Siirry suoraan sisältöön

Harjoittelu IV (15 op)

Toteutuksen tunnus: STTSW204-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 01.11.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 100

Koulutus

 • Toimintaterapeutti (AMK)

Opettaja

 • Anu Halonen
 • kp 502 Toimintaterapia 1 Virtuaaliopettaja
 • Jaana Ritsilä
 • Johanna Juola
 • Lotta Lahti
 • Kaisa Jokinen
 • Katri Kainulainen
 • Liisa Mattila
 • Tanja Hilli-Harju

Vastuuopettaja

Tanja Hilli-Harju

Ryhmät

 • STT20S1
  Toimintaterapeutti
 • STT21S1
  Toimintaterapeutti (AMK)
 • STT21SM
  Toimintaterapeutti (AMK)
 • STT20SML
  Toimintaterapeutti (AMK)
 • STT20SM
  Toimintaterapeutti

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tällä harjoittelujaksolla opit toteuttamaan näyttöön perustuvaa toimintaterapiaprosessia jossa hyödynnät itsenäisesti hankittua tietoa sekä kriittisesti arvioitua toimintaterapian käytäntöä. Opit tarkastelemaan toimintaterapiaprosessin ajantasaisuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja toimintakeskeisyyttä sekä tunnistamaan toimintaterapiapalvelujen laatuun ja kehittämiseen liittyviä näkökulmia.

Osaamiset
Vastuullisen toimintaterapiatyöskentelyn osaaminen
Toimintaterapiapalveluiden johtamisen ja edistämisen osaaminen

Opintojakson tavoitteet
Opintojakson suoritettuasi osaat arvioida kriittisesti toimintaterapian käytäntöä varmistaen sen keskiössä olevan toiminnan ja toiminnallisuuden.Osaat käyttää toimintaterapian arviointimenetelmiä ja tulkita saatuja tuloksia.Osaat etsiä tietoa itsenäisesti, tarkastella sitä kriittisesti ja analysoida sekä soveltaa sitä oman toimintasi tueksi varmistaen, että käytännön työn perusta on ajantasaista ja asiakkaalle tarkoituksenmukaista.Osaa vakuuttaa toiset toimintaterapiasta ja inhimillisen toiminnan merkityksestä käyttäen järkevää ja perustelevaa argumentaatiota. Osaat työskennellä yhteistyössä yhteisöjen kanssa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi hyödyntäen toimintaan osallistumista. Osaat tarkastella toimintaterapiapalvelujen laatuun ja kehittämiseen liittyviä näkökulmia.

Sisältö

Ohjattu harjoittelu toimintaterapeutin työympäristöissä, hankkeissa, projektissa tai yrittäjämäisyyttä tukevassa harjoittelupaikassa.
Harjoittelun sisältöalueeseen liittyvät kirjalliset- ja virtuaaliset tehtävät sekä ohjaustapaamiset.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytysti suoritettu harjoittelu edellyttää että opiskelija on etsinyt tietoa itsenäisesti, tarkastellut sitä kriittisesti ja analysoinut sekä soveltanut sitä oman toimintansa tueksi. Hän on näyttänyt työnsä perustan olevan ajantasaista ja asiakkaalle tarkoituksenmukaista.
Opiskelija on käyttää argumentaatiota vakuuttaakseen toiset toimintaterapiasta ja inhimillisen toiminnan merkityksestä. Hän on työskennellyt yhteistyössä yhteisöjen kanssa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi hyödyntäen siinä toimintaan osallistumista.
Opiskelija on arvioinut kriittisesti toimintaterapian käytäntöä varmistaen sen keskiössä olevan toiminnan ja toiminnallisuuden.
Opiskelija on perehtynyt, käyttänyt yhtä toimintaterapian arviointimenetelmää ja osannut tulkita siitä saatuja tuloksia.

Esitietovaatimukset

Harjoittelu I ja II