Siirry suoraan sisältöön

Green Care menetelmät ja toimintamuodot (5 op)

Toteutuksen tunnus: SZZZ1853-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

11.03.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 25

Koulutus

  • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
  • Toimintaterapeutti (AMK)
  • Sosionomi (AMK)
  • Fysioterapeutti (AMK)

Opettaja

  • Sanna Peltola
  • Heidi Kihlström

Vastuuopettaja

Heidi Kihlström

  • 12.03.2024 14:00 - 15:30, Green Care menetelmät ja toimintamuodot SZZZ1853-3006
  • 09.04.2024 14:00 - 15:30, Green Care menetelmät ja toimintamuodot SZZZ1853-3006
  • 14.05.2024 08:30 - 15:30, Green Care menetelmät ja toimintamuodot SZZZ1853-3006

Tavoitteet

- Osaa nimetä, analysoida ja soveltaa Green Care -toiminnan keskeisiä menetelmiä ja toimintamuotoja sekä luonnon hyvinvointivaikutuksia niissä
- Osaa selittää Green Care -toiminnan keskeisiin menetelmiin ja toimintamuotoihin liittyviä osaamisvaatimuksia
- Osaa tarkastella ohjaustyötä eri Green Care -menetelmissä ja toimintamuodoissa ohjauksen, kehittämisen ja neuvonnan näkökulmasta
- Osaa toimia luontolähtöisen hyvinvoinnin monialaisissa verkostoissa
- Osaa selittää eläinten hyvinvointiin liittyvät keskeiset asiat Green Care -toiminnassa

Sisältö

- Green Care -menetelmien ja toimintamuotojen hyvinvointivaikutukset
- Green Care -menetelmät ja toimintamuodot käytännössä
- Laatu ja verkostojen mahdollisuudet

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkkoluennot- ja diat moodlessa, ajankohtaiset tutkimusartikkelit, muu ajankohtainen Green Care materiaali.

Opetusmenetelmät

Verkkoluennot, luennot, aloitus- ja väliwebinaarit, oppimistehtävät ja webinaaripäivä. Opintojakso edellyttää osallistumista webinaaripäivään

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkkoluennot, aloitus- ja väliwebinaarit ja niihin valmistautuminen 3 op, oppimistehtävät ja webinaaripivä 2op. Opiskelijan kuormitus yht. 135h= 5 op.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin AMK 10
Campusonline 8
Opintojakso kuuluu Green Care Pro opintokokonaisuuteen: https://blogi.eoppimispalvelut.fi/greencare/

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Hyväksytty:
- Opiskelija osoittaa opintojakson sisällön prosessointia ja omaksumista opintojakson suorituksissa
- Opiskelija osallistuu lähipäivään ja aktiiviseen verkkokeskusteluun.
- Opiskelija osoittaa muodostaneensa kokonaiskuvan Green Care -toiminnan keskeisistä menetelmistä ja toimintamuodoista sekä luonnon hyvinvointivaikutuksia niissä. Opiskelija osaa nimetä ja analysoida niitä monipuolisesti vertailemalla niitä sekä pystyy kuvaamaan toimintaa toisaalta ohjauksen mutta myös kehittämisen ja neuvonnan näkökulmista.
- Opiskelija osoittaa ymmärtäneensä eri menetelmien ja toimintamuotojen sisältöä, vaatimuksia ja soveltamismahdollisuuksia tarkastellen niitä omassa toiminnassaan valitsemansa menetelmän tai toimintamuodon kautta.
- Opiskelija osaa kuvata ja vertailla tavoitteellista toimintaa, ohjaustyötä, osaamisvaatimuksia, verkostoitumista ja eläinten hyvinvointia yleisellä tasolla eri menetelmissä ja toimintamuodoissa sekä yksityiskohtaisemmalla tasolla pohtiessaan näitä itselle merkityksellisimmän menetelmän tai toimintamuodon näkökulmasta.
- Opiskelija osoittaa kykynsä toimia monialaisissa verkostoissa osallistumalla aktiivisesti verkkokeskusteluun ja lähipäivän ryhmätöihin, joita hän hyödyntää sekä oppiakseen sisällöistä yhdessä toisten kanssa että kehittääkseen omaa verkostoaan mahdollisen Green Care -menetelmiin ja toimintamuotoihin liittyvän työnsä kannalta.
Hylätty:
- Opiskelija ei suorita jakson oppimistehtäviä tai osallistu lähipäivään tai verkkokeskusteluun.
- Opiskelija ei osoita kurssin sisällön ja tavoitteiden omaksumista ollenkaan tai jollakin yllä kuvatulla osa-alueella.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
- Osaat osoittaa opintojakson sisällön prosessointia ja omaksumista opintojakson suorituksissa
- Osallistut lähipäivään ja aktiiviseen verkkokeskusteluun.
- Osoitat muodostaneesi kokonaiskuvan Green Care -toiminnan keskeisistä menetelmistä ja toimintamuodoista sekä luonnon hyvinvointivaikutuksia niissä. Osaat nimetä ja analysoida niitä monipuolisesti vertailemalla niitä sekä pystyy kuvaamaan toimintaa toisaalta ohjauksen mutta myös kehittämisen ja neuvonnan näkökulmista.
- Osoitat ymmärtäneesi eri menetelmien ja toimintamuotojen sisältöä, vaatimuksia ja soveltamismahdollisuuksia tarkastellen niitä omassa toiminnassaan valitsemansa menetelmän tai toimintamuodon kautta.
- Osaat kuvata ja vertailla tavoitteellista toimintaa, ohjaustyötä, osaamisvaatimuksia, verkostoitumista ja eläinten hyvinvointia yleisellä tasolla eri menetelmissä ja toimintamuodoissa sekä yksityiskohtaisemmalla tasolla pohtiessaan näitä itselle merkityksellisimmän menetelmän tai toimintamuodon näkökulmasta.
- Osaat osoittaa kykysi toimia monialaisissa verkostoissa osallistumalla aktiivisesti verkkokeskusteluun ja lähipäivän ryhmätöihin, joita hyödynnät sekä oppiaksesi sisällöistä yhdessä toisten kanssa että kehittääksesi omaa verkostoaan mahdollisen Green Care -menetelmiin ja toimintamuotoihin liittyvän työnsä kannalta.
Hylätty:
- Et suorita jakson oppimistehtäviä tai osallistu lähipäivään tai verkkokeskusteluun.
- Et osoita kurssin sisällön ja tavoitteiden omaksumista ollenkaan tai jollakin yllä kuvatulla osa-alueella

Esitietovaatimukset

Green Care perusteet (suositus)