Siirry suoraan sisältöön

Elämäntapojen toiminnallinen tukeminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: STTS2016-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

 • Toimintaterapeutti (AMK)

Opettaja

 • Maaret Rutanen
 • Emmi Ritvos

Vastuuopettaja

Emmi Ritvos

Ryhmät

 • STT21S1
  Toimintaterapeutti (AMK)
 • STT21SM
  Toimintaterapeutti (AMK)
 • 29.08.2023 12:30 - 15:00, Elämäntapojen toiminnallinen tukeminen STTS2016-3009
 • 01.09.2023 12:00 - 14:00, Elämäntapojen toiminnallinen tukeminen STTS2016-3009
 • 07.09.2023 12:00 - 14:30, Elämäntapojen toiminnallinen tukeminen STTS2016-3009
 • 19.09.2023 12:00 - 14:30, Elämäntapojen toiminnallinen tukeminen STTS2016-3009
 • 22.09.2023 09:30 - 11:00, Elämäntapojen toiminnallinen tukeminen STTS2016-3009
 • 27.09.2023 12:00 - 13:30, Elämäntapojen toiminnallinen tukeminen STTS2016-3009
 • 29.09.2023 12:30 - 14:00, Elämäntapojen toiminnallinen tukeminen STTS2016-3009
 • 03.10.2023 09:00 - 10:30, Elämäntapojen toiminnallinen tukeminen STTS2016-3009
 • 26.10.2023 09:00 - 10:30, Elämäntapojen toiminnallinen tukeminen STTS2016-3009
 • 17.01.2024 16:30 - 18:00, Elämäntapojen toiminnallinen tukeminen STTS2016-3009
 • 19.02.2024 16:30 - 18:00, Elämäntapojen toiminnallinen tukeminen STTS2016-3009
 • 21.02.2024 16:30 - 18:00, Elämäntapojen toiminnallinen tukeminen STTS2016-3009
 • 13.03.2024 16:30 - 18:00, Elämäntapojen toiminnallinen tukeminen STTS2016-3009
 • 10.04.2024 16:30 - 18:00, Elämäntapojen toiminnallinen tukeminen STTS2016-3009

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tällä opintojaksolla opit ymmärtämään terveyden, toiminnan ja elämäntapojen välistä yhteyttä. Tarkastelet elämäntapojen tukemista ammattillisesta roolistasi ja opit keinoja elämäntapojen toiminnalliseen tukemiseen. Sovellat oppimaasi aidoissa ohjaustilanteissa.

Opintojakson osaamiset
Sosiaali- ja terveysalan asiakkuusosaaminen
Toimintaterapiaprosessin ja ammatillisen harkinnan osaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Opintojakson käytyäsi tiedät, miten terveys, toiminta ja elämäntavat liittyvät toisiinsa. Ymmärrät, miten elämäntapoja voidaan tukea toiminnallisesti oman alasi tietoperustaa ja näyttöön perustuvaa tietoa hyödyntäen. Sovellat tietoa ja ymmärrystäsi aidoissa ohjaustilanteissa, joissa selvität ohjattavien tarpeita ja tuet heitä terveyttä edistävien elämäntapojen noudattamisessa.

Sisältö

Opintojaksolla perehdyt terveyden, toiminnan ja elämäntapojen väliseen suhteeseen. Tarkastelet elämäntapojen tukemisen merkitystä osana sosiaali- ja terveysalan ammatillista toimintaa oman ammattisi näkökulmasta ja ajankohtaista, näyttöön perustuvaa tutkimusta hyödyntäen. Perehdyt elämäntapoja tukeviin, näyttöön perustuviin ohjelmiin kuten Lifestyle Redesign-ohjelmaan. Syvennät osaamistasi asiakkaan motivoinnissa muutosvaihemallia ja motivoivaa keskustelua hyödyntäen. Perehdyt toiminnan käyttämiseen muutoksen välineenä ja teknologisiin sovelluksiin muutosten tukemisessa. Suunnittelet ja toteutat käytännössä elämäntapoja selvittäviä ja tukevia ohjaustilanteita, joissa hyödynnät toiminnallisia menetelmiä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Arajärvi, P. & Thesleff, P. 2020. Suorituskyvyn psykologia. Tieto- ja taitokirja korkeaa suorituskykyä ja hyvinvointia rakentaville. VK-kustannus.

Clark, F.A., Blanchard, J., Sleight, A. ym. 2015. Lifestyle Redesign. The Intervention Tested in the USC Well Elderly Studies. 2nd Edition. AOTA Press. tai Mendel, D.R. 1999. Lifestyle redesign: implementing the well elderly prrogram. AOTA cop. tai Craig. C. & Mountain, G. 2007. Lifestyle matters: an occupational approach to healthy aging. Speechmark.

Erlandsson, L-K. & Persson, D. 2020. The ValMO Model: occupational therapy for a healthy life by doing. Studentlitteratur.

Scaffa, M.E. & Reitz, S.M. 2014 Occupatinal therapy in community-based practice settings. Second edition. F.A. Davis. E-kirja. tai Scaffa, M.E. & Reitz, S.M. 2020. Occupational therapy in community and population health practice. Third edition. F.A. Davis.

Ajankohtaiset aihealueen tutkimusartikkelit.

Opetusmenetelmät

Opintojakso perustuu verkkopedagogisiin menetelmiin, itsenäiseen opiskeluun, ryhmätyöskentelyyn, ajakohtaisten tutkimusten hyödyntämiseen sekä käytännössä harjoitteluun.

Opintojakso koostuu webinaareista, intervention suunnittelusta, ryhmätyöskentelystä kokousharjoittelussa ja lukupiireissä sekä käytännön intervention suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson käytännön ohjaukseen liittyvä oppimistehtävä toteutetaan 1. vuoden toimintaterapeuttiopiskelijoiden toivo-ryhmän ohjaajana tai opiskeluhyvinvoinnin ryhmän ohjaajana keväällä 2024.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopistettä, 135 h.
Itsenäinen opiskelu, ryhmätyöskentely ja webinaarit 3 op
Elämäntapojen ohjaus käytännössä 2 op

Sisällön jaksotus

Teoriaosuus syksyllä 2023, käytännön toteutus kevät 2024.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson arviointi perustuu itsearviointiin, vertaisarviointiin ja opettajan antamaan palautteeseen.

Opiskelijalla pitää olla suoritettuna Toiminnallisuus ryhmän ohjaajana-opintojakso ennen käytännön ohjausta keväällä 2024.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Osoitat ymmärtäväsi terveyden, toiminnan ja elämäntapojen välistä suhdetta. Tarkastelet perustellusti elämäntapojen tukemisen merkitystä sosiaali- ja terveysalalla ja oman ammattisi käytäntöihin liittyen. Suunnittelet ja toteutat käytännössä teoreettisesti perusteltua elämäntapoja tukevaa toiminnallista ohjausta. Osoitat pystyväsi arvioimaan omaa ammatillista toimintaasi teoriaa hyödyntäen.
Hylätty: Et kykene osoittamaan ymmärtäväsi terveyden, toiminnan ja elämäntapojen välistä suhdetta. Elämäntapojen tukemisen merkityksen tarkastelu osana sosiaali- ja terveysalan toimintaa ja ammattiasi ei ole perusteltua. Oman ammatillisen toiminnan arviointi on teoreettisesti puutteellista.

Esitietovaatimukset

Opintojaksolle tullessa sinulla tulee olla perusosaaminen toimintaterapian teoreettisista lähtökohdista sekä terapiaprosessista. Toiminnan ja osallistumisen mahdollistaminen toimintaterapian keinoin tulee olla hallussa. Sinulla tulee olla sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan asiakkuusosaamista asiakkaan hvyinvoinnin ja toimijuuden edistämiseksi. Sinun tulee tietää ryhmänohjaamisen lähtökohtia ja periaatteita sekä perusteet toiminnallisuudesta ja luovan toiminnan käyttämisestä tavoitteellisessa ryhmätoiminnassa.