Siirry suoraan sisältöön

Harjoittelu III (15 op)

Toteutuksen tunnus: STTSW203-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 19.12.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 100

Koulutus

 • Toimintaterapeutti (AMK)

Opettaja

 • Anu Halonen
 • kp 502 Toimintaterapia 1 Virtuaaliopettaja
 • Jaana Ritsilä
 • Johanna Juola
 • Lotta Lahti
 • Katri Kainulainen
 • Liisa Mattila
 • Tanja Hilli-Harju

Vastuuopettaja

Tanja Hilli-Harju

Ryhmät

 • STT20S1
  Toimintaterapeutti
 • STT22S1
  Toimintaterapeutti (AMK)
 • STT21S1
  Toimintaterapeutti (AMK)
 • STT22SM
  Toimintaterapeutti (AMK)
 • STT21SM
  Toimintaterapeutti (AMK)
 • STT20SML
  Toimintaterapeutti (AMK)
 • STT20SM
  Toimintaterapeutti

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tällä harjoittelujaksolla opit toteuttamaan näyttöön perustuvan toimintaterapiaprosessin käytännön asiakastilanteessa. Opit myös dokumentoimaan ja työskentelemään toimivassa vuorovaikutuksessa asiakaslähtöisesti ja moniammatillisen tiimin kanssa.

Osaamiset
Toimintaterapeuttisen vuorovaikutuksen osaaminen
Toimintaterapian teoreettisen perustan osaaminen

Opintojakson tavoiteet

Opintojakson suoritettuasi osaat hyödyntää toimintaterapiaprosessissa tarvittavaa tietoa ja dokumentoida tekemääsi työtä. Osaat toimia toimintaterapeuttien ammattieettisten ohjeiden mukaisesti, luotettavasti ja itsesi halliten, tietoisena omista kyvyistäsi ja rajoituksistasi.

Osaat mukauttaa ja soveltaa toimintaterapiaprosessia yhteistyössä yksilöiden ja yhteisöjen kanssa. Osaat työskennellä pyrkien luomaan esteetöntä ja muokattavissa olevaa ympäristöä. Osaat edistää toiminnallista oikeudenmukaisuutta.
Osaat työskennellä yhteistyössä yksilöiden ja ryhmien kanssa tavalla, jossa toiminta on terveyttä edistävää, sairauksia ehkäisevää, kuntouttavaa, terapeuttista ja ohjaavaa sekä asiakaslähtöistä. Osaat valita tarkoituksenmukaisia teorioita, käytännön työtä ohjaavia malleja ja menetelmiä, jotka vastaavat yksilön / yhteisön toimintaan ja terveyteen liittyviä tarpeita.
Osaat käyttää vähintään yhtä toimintaterapian arviointimenetelmää ja osaat tulkita siitä saatua tietoa.

Sisältö

Ohjattu harjoittelu toimintaterapeutin työympäristöissä, hankkeissa, projektissa tai yrittäjämäisyyttä tukevassa harjoittelupaikassa.
Harjoittelun sisältöalueeseen liittyvät kirjalliset- ja virtuaaliset tehtävät sekä ohjaustapaamiset.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytysti suoritettu harjoittelu edellyttää että opiskelija on osoittanut osaavansa dokumentoida tehdyn työn. Hän on toiminut toimintaterapeuttien ammattieettisten ohjeiden mukaisesti, luotettavasti ja itsensä halliten, tietoisena omista kyvyistään ja rajoituksistaan.
Opiskelija on osoittanut osaavansa mukauttaa ja soveltaa toimintaterapiaprosessia tarkoituksenmukaisesti. Hän on osoittanut pyrkivänsä luomaan esteetöntä ja muokattavissa olevaa ympäristöä ja edistänyt toiminnallista oikeudenmukaisuutta.
Opiskelija on työskennellyt yhteistyössä yksilöiden ja ryhmien kanssa edistäen terveyttä, kuntouttavalla ja terapeuttisella sekä asiakaslähtöisellä työotteella. Hän käyttää ja soveltaa tarkoituksenmukaisia teorioita, käytännön työtä ohjaavia malleja ja menetelmiä, jotka vastaavat yksilön / yhteisön toimintaan ja terveyteen liittyviä tarpeita.
Opiskelija on perehtynyt, käyttänyt yhtä toimintaterapian arviointimenetelmää ja osaa tulkita siitä saatua tietoa.

Esitietovaatimukset

Harjoittelu I ja II
Opintojakso soveltuu vain toimintaterapian tutkinto-opiskelijoille.