Siirry suoraan sisältöön

Harjoittelu III (15 op)

Toteutuksen tunnus: STTSW203-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 20.05.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

15 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 100

Koulutus

 • Toimintaterapeutti (AMK)

Opettaja

 • Jaana Ritsilä
 • Anu Halonen
 • kp 502 Toimintaterapia 1 Virtuaaliopettaja
 • Katri Kainulainen
 • Liisa Mattila
 • Tanja Hilli-Harju

Vastuuopettaja

Tanja Hilli-Harju

Ryhmät

 • STT20S1
  Toimintaterapeutti
 • STT21S1
  Toimintaterapeutti (AMK)
 • STT20SML
  Toimintaterapeutti (AMK)
 • STT21SM
  Toimintaterapeutti (AMK)
 • STT20SM
  Toimintaterapeutti
 • 24.01.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelun syventävä dialogipäivä
 • 13.03.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelun syventävä dialogipäivä
 • 15.05.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelun syventävä dialogipäivä

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tällä harjoittelujaksolla opit toteuttamaan näyttöön perustuvan toimintaterapiaprosessin käytännön asiakastilanteessa. Opit myös dokumentoimaan ja työskentelemään toimivassa vuorovaikutuksessa asiakaslähtöisesti ja moniammatillisen tiimin kanssa.

Osaamiset
Toimintaterapeuttisen vuorovaikutuksen osaaminen
Toimintaterapian teoreettisen perustan osaaminen

Opintojakson tavoiteet

Opintojakson suoritettuasi osaat hyödyntää toimintaterapiaprosessissa tarvittavaa tietoa ja dokumentoida tekemääsi työtä. Osaat toimia toimintaterapeuttien ammattieettisten ohjeiden mukaisesti, luotettavasti ja itsesi halliten, tietoisena omista kyvyistäsi ja rajoituksistasi.

Osaat mukauttaa ja soveltaa toimintaterapiaprosessia yhteistyössä yksilöiden ja yhteisöjen kanssa. Osaat työskennellä pyrkien luomaan esteetöntä ja muokattavissa olevaa ympäristöä. Osaat edistää toiminnallista oikeudenmukaisuutta.
Osaat työskennellä yhteistyössä yksilöiden ja ryhmien kanssa tavalla, jossa toiminta on terveyttä edistävää, sairauksia ehkäisevää, kuntouttavaa, terapeuttista ja ohjaavaa sekä asiakaslähtöistä. Osaat valita tarkoituksenmukaisia teorioita, käytännön työtä ohjaavia malleja ja menetelmiä, jotka vastaavat yksilön / yhteisön toimintaan ja terveyteen liittyviä tarpeita.
Osaat käyttää vähintään yhtä toimintaterapian arviointimenetelmää ja osaat tulkita siitä saatua tietoa.

Sisältö

Ohjattu harjoittelu toimintaterapeutin työympäristöissä, hankkeissa, projektissa tai yrittäjämäisyyttä tukevassa harjoittelupaikassa.
Harjoittelun sisältöalueeseen liittyvät kirjalliset- ja virtuaaliset tehtävät sekä ohjaustapaamiset.

Aika ja paikka

Opiskelijan etsimä harjoittelupaikka Suomessa tai ulkomailla opiskelijalle sopivana ajankohtana

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Harjoittelupaikkaan soveltuvat toimintaterapian teoriaopintojen materiaalit ja harjoittelupaikan vaatimat/ehdottamat materiaalit.

Opetusmenetelmät

Käytännössa tapahtuva toimintaterapian harjoittelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

12 opintopistettä toteutuu työelämäyhteistyössä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opiskelijan tulee suorittaa opintojakso valmiiksi (harjoittelutunnit ja kirjalliset tehtävät) viimeistään seuraavan lukauden loppuun mennessä

Kansainvälisyys

Harjoittelu on mahdollista tehdä kansainvälisessä vaihdossa

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opinnollistamismahdollisuus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoittelupaikassa tehtävät tunnit 300 h + syventävä dialogipäivä 8 h, jos ei osallistu tähän.
Oppimistehtävät 105 h

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointitehtävien ja harjoittelun hyväksytty suoritus. Harjoittelun hyväksytty suoritus edellyttää opiskelijalta reflektointia koko harjoittelun ajan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytysti suoritettu harjoittelu edellyttää että opiskelija on osoittanut osaavansa dokumentoida tehdyn työn. Hän on toiminut toimintaterapeuttien ammattieettisten ohjeiden mukaisesti, luotettavasti ja itsensä halliten, tietoisena omista kyvyistään ja rajoituksistaan.
Opiskelija on osoittanut osaavansa mukauttaa ja soveltaa toimintaterapiaprosessia tarkoituksenmukaisesti. Hän on osoittanut pyrkivänsä luomaan esteetöntä ja muokattavissa olevaa ympäristöä ja edistänyt toiminnallista oikeudenmukaisuutta.
Opiskelija on työskennellyt yhteistyössä yksilöiden ja ryhmien kanssa edistäen terveyttä, kuntouttavalla ja terapeuttisella sekä asiakaslähtöisellä työotteella. Hän käyttää ja soveltaa tarkoituksenmukaisia teorioita, käytännön työtä ohjaavia malleja ja menetelmiä, jotka vastaavat yksilön / yhteisön toimintaan ja terveyteen liittyviä tarpeita.
Opiskelija on perehtynyt, käyttänyt yhtä toimintaterapian arviointimenetelmää ja osaa tulkita siitä saatua tietoa.

Esitietovaatimukset

Harjoittelu I ja II
Opintojakso soveltuu vain toimintaterapian tutkinto-opiskelijoille.