Siirry suoraan sisältöön

Harjoittelu IV (15 op)

Toteutuksen tunnus: STTSW204-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 20.05.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

15 op

Virtuaaliosuus

2.5 op

Toteutustapa

84 % Lähiopetus, 16 % Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 100

Koulutus

 • Toimintaterapeutti (AMK)

Opettaja

 • Anu Halonen
 • kp 502 Toimintaterapia 1 Virtuaaliopettaja
 • Jaana Ritsilä
 • Katri Kainulainen
 • Liisa Mattila
 • Tanja Hilli-Harju

Vastuuopettaja

Tanja Hilli-Harju

Ryhmät

 • STT21S1
  Toimintaterapeutti (AMK)
 • STT21SM
  Toimintaterapeutti (AMK)
 • STT20SML
  Toimintaterapeutti (AMK)
 • 24.01.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelun syventävä dialogipäivä
 • 13.03.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelun syventävä dialogipäivä
 • 15.05.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelun syventävä dialogipäivä

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tällä harjoittelujaksolla opit toteuttamaan näyttöön perustuvaa toimintaterapiaprosessia jossa hyödynnät itsenäisesti hankittua tietoa sekä kriittisesti arvioitua toimintaterapian käytäntöä. Opit tarkastelemaan toimintaterapiaprosessin ajantasaisuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja toimintakeskeisyyttä sekä tunnistamaan toimintaterapiapalvelujen laatuun ja kehittämiseen liittyviä näkökulmia.

Osaamiset
Vastuullisen toimintaterapiatyöskentelyn osaaminen
Toimintaterapiapalveluiden johtamisen ja edistämisen osaaminen

Opintojakson tavoitteet
Opintojakson suoritettuasi osaat arvioida kriittisesti toimintaterapian käytäntöä varmistaen sen keskiössä olevan toiminnan ja toiminnallisuuden.Osaat käyttää toimintaterapian arviointimenetelmiä ja tulkita saatuja tuloksia.Osaat etsiä tietoa itsenäisesti, tarkastella sitä kriittisesti ja analysoida sekä soveltaa sitä oman toimintasi tueksi varmistaen, että käytännön työn perusta on ajantasaista ja asiakkaalle tarkoituksenmukaista.Osaa vakuuttaa toiset toimintaterapiasta ja inhimillisen toiminnan merkityksestä käyttäen järkevää ja perustelevaa argumentaatiota. Osaat työskennellä yhteistyössä yhteisöjen kanssa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi hyödyntäen toimintaan osallistumista. Osaat tarkastella toimintaterapiapalvelujen laatuun ja kehittämiseen liittyviä näkökulmia.

Sisältö

Ohjattu harjoittelu toimintaterapeutin työympäristöissä, hankkeissa, projektissa tai yrittäjämäisyyttä tukevassa harjoittelupaikassa.
Harjoittelun sisältöalueeseen liittyvät kirjalliset- ja virtuaaliset tehtävät sekä ohjaustapaamiset.

Aika ja paikka

Opiskelijan etsimä harjoittelupaikka Suomessa tai ulkomailla opiskelijalle suunnitellusti opintoihin sopivana ajankohtana

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Harjoittelupaikkaan soveltuvat toimintaterapian teoriaopintojen materiaalit ja harjoittelupaikan vaatimat/ehdottamat materiaalit.

Opetusmenetelmät

Käytännössa tapahtuva toimintaterapian harjoittelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

12 opintopistettä toteutuu työelämäyhteistyössä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opiskelijan tulee suorittaa opintojakso valmiiksi (harjoittelutunnit ja kirjalliset tehtävät) viimeistään seuraavan lukauden loppuun mennessä

Kansainvälisyys

Harjoittelu on mahdollista tehdä kansainvälisessä vaihdossa

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opinnollistamismahdollisuus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoittelupaikassa tehtävät tunnit 300 h + syventävä dialogipäivä 8 h, jos ei osallistu tähän.
Oppimistehtävät 105 h (sisältää moniammatillinen casepäivä/suursimulaatio--> katso ajankohdat moodlesta)

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointitehtävien ja harjoittelun hyväksytty suoritus. Harjoittelun hyväksytty suoritus edellyttää opiskelijalta reflektointia koko harjoittelun ajan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytysti suoritettu harjoittelu edellyttää että opiskelija on etsinyt tietoa itsenäisesti, tarkastellut sitä kriittisesti ja analysoinut sekä soveltanut sitä oman toimintansa tueksi. Hän on näyttänyt työnsä perustan olevan ajantasaista ja asiakkaalle tarkoituksenmukaista.
Opiskelija on käyttää argumentaatiota vakuuttaakseen toiset toimintaterapiasta ja inhimillisen toiminnan merkityksestä. Hän on työskennellyt yhteistyössä yhteisöjen kanssa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi hyödyntäen siinä toimintaan osallistumista.
Opiskelija on arvioinut kriittisesti toimintaterapian käytäntöä varmistaen sen keskiössä olevan toiminnan ja toiminnallisuuden.
Opiskelija on perehtynyt, käyttänyt yhtä toimintaterapian arviointimenetelmää ja osannut tulkita siitä saatuja tuloksia.

Esitietovaatimukset

Harjoittelu I ja II