Siirry suoraan sisältöön

Vahvistuva vanhemmuus (5 op)

Toteutuksen tunnus: SOSS2025-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 10.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 20

Koulutus

 • Sosionomi (AMK)

Opettaja

 • Merja Nybacka
 • Katja Kokkinen

Vastuuopettaja

Merja Nybacka

Ryhmät

 • SOS21SM
  Sosionomi (AMK)
 • ZJA23SSSTVO
  Avoin AMK, sote, sosionomin täydentävät varhaiskasvatuksen opinnot
 • ZJA24KSMTV
  Avoin AMK, sote, Monialainen työskentely varhaiskasvatuksessa
 • ZJA24KSSTVO
  Avoin AMK, sote, sosionomin täydentävät varhaiskasvatuksen opinnot
 • 23.01.2024 08:15 - 11:00, Vahvistuva vanhemmuus SOSS2025-3004
 • 08.02.2024 08:15 - 11:00, Vahvistuva vanhemmuus SOSS2025-3004
 • 20.02.2024 12:00 - 15:00, Vahvistuva vanhemmuus SOSS2025-3004
 • 05.03.2024 13:00 - 16:00, Vahvistuva vanhemmuus SOSS2025-3004

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen ymmärrät lapsen ja vanhempien välisen varhaisen vuorovaikutuksen merkityksen ja osaat vahvistaa ja tukea vanhemmuutta. Tämän lisäksi osaat kehittää ja soveltaa reflektiivistä työtapaa perheiden kanssa tehtävässä työssä sekä syvennät teoreettista ajattelua vanhemmuuden tukemisessa. Osaat tunnistaa perheiden kanssa työskentelyyn liittyviä tunteita ja ajatuksia sekä perheen jäsenten kokemuksia, ajatuksia ja tunteita.

Sisältö

Opintojakson sisältöinä ovat mentalisaatio, varhainen vuorovaikutus, kiintymyssuhde ja reflektiivinen kyky. Tämän lisäksi tarkastellaan ylisukupolvista vanhemmuutta sekä reflektiivisyyden merkitystä vanhemmuudessa ja lapsen kehityksessä. Opintojakson aikana opiskellaan terveyttä ja voimavaroja vahvistavaa vanhemmuutta, sekä harjoitellaan reflektiivistä työotetta oman ja vanhemman reflektiivisen kyvyn vahvistamiseksi.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Keinänen, Matti & Martin, Minna (2019) Mieli meissä - Tasapainoista arkea mielentämisen keinoin.

Laitinen, I. & Ollikainen, S. (2017). Mentalisaatio. Teoriasta käytäntöön. Therapeia-säätiö.

Sinkkonen, J. (2019) Kiintymyssuhteet elämänkaaressa. Helsinki: Duodecim.

Viinikka, A. (toim). (2014). Mentalisaatio perheiden kohtaamisessa. Mannerheimin lastensuojeluliitto Oy. Tampere: Hämeen Kirjapaino Oy.

Opetusmenetelmät

Reflektiowebinaarit ja niihin liittyvä ennakkotyöskentely. Itsenäinen työskentely.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Webinaarit 12 h, webinaareihin valmistautuminen, itsenäinen työskentely ja oppimistehtävä 96 h, lukupiirityöskentely 27h, yhteensä 135 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi perustuu opintojakson oppimistehtävään arviointiin sekä itsearviointiin.

Avoin AMK: Sosionomin täydentävät varhaiskasvatuksen opinnot: yht. 10 paikkaa, syksyllä 2023 aloittaneet ja keväällä 2024 aloittavat.

Avoin AMK: Monialainen työskentely varhaiskasvatuksessa-opintokokonaisuus: 10 paikkaa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tietää opintojakson keskeiset käsitteet ja osaa pohtia reflektiivisen työtavan merkityksiä ja periaatteita sosiaali- ja terveysalan asiakastyössä. Opiskelija tiedostaa reflektiivisten menetelmien mahdollisuuksia ja osaa arvioida sekä perustella omaa toimintaansa ammatillisesti sekä kykenee keskustelemaan opintojakson sisällöistä monipuolisesti. Opintojakson kirjallisessa tehtävässä opiskelija osoittaa kykyä pohtia opintojaksoon liittyviä keskeisiä sisältöjä kirjoittaen lähteisiin perustuvaa asiantuntijatekstiä.

Lisätiedot

Opintojakso kuuluu sosionomin tutkinnon täydentäviin opintoihin. Tämä opintojakso on myös osa varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogisen työn opintoja (yhteensä 60 op), jotka kuuluvat varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuteen.