittelun arviointi perustuu jakson yleisen osaamistavoitteen, jonka mukaan tunnet lähijohtamisen, asiakastyön ohjauksen ja asiakasprosessien johtamisen vaatimukset sosiaalialan ja/tai varhaiskasvatuksen eri tavoin tuotetuissa palveluissa. Tiedät tiimivastaavan tehtävät ja moniammattillisen työskentelyn periaatteet. Sinulla on perusvalmiudet toimia lähijohtamisen eri tehtäväalueilla, erityisesti asiakastyön ohjaamisessa ja kehittämisessä sekä tiimivastaavan tehtävissä. Tutustut ja kokeilelet lähijohtamisen eri osa-alueiden tehtäviä käytännössä. Osaat arvioida omaa osaamistaan ja kehitystarpeitaan. Arvioinnissa huomioidaan toimintasi ja tehtävien suorittaminen harjoittelupaikassa, ohjaajan antama palaute ja arviointi, oma itsearviointisi sekä kirjallinen raporttisi.

Esitietovaatimukset

Sosiaalialan asiakastyön harjoittelu 1 , 2 ja 3 tulee olla hyväksytty sekä Lähijohtaminen ja tiimityö opintojakso.

Lisätiedot

-